Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15858
51. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
52. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ŽVYRO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRUI „ATŽALYNAS“
53. DĖL NUOMOS MOKESČIO ATIDĖJIMO
54. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZAVIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
55. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
56. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
57. DĖL KULTŪROS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTO TEIKIMO 2021–2023 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI
58. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
59. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
60. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PANEVĖŽIO G. 63C, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
61. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO METU
62. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. A-384 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI NE MAISTO PRODUKTAIS, TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE GALIOJIMO IR IŠDAVIMO SUSTABDYMO LIETUVOJE PASKELBTO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO
63. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ETTEN-LEURO G. 21, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
64. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 258, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
65. DĖL NUMERIO PATALPAI BIRUTĖS G. 39C-9 PAKEITIMO IR NUMERIO BIRUTĖS G. 39C-9A PANAIKINIMO
66. DĖL NUMERIO PATALPAI BIRUTĖS G. 39C-9 PAKEITIMO IR NUMERIO BIRUTĖS G. 39C-9A PANAIKINIMO (PRIEDAS)
67. DĖL ŽEMĖS SKLYPO DVARO G. 81F, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
68. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 13 (KADASTRO NR. 2901/0023:0959), ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
69. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A-523 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
70. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO
71. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
72. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
73. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
74. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
75. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
76. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
77. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
78. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
79. DĖL SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
80. DĖL NUMERIO PATALPAI T S. DAUKANTO G. 47-37 PAKEITIMO IR NUMERIŲ S. DAUKANTO G. 47-39 IR S. DAUKANTO G. 47-40 SUTEIKIMO
81. DĖL NUMERIO PATALPAI T S. DAUKANTO G. 47-37 PAKEITIMO IR NUMERIŲ S. DAUKANTO G. 47-39 IR S. DAUKANTO G. 47-40 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
82. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIKELIŠKĖS G. 84, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
83. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MARIJAMPOLĖS G. 20 IR SODO G. 30A ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
84. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
85. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMĖLIO G. 21A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
86. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO“ PAKEITIMO.
87. DĖL TERITORIJOJE TARP TILŽĖS G. 110A, TILŽĖS G. 114, STOTIES G. 2 IR DUBIJOS G. 1A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
88. DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI NE MAISTO PRODUKTAIS, TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE GALIOJIMO IR IŠDAVIMO SUSTABDYMO LIETUVOJE PASKELBTO KARANTINO LAIKOTARPIU
89. DĖL NUMERIO PATALPAI KUPIŠKIO G. 5A-3 SUTEIKIMO
90. DĖL NUMERIO PATALPAI KUPIŠKIO G. 5A-3 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
91. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STALUPĖNŲ G. 4 IR STALUPĖNŲ G. 6, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
92. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS, ESANČIOMS PRAMONĖS G. 15, SUTEIKIMO
93. DĖL S. ŠALKAUSKIO G. 8A ADRESO SUTEIKIMO
94. DĖL S. ŠALKAUSKIO G. 8A ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
95. DĖL VAIVORYKŠTĖS SODŲ 3-OJI G. 11 ADRESO PAKEITIMO IR VAIVORYKŠTĖS SODŲ 3-OJI G. 16 ADRESO SUTEIKIMO
96. DĖL VAIVORYKŠTĖS SODŲ 3-OJI G. 11 ADRESO PAKEITIMO IR VAIVORYKŠTĖS SODŲ 3-OJI G. 16 ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
97. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-171 "DĖL ADMINISTRACINĖS TEISENOS PRADĖJIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO" PAKEITIMO 2020 m. kovo d. Nr. Šiauliai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo": p a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-171 "Dėl administracinės teisenos pradėjimo, administracinių nusižengimų tyrimo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo" 1 punktu patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kurių valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, sąrašą: pakeičiu sąrašo 1 punktą ir išdėstau jį taip: "1. 45 Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas. Sv
98. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS, ESANČIOMS VASARIO 16-OSIOS G. 39, PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
99. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS, ESANČIOMS VASARIO 16-OSIOS G. 39, PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
100. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-27 ĮSAKYMO NR. A-936 „DĖL TERITORIJOS ŠIAULIUOSE BIRUTĖS G. 39D IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO“ KEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis