Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15160
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. A-671 „DĖL ELEKTROS GALIOS IŠ ZOKNIŲ 110/10 KV TRANSFORMATORIAUS PUNKTO SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A-521 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1103 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO 2019 m. gegužės d. Nr. Šiauliai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi: 1. Keičiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1103 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos sudarymo" 1 punktą ir jį išdėstau taip: "1. S u d a r a u Saugaus eismo komisiją: pirmininkas - Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; pirmininko pavaduotojas - Robertas Radavičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkas; komisijos sekretorė- Jūratė Sodienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė;
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ GYTARIŲ G. 32A IR BERŽYNĖS G. 30, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
5. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MAŽOSIOS LIETUVOS G. 24 IR MAŽOSIOS LIETUVOS G. 26, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIE OLEGO TRUCHANO G. 10 , OLEGO TRUCHANO G. 12, OLEGO TRUCHANO G. 14 IR OLEGO TRUCHANO G. 13 ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
7. DĖL PAPARČIO SODŲ 2-OJI G. 9 ADRESO SUTEIKIMO
8. DĖL PAPARČIO SODŲ 2-OJI G. 9 ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
9. DĖL RAMYGALOS G. 4B, RAMYGALOS G. 4C IR RAMYGALOS G. 4D NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO
10. DĖL RAMYGALOS G. 4B, RAMYGALOS G. 4C IR RAMYGALOS G. 4D NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (PRIEDAS)
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-2133 ,,DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-2133 ,,DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
13. DĖL RAMYGALOS G. 4 ADRESO PAKEITIMO IR RAMYGALOS G. 4A, RAMYGALOS G. 4B, RAMYGALOS G. 4C, RAMYGALOS G. 4D, RAMYGALOS G. 4E, RAMYGALOS G. 4F ADRESŲ SUTEIKIMO
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PRIE J. BASANAVIČIAUS G. 101B, J. BASANAVIČIAUS G. 103B IR J. BASANAVIČIAUS G. 105A ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRŪSŲ G. 15, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
16. DĖL SODO G. 30A ADRESO PAKEITIMO IR SODO G. 30B, SODO G. 30E IR SODO G. 30H ADRESŲ PANAIKINIMO
17. DĖL SODO G. 30A ADRESO PAKEITIMO IR SODO G. 30B, SODO G. 30E IR SODO G. 30H ADRESŲ PANAIKINIMO (PRIEDAS)
18. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 265-61 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 265-61A, VYTAUTO G. 265-61B PANAIKINIMO
19. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 265-61 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 265-61A, VYTAUTO G. 265-61B PANAIKINIMO (PRIEDAS)
20. DĖL ENERGETIKŲ G. 3C ADRESO PASTATUI SUTEIKIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS ENERGETIKŲ G. 3C-6 IR ENERGETIKŲ G. 3C-7 SUTEIKIMO
21. DĖL ENERGETIKŲ G. 3C ADRESO PASTATUI SUTEIKIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS ENERGETIKŲ G. 3C-6 IR ENERGETIKŲ G. 3C-7 SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
22. DĖL ENERGETIKŲ G. 3C ADRESO PASTATUI SUTEIKIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS ENERGETIKŲ G. 3C-6 IR ENERGETIKŲ G. 3C-7 SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
23. DĖL ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
24. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
25. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
29. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
34. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
35. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
36. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
37. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
38. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (6 PRIEDAS)
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (7 PRIEDAS)
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (8 PRIEDAS)
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (9 PRIEDAS)
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
46. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
48. DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI
49. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
50. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis