Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 7539
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 350 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-157 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ IR 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURIZMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-440 „DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
16. DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS ŠIAULIŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
19. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (II ETAPAS)“
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,BODESA“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-380 „DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ“ PAKEITIMO
22. DĖL LAIKINOJO APNAKVINDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE
23. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO DARŽELIO „EŽERĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
29. DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-286 „DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATC BALTIC“ 2015 M. LIEPOS 20 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-908“ PAKEITIMO
33. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NOSTRADA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-900 IR 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-901
34. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠO SUDERINIMO
35. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS TILVYČIO G. KATILINĖJE“
36. DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
37. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO
38. DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
40. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS DRAUDIMO NUSTATYMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-370 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PANAUDOS TEISE
45. DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 29, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
46. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 88, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
47. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS KONKURSO
48. DĖL PATALPŲ VYTAUTO G. 103A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLAI
49. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI
50. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis