Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-11-20 2014-11-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2014-11-20 Nr. TP-14 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

 

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS

1.1. Balsavo už papildomų klausimų įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Račienė Virginija UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

1.2. Balsavo už visą Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimą su pakeitimais: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

1.1. Balsavo už tai, kad nutraukti diskusijas: už – 25, prieš – 2, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Juškus Vytautas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas PRIEŠ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija PRIEŠ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

1.2. Balsavo už Tarybos narės Nijolės Budrytės pasiūlymą: už – 14, prieš – 4, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 28. Pirmininko balsas lėmė pritarimą. Pritarta.      

1 Andriukaitis Juras SUSILAIKĖ

2 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

6 Gedvilas Aidas SUSILAIKĖ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Arturas UŽ

10 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

11 Laurutis Vincas SUSILAIKĖ

12 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

13 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas PRIEŠ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

26 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

27 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

1.3. Balsavo už sprendimo projektą su pakeitimu: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo - 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

2. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

3. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 140, Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskieėe Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas PRIEŠ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramunas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona SUSILAIKĖ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

4. SVARSTYTA. Patalpų Pakalnės g. 6A, Šiauliuose, perėmimas ir perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Račienė Virginija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramunas PRIEŠ

25 Statuleviciene Danute Ona UŽ

26 Šalkauskiene Aušrele UŽ

27 Tumenas Stasys UŽ

28 Visockas Arturas UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

5. SVARSTYTA. Materialiojo turto perdavimas panaudos teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.  

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Račienė Virginija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Visockas Artūras UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Sukilėlių g. 41, Šiauliuose, panaudos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Račienė Virginija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Visockas Artūras UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymas ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

           

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimas.

Balsavo už tai, kad atidėti Tarybos sprendimo projekto tvirtinimą: už – 20, prieš – 5, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.        

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

3 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

4 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

11 Laurutis Vincas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvieėe Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Pupelis Ričardas PRIEŠ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

9. SVARSTYTA. Kleino gatvės pavadinimo suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumenas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto šilumos ūkio vystymo“ pakeitimas.

10.1. Balsavo už tai, kad nutraukti diskusijas: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas SUSILAIKĖ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

9 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

10 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas PRIEŠ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramunas UŽ

23 Statuleviciene Danute Ona UŽ

24 Šalkauskiene Aušrele UŽ

25 Tumenas Stasys UŽ

26 Visockas Arturas SUSILAIKE

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

10.2. Alternatyvus balsavimas: už Administracijos parengtą sprendimo projektą – 17, už Tarybos nario Artūro Visocko pateiktą alternatyvų sprendimo projektą – 2, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 8. Daugiau balsų surinko Administracijos parengtas Tarybos sprendimo projektas.

1 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

2 Budrytė Nijolė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

6 Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Laurutis Vincas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Mikšys Genadijus UŽ

11 Mockuvienė Elena UŽ

12 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

15 Pupelis Ričardas UŽ

16 Račienė Virginija UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Snarskis Ramūnas UŽ

19 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

20 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

21 Žakaris Lukas UŽ

 

 

10.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už –21, prieš – 5, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas PRIEŠ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

9 Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

10 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

27 Visockas Artūras PRIEŠ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl neformaliojo švietimo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės įstaigos, finansavimo principų“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Rimas Marcinkus.

Justinas Sartauskas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras SUSILAIKĖ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas PRIEŠ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

26 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Račienė Virginija UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Arturas UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymas ir nuostatų patvirtinimas.

14.1. Alternatyvus balsavimas: už Administracijos parengtą sprendimo projektą – 6, už LSDP pateiktą alternatyvų sprendimo projektą – 7, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 5. Daugiau balsų surinko LSDP parengtas alternatyvus sprendimo projektas.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

4 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

5 Gedvilas Aidas PRIEŠ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičus Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

15 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas PRIEŠ

17 Pupelis Ričardas PRIEŠ

18 Račienė Virginija PRIEŠ

19 Sartauskas Justinas PRIEŠ

20 Statulevičienė Danutė Ona PRIEŠ

21 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

 

 

14.2. Balsavo už tai, kad nutraukti diskusijas: : už – 15, prieš – 2, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 5. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Damulevičius Vladas PRIEŠ

3 Gedminas Artūras UŽ

4 Juškus Vytautas UŽ

5 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Lankauskas Alfredas UŽ

9 Laurutis Vincas UŽ

10 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mockuvienė Elena UŽ

14 Nausėda Aurimas PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Pupelis Ričardas UŽ

17 Račienė Virginija UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

20 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

21 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

22 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

 

 

14.3. Balsavo už alternatyvų Tarybos sprendimo projektą: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Nepritarta.        

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

3 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

4 Gedvilas Aidas UŽ

5 Juškus Vytautas SUSILAIKĖ

6 Karalevicius Gintaras SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas SUSILAIKĖ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

15 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

16 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Račienė Virginija UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

23 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

24 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

 

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo" pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už –26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2015-2016 metų programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Račienė Virginija UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

17. SVARSTYTA. Mokėjimo už Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriaus paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriaus paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Račienė Virginija UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriaus paslaugų kainų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabreža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ricardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Račienė Virginija UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

 

21. SVARSTYTA. Klausimas dėl informacijos apie Kultūros infrastruktūros objektus teikimo finansavimui gauti.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.  

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Račienė Virginija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Visockas Artūras UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

22. SVARSTYTA. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą mokėjimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už –29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Račienė Virginija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Visockas Artūras UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

23. SVARSTYTA. Atleidimas nuo žemės mokesčio.

23.1. Balsavo už tai, kad sprendimo projektą atidėti ir tobulinti esamą tvarką: už – 14, prieš – 5,  susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pirmininko balsas lėmė nepritarimą. Nepritarta.           

1 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

2 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

3 Gedminas Artūras UŽ

4 Gedvilas Aidas UŽ

5 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

9 Laurutis Vincas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva PRIEŠ

12 Mikšys Genadijus UŽ

13 Mockuvienė Elena UŽ

14 Nausėda Aurimas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

17 Pupelis Ričardas PRIEŠ

18 Račienė Virginija UŽ

19 Sartauskas Justinas PRIEŠ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

23.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 6, prieš – 11, susilaikė – 11 Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nepritarta.     

1 Andriukaitis Juras PRIEŠ

2 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

3 Budrytė Nijolė PRIEŠ

4 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

5 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva PRIEŠ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

16 Mockuvienė Elena PRIEŠ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas PRIEŠ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas PRIEŠ

21 Račienė Virginija PRIEŠ

22 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

23 Snarskis Ramūnas PRIEŠ

24 Statulevičienė Danutė Ona PRIEŠ

25 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

26 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

27 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

 

 

24. SVARSTYTA. Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ organizavimas ir finansavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto su pataisymu: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

25. SVARSTYTA. Pritarimas ketinimų protokolui ir įgaliojimo jį pasirašyti su UAB „Venta“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Gedminas Artūras UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

26. SVARSTYTA. Atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – 2, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta. 1 Andriukaitis Juras PRIEŠ

2 Brazlauskaitė Giedrė SUSILAIKĖ

3 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

4 Gedminas Arturas UŽ

5 Gedvilas Aidas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena PRIEŠ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Pabėeža Juozas SUSILAIKĖ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Račienė Virginija UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Visockas Artūras UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

Į pradžią