Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 16244
151. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
152. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
153. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
154. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
155. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
156. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
157. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
158. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
159. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
160. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
161. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
162. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
163. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
164. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
165. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.
166. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
167. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
168. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
169. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
170. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
171. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
172. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
173. DĖL PAVASARIO G. 13 ADRESO PAKEITIMO IR PAVASARIO G. 13A ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
174. DĖL PAVASARIO G. 13 ADRESO PAKEITIMO IR PAVASARIO G. 13A ADRESO SUTEIKIMO
175. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. AA-440 „DĖL PASLAUGŲ TEIKĖJO PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS PARINKIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
176. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 125-32 SUTEIKIMO
177. DĖL NUMERIO PATALPAI VYTAUTO G. 125-32 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
178. DĖL LIZDEIKOS G. 14 IR LIZDEIKOS G. 37 ADRESŲ SUTEIKIMO
179. DĖL LIZDEIKOS G. 14 IR LIZDEIKOS G. 37 ADRESŲ SUTEIKIMO (PRIEDAS)
180. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MEDELYNO G. 25A IR MEDELYNO G. 27B, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
181. DĖL PRAMONĖS G. 13 ADRESO PAKEITIMO IR PRAMONĖS G. 13B ADRESO SUTEIKIMO
182. DĖL PRAMONĖS G. 13 ADRESO PAKEITIMO IR PRAMONĖS G. 13B ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
183. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1074 ,,DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
184. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 22-4 SUTEIKIMO
185. DĖL NUMERIO PATALPAI TILŽĖS G. 22-4 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
186. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TARP J. BASANAVIČIAUS G. 103B, J. BASANAVIČIAUS G. 101B IR J. BASANAVIČIAUS G. 105A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
187. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
188. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽALGIRIO SODŲ 1-OJI G. 95, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
189. DĖL NUMERIO PATALPAI ŽEMAITĖS G. 62-36 SUTEIKIMO
190. DĖL NUMERIO PATALPAI ŽEMAITĖS G. 62-36 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
191. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
192. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
193. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
194. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO
195. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO 25 (PRIEDAS)
196. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-475 „DĖL VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
197. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KARKLŲ G. 85, KARKLŲ G. 87, KARKLŲ G. 89 IR KARKLŲ G. 91, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
198. ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO
199. ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
200. ĮSAKYMAS DĖL VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis