Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15162
51. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RADVILIŠKIO G. 82B, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
52. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
53. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
54. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
55. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS
56. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS (PRIEDAS)
57. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO
58. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO (PRIEDAS)
59. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
60. DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, IR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
61. DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, IR SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
62. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
63. DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO
64. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTE“
65. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ (MIESTO TVARKYMO, INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, AVARINIŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ŠALINIMO BEI CIVILINĖS SAUGOS) KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“
66. DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2019 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
67. DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2019 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
68. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
69. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
70. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
71. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
72. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ IR ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ REORGANIZAVIMO
73. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ IR ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ REORGANIZAVIMO (1 PRIEDAS)
74. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ IR ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ REORGANIZAVIMO (2 PRIEDAS)
75. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
76. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-307 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS“ PAKEITIMO
77. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO
78. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
79. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
80. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-1533 ,, DĖL GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO PLANO IR KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
81. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-1260 ,, DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 132, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
82. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STRAZDŲ G. 7 IR BAČIŪNŲ G. 39 ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
83. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SRUDEIKOS G. 129 IR SPRUDEIKOS G. 131 ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
84. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
85. DĖL GRĄŽINAMO NATŪRA ŽEMĖS SKLYPO PLANO IR KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO
86. DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 1K, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
87. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO E. KARPIO GATVĖJE
88. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO E. KARPIO GATVĖJE (PRIEDAS)
89. DĖL GRAFO ZUBOVO G. 15 ADRESO PAKEITIMO, GRAFO ZUBOVO G. 15A IR GRAFO ZUBOVO G. 15B ADRESŲ SUTEIKIMO
90. DĖL GRAFO ZUBOVO G. 15 ADRESO PAKEITIMO, GRAFO ZUBOVO G. 15A IR GRAFO ZUBOVO G. 15B ADRESŲ SUTEIKIMO (PRIEDAS)
91. DĖL NUMERIO PATALPAI DUBIJOS G. 18-274 SUTEIKIMO
92. DĖL NUMERIO PATALPAI DUBIJOS G. 18-274 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
93. DĖL ŽEMĖS SKLYPO BAČIŪNŲ G. 46, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
94. DĖL GVAZDIKŲ TAK. 4 ADRESO PANAIKINIMO
95. DĖL GVAZDIKŲ TAK. 4 ADRESO PANAIKINIMO (PRIEDAS)
96. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PALANGOS G. 7, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
97. DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO
98. DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
99. DĖL LUKNĖS G. 15 ADRESO PAKEITIMO, LUKNĖS G. 15A, LUKNĖS G. 15B ADRESŲ IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
100. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 291, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis