Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15581
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VIEŠŲJŲ PREKIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VIEŠŲJŲ PREKIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
3. DĖL MEDELYNO G. 29 ADRESO PAKEITIMO IR MEDELYNO G. 29A ADRESO SUTEIKIMO
4. DĖL MEDELYNO G. 29 ADRESO PAKEITIMO IR MEDELYNO G. 29A ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
5. DĖL IEVŲ G. 19 ADRESO PAKEITIMO
6. DĖL IEVŲ G. 19 ADRESO PAKEITIMO (PRIEDAS)
7. DĖL ASMENS FINANSINIŲ GALIMYBIŲ MOKĖTI UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ VERTINIMO FORMOS PATVIRTINIMO
8. DĖL ASMENS FINANSINIŲ GALIMYBIŲ MOKĖTI UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ VERTINIMO FORMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 110, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO.
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STATYBININKŲ G. 17, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠALIA UOSIŲ G. 15, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
13. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO
14. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TRAKŲ G. 14, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
16. DĖL 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMUI ATRINKTŲ DARBDAVIŲ SĄRAŠO IR LAIKINAI STEIGIAMŲ DARBO VIETŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO MEDELYNO G. 29, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
18. DĖL NUMERIO PATALPAI PRAMONĖS G. 21-2 SUTEIKIMO
19. DĖL NUMERIO PATALPAI PRAMONĖS G. 21-2 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
20. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 107-101 SUTEIKIMO
21. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 107-101 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEMYNO G. 7, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KARKLŲ G. 55, KARKLŲ G. 57 IR KAKLŲ G. 59, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 204/206, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KARKLŲ G. 83, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO 2020 m. vasario d. Nr. A- Šiauliai Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (paslaugos bylos Nr. ZSFP- 68573): 1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo Karklų g. 83, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas yra įsiterpusio valstybinės žemės sklypo ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. 2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje. Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. Administracijos direktorius Antanas Bartulis
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMĖLIO G. 2, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
27. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP GYTARIŲ, KVIEČIŲ IR JAVŲ GATVIŲ, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
28. DĖL RADVILIŠKIO G. 124A ADRESO SUTEIKIMO
29. DĖL RADVILIŠKIO G. 124A ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEMAITĖS G. 70C (KADASTRO NR. 2901/0008:0474), ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
32. URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01) APRAŠYMAS (1 PRIEDAS)
33. MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 01) SUVESTINĖ (2 PRIEDAS)
34. KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 02) APRAŠYMAS (3 PRIEDAS)
35. KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr.02) KRITERIJŲ SUVESTINĖ (4 PRIEDAS)
36. MIESTO APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 03) APRAŠYMAS (5 PRIEDAS)
37. APLINKOS APSAUGOS PROGEAMOS (Nr. 03) SUVESTINĖ (6 PRIEDAS)
38. MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS (7 PRIEDAS)
39. MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (Nr.04) SUVESTINĖ (8 PRIEDAS)
40. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 05) APRAŠYMAS (9 PRIEDAS)
41. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) SUVESTINĖ (10 PRIEDAS)
42. TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 06) APRAŠYMAS (11 PRIEDAS)
43. TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (Nr.06) SUVESTINĖ (12 PRIEDAS)
44. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) APRAŠYMAS (13 PRIEDAS)
45. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) SUVESTINĖ (14 PRIEDAS)
46. ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 APRAŠYMAS (15 PRIEDAS)
47. ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (Nr. 08) SUVESTINĖ (16 PRIEDAS)
48. BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (NR. 09) APRAŠYMAS (17 PRIEDAS)
49. BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 09) SUVESTINĖ (18 PRIEDAS)
50. SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR. 10) APRAŠYMAS (19 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis