Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15253
151. DĖL PURIENŲ G. 50 ADRESO SUTEIKIMO
152. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP PURIENŲ G. 51B, BIELSKIO G. 14, PURIENŲ G. 57, ŠARŪNO G. 20, ŠARŪNO G. 2 IR PURIENŲ G. 48, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
153. DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS ARCHITEKTŲ G. 75, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMU NR. A-1722, KOREGAVIMO PATVIRTINIMO
154. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
155. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
156. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
157. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
158. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
159. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
160. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
161. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
162. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
163. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
164. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
165. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
166. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
167. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
168. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
169. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
170. DĖL PURIENŲ G. 50 ADRESO SUTEIKIMO
171. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 132, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
172. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRO TERITORIJOJE 2019 METAIS
173. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRO TERITORIJOJE 2019 METAIS
174. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
175. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PUMPUČIŲ G. 18A IR PUMPUČIŲ G. 20, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
176. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
177. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MOTIEKAIČIO G. 8 IR MOTIEKAIČIO G. 10, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
178. DĖL NUMERIO PATALPAI PRAMONĖS G. 15-61 SUTEIKIMO
179. DĖL NUMERIO PATALPAI PRAMONĖS G. 15-61 SUTEIKIMO
180. DĖL LYROS G. 13B ADRESO SUTEIKIMO
181. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 261-119 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 261-119A, VYTAUTO G. 261-119B PANAIKINIMO
182. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS DVARO G. 112B-1 IR DVARO G. 112B-2 SUTEIKIMO
183. DĖL NUMERIO PATALPAI DUBIJOS G. 18-523 SUTEIKIMO
184. DĖL NUMERIO PATALPAI ENERGETIKŲ G. 1G-6 SUTEIKIMO
185. DĖL NUMERIO PATALPAI ENERGETIKŲ G. 1G-12 SUTEIKIMO
186. DĖL NUMERIO PATALPAI ENERGETIKŲ G. 1G-12 SUTEIKIMO
187. DĖL NUMERIO PATALPAI ENERGETIKŲ G. 1G-6 SUTEIKIMO
188. DĖL NUMERIO PATALPAI DUBIJOS G. 18-523 SUTEIKIMO
189. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS DVARO G. 112B-1 IR DVARO G. 112B-2 SUTEIKIMO
190. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 261-119 SUTEIKIMO IR NUMERIŲ VYTAUTO G. 261-119A, VYTAUTO G. 261-119B PANAIKINIMO
191. DĖL LYROS G. 13B ADRESO SUTEIKIMO
192. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1074 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ GALIOJIMO SUSTABDYMO
193. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PIETINĖJE TERITORIJOJE 2019 METAIS
194. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PIETINĖJE TERITORIJOJE 2019 METAIS
195. DĖL NUMERIO PATALPAI S. DAUKANTO G. 40-1 SUTEIKIMO
196. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINKŪNŲ G.7, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
197. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS LYROS G. 13E-15 IR LYROS G. 13E-16 SUTEIKIMO
198. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS RĖKYVOS IR MEDELYNO SENIŪNIJOSE 2019 METAIS
199. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS RĖKYVOS IR MEDELYNO SENIŪNIJOSE 2019 METAIS
200. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS LYROS G. 13E-15 IR LYROS G. 13E-16 SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis