Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 7447
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO.
2. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI,
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO.
4. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI.
5. DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI.
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO GUMBINĖS G. 18, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO.
7. DĖL TURTO VYTAUTO G. 132, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI.
8. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAMS „ŠALTINIS“.
9. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PASTATĄ ŠARŪNO G. 2, ŠIAULIUOSE.
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
11. DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ.
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO.
15. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO.
16. DĖL INGOS ŠIMKŪNAITĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS.
17. DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019–2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
19. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA SENOSIOSE MIESTO KAPINĖSE PALAIDOTI POETĘ JANINĄ JOVAIŠAITĘ (OBUCHAVIČIENĘ)
20. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-277 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
22. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PROJEKTĄ
23. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS PROJEKTĄ
24. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PROJEKTĄ
25. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
27. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINEI GLOBAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
29. DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
30. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PIRKTI AUTOMOBILĮ
31. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUS IR ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUS „ŠALTINIS“
32. DĖL ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
33. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-343 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
35. DĖL ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T- 276 „DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-37 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-405 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO
50. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis