Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-59 2014-02-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-59

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu, 69 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2014 m. vasario 4 d. raštą Nr. S-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties“, 2014 m. vasario 7 d. raštą Nr. S-2 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patikslinimo“  ir 2014 m.  vasario  10 d.  raštą  Nr.  S-3  ,,Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės bendruomenės  sveikatos  tarybos  sudėties  patikslinimo,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba      n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą:

pirmininkas – Jūra Vladas Vaitkevičius, Šiaulių universiteto Visuomenės sveikatos mokslinio centro direktorius, Savivaldybių bendruomenės sveikatos tarybų asociacijos prezidentas, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos tarybos narys;

pirmininko pavaduotojas – Krizentas Kameneckas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento direktorius;

nariai:

Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:

Vladas Artūras Balsys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintaras Karalevičius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;

Deividas Petrolevičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorius;

Vitalija Pelenienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vedėja;

Justinas Sartauskas, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:

Vytautas Brazauskas, viešosios įstaigos Tilžės gatvės bendrosios praktikos gydytojo kabineto direktorius;

Henrieta Garbenienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Algirdas Gauronskis, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos direktorius;

Audronė Mikalauskienė, Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Dalia Miniauskienė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja;

Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto Biomedicinos mokslų katedros vedėja;

visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:

Elena Eidukienė, Šiaulių mokytojų pensininkų klubo „Šviesa“ pirmininkė;

Mindaugas Maželis, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos valdybos narys;

Elena Mockuvienė, Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos narė;

Nijolė Pročkienė, Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;

Sigita Saviščevienė, projekto „Sveikas darželis“ koordinatorė;

Valentina Topicha, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ narė.

2015 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-44 redakcija

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-176 redakcija

2017 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-316 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-315 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-186 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos“ pakeitimo“ 1 punktą;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-186 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-225 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos“ pakeitimo“ 1 punktą;

2.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-225 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos“ 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią