Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 7394
1. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SAULĖ“
2. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS JELGAVOS IR ŠIAULIŲ MIESTUOSE STIPRINANT SKAITMENINIUS GEBĖJIMUS IR DIEGIANT INOVATYVIUS SPRENDIMUS“
3. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „TARPTAUTINIS KULTŪROS TURIZMO KELIAS „BALTŲ KELIAS“
4. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VAIKŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SKATINIMAS JELGAVOS IR ŠIAULIŲ MIESTUOSE“
5. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-15 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAI INGAI ŠIMKŪNAITEI, LAIKINAI EINANČIAI SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-37 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
14. DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS
15. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ
16. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
19. DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO
20. DĖL LAIKINOJO APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TIESOS G. 3, ŠIAULIUOSE
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
24. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-168 „ DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ŽALIASODŽIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBUS“ PAKEITIMO
25. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO
26. DĖL PAMEDĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO
27. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
29. DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-84 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖI PRIKLAUNSANČIŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TOKSIKA“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
31. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,SLEZVB“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
33. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
34. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO
35. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
38. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „TERMICOM“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-515 PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO
46. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
47. DĖL EIMUTĖS KRIPIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ
48. DĖL ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
49. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRADARBIAVIMAS PASIENIO REGIONE SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGUMĄ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMĄ“
50. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis