Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 15426
151. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NOSTRADA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-900 IR 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-901
152. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NOSTRADA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-900 IR 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-901 (PRIEDAS)
153. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠO SUDERINIMO
154. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠO SUDERINIMO (PRIEDAS)
155. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS TILVYČIO G. KATILINĖJE“
156. DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
157. DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (PRIEDAS)
158. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO
159. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO (PRIEDAS)
160. DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
161. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
162. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS DRAUDIMO NUSTATYMO
163. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-370 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
164. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
165. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
166. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PANAUDOS TEISE
167. DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 29, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
168. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 88, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
169. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS KONKURSO
170. DĖL PATALPŲ VYTAUTO G. 103A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLAI
171. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI
172. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI (PRIEDAS)
173. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJAI
174. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJAI (PRIEDAS)
175. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
176. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
177. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
178. DĖL DZIDIŠKĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR BERŽYNĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ KOORDINAČIŲ PAKEITIMO
179. DĖL DZIDIŠKĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR BERŽYNĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ KOORDINAČIŲ PAKEITIMO (PRIEDAS)
180. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2020–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
181. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2020–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
182. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2020–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
183. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
184. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
185. DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
186. DĖL PRITARIMO PERIMTI TURTĄ
187. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
188. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIE PASTATŲ (REGISTRO NR. 40/72776), TARP SODO, LIEPŲ IR DVARO GATVIŲ ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
189. DĖL AUKŠTABALIO G. 3 ADRESO PAKEITIMO IR PAUKŠČIŲ TAKAS 6 NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO
190. DĖL AUKŠTABALIO G. 3 ADRESO PAKEITIMO IR PAUKŠČIŲ TAKAS 6 NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
191. DĖL AUKŠTABALIO G. 3 ADRESO PAKEITIMO IR PAUKŠČIŲ TAKAS 6 NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
192. DĖL ŠATRIJOS G. 21 ADRESO PAKEITIMO IR ŠATRIJOS G. 23 ADRESO PANAIKINIMO
193. DĖL ŠATRIJOS G. 21 ADRESO PAKEITIMO IR ŠATRIJOS G. 23 ADRESO PANAIKINIMO (PRIEDAS)
194. DĖL PETRO MOTIEKAIČIO G. 8 ADRESO PANAIKINIMO IR PETRO MOTIEKAIČIO G. 10 ADRESO PAKEITIMO
195. DĖL PETRO MOTIEKAIČIO G. 8 ADRESO PANAIKINIMO IR PETRO MOTIEKAIČIO G. 10 ADRESO PAKEITIMO (PRIEDAS)
196. DĖL ŽALGIRIO SODŲ 1-OJI G. 93A ADRESO SUTEIKIMO
197. DĖL ŽALGIRIO SODŲ 1-OJI G. 93A ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
198. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS VASARIO 16-OSIOS G. 39-8, VASARIO 16-OSIOS G. 39-9 IR VASARIO 16-OSIOS G. 39-11 SUTEIKIMO
199. DĖL NUMERIŲ PATALPOMS VASARIO 16-OSIOS G. 39-8, VASARIO 16-OSIOS G. 39-9 IR VASARIO 16-OSIOS G. 39-11 SUTEIKIMO (PRIEDAS)
200. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) J. BASANAVIČIAUS G., ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis