Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16461
15501. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 METŲ KOVO 5 D. SPRENDIMO NR.61 ,,DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS" DALINIO PAKEITIMO
15502. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 METŲ KOVO 5 D. SPRENDIMO NR.61 ,,DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS" DALINIO PAKEITIMO
15503. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 METŲ KOVO 5 D. SPRENDIMO NR.61 ,,DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS" DALINIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
15504. DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
15505. DĖL ŽOLĖS RIEDULIO STADIONO PAGALBINIO PASTATO TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
15506. DĖL KREPŠINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO RĖKYVOS GYVENAMAJAME RAJONE
15507. DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS IR UAB ŠIAULIŲ PIRTIES TURTO ĮVERTINIMO
15508. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ PATIKSLINIMO
15509. DĖL PRIVATIZUOJAMŲ (PARDUODAMŲ) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAINŲ
15510. SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 473 "DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ (BENDRASAVININKIŲ) BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ, ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO TVARKOS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ, DOKUMENTŲ IR LĖŠŲ PERDAVIMO ADMINISTRATORIUI TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
15511. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15512. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15513. DĖL SUTARČIŲ
15514. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO
15515. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15516. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINTI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS, EILIŲ IR PILIEČIŲ, KURIEMS VALSTYBĖS PARAMĄ NUMATOMA SUTEIKTI PER ARTIMIAUSIUS DVEJUS ŪKINIUS METUS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
15517. DĖL PREMIJŲ STEIGIMO
15518. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1999 M. BIRŽELIO 7 D. SPRENDIMO NR.255 ,,DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, JŲ DARBO LAIKO IR KONKURSO ORGANIZAVIMO" PAPILDYMO
15519. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
15520. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
15521. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15522. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
15523. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS IR PANAUDOS
15524. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
15525. DĖL VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS /RŪPYBOS NUSTATYMO IR PANAIKINIMO
15526. DĖL PILIEČIŲ IŠBRAUKIMO IŠ 2001 M. EILIŲ IR SĄRAŠŲ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS
15527. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
15528. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN
15529. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 460 "DĖL SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15530. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
15531. DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO ARBA PAKEITIMO KITU TVARKOS 3.2 PUNKTO PANAIKINIMO
15532. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ
15533. DĖL MIESTO STRATEGINIO PLANO PARENGIMO
15534. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
15535. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ TURGAUS PARUOŠIMO REORGANIZUOTI
15536. DĖL SUTARTIES SUDARYMO SU AUDITO ĮMONE
15537. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES
15538. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS (PRIEDAS)
15539. DĖL UAB "ŠIAULIŲ BUTŲ ŪKIS" ADMINISTRUOJAMŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR PROFILAKTINIO REMONTO IŠLAIDŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO
15540. DĖL VAŽIAVIMO MIESTO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINOS NUSTATYMO
15541. DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKOS
15542. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
15543. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKSMŲ PLANAS (PRIEDAS)
15544. 2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO SĄMATA (PRIEDAS)
15545. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO 2002 METŲ LĖŠŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
15546. DĖL 2002-2005 M. ŠIAULIŲ MIESTO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PERSPEKTYVINIO PLANO
15547. DĖL LEIDIMŲ LIETUVOS NACIONALINEI SVEIKATOS SISTEMAI NEPRIKLAUSANČIOMS IR KITOMS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IR (AR) JŲ FILIALAMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE STEIGTI IŠDAVIMO TVARKOS NUSTATYMO
15548. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS IR ĮKAINIŲ
15549. PAGRINDINIŲ IR PAPILDOMŲ PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGŲ PAGRINDINIŲ IR PAPILDOMŲ PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGŲ S Ą R A Š A S (1 PRIEDAS)
15550. DIENOS CENTRO KLIENTŲ (NEĮGALIŲJŲ) DARBO TERAPIJOS TIKSLAIS SPAUSDINAMŲ BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS BLANKŲ,SPIRALINIO ĮRIŠIMO IR DOKUMENTŲ LAMINAVIMO Į K A I N I A I (11 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis...308309310311312313314...KitasPaskutinis