Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16183
16051. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 200 11 21 SPRENDIMO NR. 608 "DĖL SOCIALINĖS PASLAUGOS TEIKIANČIOS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO " DALINIO PAKEITIMO
16052. Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų patvirtinimo
16053. Dėl Šiaulių miesto valdybos 2OOO l2 28 sprendimo Nr.676 dalinio pakeitimo
16054. Dėl Šiaulių miesto tarybos statuto dalinio pakeitimo
16055. Dėl Šiaulių miesto tarybos narių kompensacijos apskai- čiavimo ir mokėjimo tvar- kos
16056. Dėl vietinių rinkliavų nustatymo
16057. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
16058. Dėl Investicijų projektų plano rengimo ir vykdymo nuostatų
16059. Dėl trumpalaikės paskolos
16060. Dėl Šiaulių miesto tarybos 2OOO O6 29 protokolinio sprendimo vykdymo
16061. Dėl lietaus kanalizacijos eksploatavimo
16062. Dėl savivaldybės Tarybos nuosavybės teise valdomų pastatų , patalpų ir statinių sąrašo pakeitimo
16063. Dėl pastato Tilžės g.128a nugriovimo
16064. Dėl Šiaulių miesto tarybos 2OOO O4 13 sprendimo Nr.11 dalinio pakeitimo
16065. DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
16066. Dėl Šiaulių miesto tarybos statuto dalinio pakeitimo
16067. Dėl Šiaulių miesto tarybos sprendimų ir potvarkio pripažinimo negaliojančiais
16068. Dėl uždarosios akcinės bendro- vės Šiaulių turgaus pasiruošimo reorganizavimui
16069. Dėl Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir už- darosiose akcinėse bendrovėse taisyklių
16070. Dėl patentų mokesčių tarifų ir lengvatų patvirtinimo
16071. Dėl atleidimo nuo nekilnoja- mojo turto ir žemės nuomos mokesčio
16072. Dėl mokesčio už paveldėtą turtą atidėjimo
16073. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
16074. Dėl miesto Tarybos narių delegavimo į Šiaulių re- giono plėtros tarybą
16075. Dėl Miesto laisvų teritorijų naudojimo plano rengimo ir vykdymo nuostatų
16076. Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo
16077. Dėl skolos perkėlimo ir Šiaulių miesto tarybos 2000 04 27 sprendimo Nr.18 dalinio pakeitimo
16078. Dėl panaudos sutarties sudarymo ir pastatų perdavimo ir priėmimo
16079. Dėl panaudos sutarties sudarymo ir pastatų perdavimo ir priėmimo
16080. Dėl parodomojo projekto "Betranšėjis vamzdžių remontas Šiauliuose" sutarties
16081. Dėl Etikos komisijos sudarymo
16082. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo dokumentų
16083. DĖL IŠLAIDŲ, SKIRTŲ INFRASTRUKTŪRAI PLĖTOTI AR RENOVUOTI, MOKĖTINŲ UŽ IŠNUOMOJAMUS AR PARDUODAMUS NAUJUS SKLYPUS BEI DIDINAMUS ESAMUS SKLYPUS, APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
16084. Dėl miesto Tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmi- ninko išrinkimo ir Šiaulių miesto tarybos 2000 04 13 sprendimo Nr.12 dalinio pakeitimo
16085. Dėl Šiaulių miesto tarybos statuto dalinio pakeitimo
16086. Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskai- tos tvarkos patvirtinimo
16087. Dėl lėšų,reikalingų paramos šeimai pašalpoms mokėti
16088. Dėl lėšų panaudojimo
16089. Dėl trumpalaikės paskolos
16090. Dėl Šiaulių miesto 2000 metų biudžeto patikslinimo
16091. Dėl įstatinio kapitalo mažinimo
16092. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
16093. Dėl UAB "Paspirtis" turto pardavimo
16094. Dėl pastatų perdavimo valdyti patikėjimo teise
16095. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų reor- ganizavimo
16096. Dėl panaudos sutarčių sudarymo
16097. Dėl pastatų nugriovimo
16098. Dėl pastato Daubos g.3 perėmimo
16099. Dėl gyventojų iškeldinimo iš pastato Dubijos g.38
16100. Dėl požeminio vandens grę- žinių įrengimo Šiaulių mieste

PirmasAnkstesnysis...319320321322323324KitasPaskutinis