Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16174
15401. DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO
15402. DĖL PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
15403. DĖL SUTARTIES SUDARYMO
15404. DĖL SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
15405. DĖL KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO, SUTARČIŲ PRATĘSIMO IR SPRENDIMO PAKEITIMO
15406. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, NUOMOJAMO AUKCIONO BŪDU, VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUSTATANT PRADINĘ ŽEMĖS SKLYPO KAINĄ, PATVIRTINIMO
15407. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15408. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 2000 M.BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR.168 ,,DĖL ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA MOKĖJIMO" DALINIO PAKEITIMO
15409. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15410. DĖL GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ SKYRIMO
15411. DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO
15412. LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO KREDITO IŠTEKLIŲ, PILIEČIUI, ĮRAŠYTAM Į EILĘ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI, SKYRIMAS (PRIEDAS)
15413. DĖL TERMINO LENGVATINĖS PASKOLOS SUTARČIAI PASIRAŠYTI PRATĘSIMO
15414. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15415. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, NUOMOJAMO AUKCIONO BŪDU , VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUSTATANT PRADINĘ ŽEMĖS SKLYPO KAINĄ,PATVIRTINIMO
15416. IŠLAIDŲ ,REIKALINGŲ ŽEMĖS NUOMOS AUKCIONUI SIŪLOMO SKLYPO DOKUMENTAMS PARENGTI IR AUKCIONUI ORGANIZUOTI, BEI SKLYPO ŽEMĖS VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ APSKAIČIAVIMAS (1 PRIEDAS)
15417. AUKCIONO TVARKA NUOMOJAMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO ŠIAULIŲ MIESTE VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ S Ą R A Š A S (2 PRIEDAS)
15418. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15419. DĖL PARAMOS PILNAMEČIAMS NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS ASMENIMS
15420. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
15421. DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO VAIDOS SIREIKIENĖS INDIVIDUALIAI ĮMONEI
15422. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO ,,SAULĖ" REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
15423. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR.607 ,,DĖL GĖLIŲ PAVILJONO KIOSKŲ NUOMOS"
15424. DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO
15425. LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO KREDITO IŠTEKLIŲ, PILIEČIUI, ĮRAŠYTAM Į EILĘ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI, SKYRIMAS (PRIEDAS)
15426. DĖL BUTŲ IR BENDRABUČIO KAMBARIŲ NUOMOS
15427. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15428. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15429. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO PATVIRTINIMO
15430. DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTUI PRISKIRTO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DUOMENŲ PATVIRTINIMO
15431. DĖL TERMINO LENGVATINĖS PASKOLOS SUTARČIAI PASIRAŠYTI PRATĘSIMO
15432. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ IR VEIKLOS FINANSAVIMO
15433. SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1999 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR.331 ,,DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO" DALINIO PAKEITIMO
15434. DĖL GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ SKYRIMO
15435. IŠLAIDŲ SĄMATA VISUOMENĖS APLINKOSAUGOS ŠVIETIMUI MIESTE ORGANIZUOTI (PRIEDAS)
15436. DĖL NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO IR BENDRABUČIO KAMBARIO NUOMOS
15437. DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, KURIUOSE NĖRA ĮKURTOS SAVININKŲ BENDRIJOS, EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINĖS SUTARTIES FORMOS 3.8 PUNKTO PAKEITIMO
15438. 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMAS (PRIEDAS)
15439. DĖL 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
15440. DĖL FINANSAVIMO TVARKOS
15441. DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS
15442. ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS (PRIEDAS)
15443. DĖL NUOTĖKŲ VALYMO PASLAUGOS KAINŲ
15444. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO "SAULĖ" REORGANIZAVIMO
15445. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
15446. DĖL PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENOVACIJOS
15447. DĖL VAIKŲ LIGONINĖS CHIRURGIJOS KORPUSO PERDAVIMO
15448. DĖL SUTARČIŲ PRATĘSIMO
15449. DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
15450. DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ (3 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis...306307308309310311312...KitasPaskutinis