Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 308 2001-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO "SAULĖ"<br> <br> REORGANIZAVIMO

 

 
                                                                                                                                   

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

KINO IR KULTŪROS CENTRO “SAULĖ”

 REORGANIZAVIMO

 

2001 m. lapkričio 22 d. Nr. 308

Šiauliai

 

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio  3 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 patvirtintos Biudžetinių  įstaigų  reorganizavimo   ir likvidavimo  tvarka,  Šiaulių  miesto savivaldybės taryba          n u s p r e n d ž i a :

     

1. Reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šiaulių miesto savivaldybės kino ir kultūros centrą “Saulė” nuo 2002 m. balandžio 1 d. į viešąją įstaigą Šiaulių miesto savivaldybės kino ir kultūros centrą “Saulė”.

 

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės valdybai iki 2001 m. gruodžio 1 d. patvirtinti reorganizavimo komisijos sudėtį ir nustatyti komisijos parengto reorganizavimo projekto ir viešosios įstaigos įstatų tvirtinimo datas.

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią