Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-113 2014-04-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS, FINANSAVIMO PRINCIPŲ

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL neformaliojo švietimo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės įstaigos, finansavimo PRINCIPŲ

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-113

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose neformaliojo švietimo programoms finansuoti iš savivaldybės biudžeto taikomas ugdymo lėšų skyrimo vienam ugdytiniui principas; ugdymo lėšos apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką.

2.    Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

3.    Neteko galios.

2014 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

                         

Į pradžią