Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15309
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1240 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL NUMERIO PATALPAI LYROS G. 13-2 SUTEIKIMO
3. DĖL ŽEMĖS SKLYPO UOSIŲ G. 10, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SODO G. 171, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
5. DĖL NUMERIO PATALPAI LYROS G. 13-2 SUTEIKIMO
6. DĖL NUMERIO PATALPAI P. VIŠINSKIO G. 37-1 SUTEIKIMO, NUMERIO P. VIŠINSKIO G. 37-3 PANAIKINIMO IR NUMERIO P. VIŠINSKIO G. 37-7 PAKEITIMO
7. DĖL NUMERIO PATALPAI P. VIŠINSKIO G. 37-1 SUTEIKIMO, NUMERIO P. VIŠINSKIO G. 37-3 PANAIKINIMO IR NUMERIO P. VIŠINSKIO G. 37-7 PAKEITIMO
8. DĖL NUMERIO PATALPAI GEGUŽIŲ G. 51-403 PAKEITIMO IR NUMERIO GEGUŽIŲ G. 51-403A PANAIKINIMO
9. DĖL ENERGETIKŲ G. 5 ADRESO PAKEITIMO IR ENERGETIKŲ G. 5A ADRESO SUTEIKIMO
10. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO K. JANKAUSKO IR PAKRUOJO GATVĖSE
11. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO K. JANKAUSKO IR PAKRUOJO GATVĖSE
12. DĖL ENERGETIKŲ G. 5 ADRESO PAKEITIMO IR ENERGETIKŲ G. 5A ADRESO SUTEIKIMO
13. DĖL NUMERIO PATALPAI GEGUŽIŲ G. 51-403 PAKEITIMO IR NUMERIO GEGUŽIŲ G. 51-403A PANAIKINIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO.
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI,
16. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO.
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO.
18. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI.
19. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI.
20. DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI.
21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO GUMBINĖS G. 18, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO.
22. DĖL TURTO VYTAUTO G. 132, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI.
23. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAMS „ŠALTINIS“.
24. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAMS „ŠALTINIS“.
25. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PASTATĄ ŠARŪNO G. 2, ŠIAULIUOSE.
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
27. DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ.
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
29. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO.
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO.
32. DĖL INGOS ŠIMKŪNAITĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS.
33. DĖL ĮSITERPUSIO VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO PRIJUNGIMO PRIE BESIRIBOJANČIO ŽEMĖS SKLYPO KARKLŲ G. 79, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ENERGETIKŲ G. 5, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
35. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 107-103 SUTEIKIMO
36. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 107-103 SUTEIKIMO
37. DĖL GARAŽŲ G. 16A IR GARAŽŲ G. 16A-23 ADRESŲ SUTEIKIMO
38. DĖL GARAŽŲ G. 16A IR GARAŽŲ G. 16A-23 ADRESŲ SUTEIKIMO
39. DĖL GARAŽŲ G. 16A IR GARAŽŲ G. 16A-23 ADRESŲ SUTEIKIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
41. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO AITVARŲ GATVĖJE
42. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SPRUDEIKOS G. 15A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
43. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO AITVARŲ GATVĖJE
44. DĖL J. BASANAVIČIAUS G. 166A ADRESO SUTEIKIMO
45. DĖL EŽERO G. 16B ADRESO SUTEIKIMO
46. DĖLDĖL KULPĖS G. 1 ADRESO SUTEIKIMO
47. DĖLDĖL KULPĖS G. 1 ADRESO SUTEIKIMO
48. DĖL EŽERO G. 16B ADRESO SUTEIKIMO
49. DĖL J. BASANAVIČIAUS G. 166A ADRESO SUTEIKIMO
50. DĖL RASOS SODŲ 1-OJI G. 21 ADRESO SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis