Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16461
15451. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI SPAB ,,ŠIAULIŲ ENERGIJA"
15452. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI AB "SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS"
15453. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 28 D.SPRENDIMO NR.122 ,,DĖL VIETINIŲ RINKLAVŲ NUSTATYMO " DALINIO PAKEITIMO
15454. DĖL PROJEKTINĖS - TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS NURAŠYMO
15455. NURAŠOMOS PROJEKTINĖS-TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15456. DĖL PATALPŲ PLOTŲ PATIKSLINIMO
15457. NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, PATALPŲ IR STATINIŲ NUOMOS SUTARTIS (1 PRIEDAS)
15458. NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, PATALPŲ IR STATINIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO A K T A S (2 PRIEDAS)
15459. DĖL PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
15460. DĖL DALIES PASTATO GYTARIŲ G.21 PERĖMIMO
15461. DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO
15462. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 1997 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. 232 "DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ RŪSIŲ DEZINSEKCIJOS IR DERATIZACIJOS" DALINIO PAKEITIMO
15463. DĖL PRIVATIZUOJAMŲ (PARDUODAMŲ) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAINŲ
15464. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 1998 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR.187 "DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO" DALINIO PAKEITIMO
15465. DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
15466. MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKA (PRIEDAS)
15467. DĖL PABALIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
15468. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GENERALINIO PLANO GALIOJIMO PRATĘSIMO
15469. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15470. DĖL SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15471. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI MERO PAREIGAS
15472. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS/RŪPYBOS NUSTATYMO IR PANAIKINIMO
15473. DĖL KONKURSO
15474. DĖL KONKURSO (1 PRIEDAS)
15475. DĖL KONKURSO (2 PRIEDAS)
15476. DĖL KONKURSO (3 PRIEDAS)
15477. VERTINIMO KRITERIJAI (1 PRIEDAS)
15478. INFORMACIJA APIE KELEIVIŲ PERVEŽIMO POREIKĮ PAGAL MARŠRUTUS (2 PRIEDAS)
15479. DĖL OBJEKTŲ, PROJEKTUOJAMŲ, STATOMŲ, REMONTUOJAMŲ BEI PRIŽIŪRIMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ
15480. OBJEKTŲ, 2002 METAIS VYKDOMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SĄRAŠAS (PRIEDAS)
15481. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15482. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15483. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15484. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
15485. DĖL 2002 M. ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINŲ
15486. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15487. DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO SĄLYGŲ
15488. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR.458 ,,DĖL PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
15489. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO
15490. DĖL PRIVATIZUOJAMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO
15491. DĖL DAUGIABUČIO NAMO PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS PATVIRTINIMO IR SKYRIMO
15492. DĖL DAUGIABUČIO NAMO PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS PATVIRTINIMO IR SKYRIMO (PRIEDAS)
15493. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15494. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
15495. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002M. VASARIO 19D. SPRENDIMO NR. 49 "DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
15496. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15497. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ,,TAVO DEBIUTAS"
15498. DĖL GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ SKYRIMO ŽEMĖS DIENOS RENGINIAMS ORGANIZUOTI
15499. RENGINIŲ, SKIRTŲ ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI, IŠLAIDŲ SĄMATA (PRIEDAS)
15500. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

PirmasAnkstesnysis...307308309310311312313...KitasPaskutinis