Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-390 2014-12-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS <br> <br> <br> <br> PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS

PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T-390

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 ir 32 punktais, Lietuvos respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2015 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu  Nr. T-390

 

2015 m. kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-78 redakcija

 

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 redakcija

 

2015 m. spalio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-309 redakcija

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

Nr.

Objekto

pavadinimas

Darbų rūšis

Objekto parametrai

Planuoja-mos lėšos tūkst. Eur

Fiksuota pradžia ir pabaiga

Ilgis

m

Plotis

m

1

2

3

4

5

6

7

Išlaidos

1.

Gatvių asfalto dangų ženklinimas

Priežiūra

Miesto gatvės

17,5 tūkst. m2

70,0

 

2.

Gatvių su asfalto danga priežiūra

Priežiūra             (duobių užtaisymas)

Išdaužų vietos

24,5 tūkst. m2

500,0

 

3.

Gatvių su žvyro danga priežiūra

Priežiūra                

Išdaužų vietos

169 000

nuo 5

iki 8

200,0 

4.

Gatvių priežiūra žiemą

Priežiūra

Miesto gatvės

125 000

nuo 6

iki 20

160,0

5.

Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose)

Priežiūra

Nudėvėtos vietos

267 m2

27,0

6.

Šaligatvių dangos pakeitimas

Paprastasis remontas

Tilžės g.

Vytauto g.

Vilniaus g.

6 250 m²

180,0

7.

Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį

Paprastasis remontas

Miesto gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai

 

13760 m2

240,0

8.

Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas

Paprastasis remontas

Miesto gatvės

250 vnt. kelio ženklų

7 vnt. greičio mažinimo kalnelių

50,0

9.

Kryptinio apšvietimo įrengimas

Eismo saugumo priemonė

Tilžės g.

Trakų g.

Ežero g.

3 vnt.

8,0

Iš viso išlaidų

1 435,0

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas

1.

Dvaro g. rekonstravimas

Rekonstravimas (projektavimas, projekto vykd. priežiūra)

Tarp Vytauto g.

 ir Aušros al.

581

9

1 737,7

Inž. paslaugos

 (techninė priežiūra)

 

Inž. paslaugos

(eismo saugumo auditas)

2.

Vytauto g. rekonstravimas

Projektavimas

 

 Nuo Tilžės g.

 iki Draugystės pr.

533

9,2

11,7

Inž. paslaugos

(projekto ekspertizė)

 

Inž. paslaugos

(eismo saugumo auditas)

 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Skveras prie Tilžės g. ir Statybininkų g. sankirtos

Rekonstravimas

Tilžės g. ir Statybininkų g. sankirta

923 m²

7,573

Inž. paslaugos

(techninė priežiūra)

 

4.

Pietinis aplinkkelis (III etapas)

Inž. paslaugos

(projekto ekspertizė)

 

 

0,84

5.

 

Trakų g.

Ggegužių g.

Architektų g.

Kapitalinis remontas (projektavimas)

Trakų g. nuo S. Šalkauskio g. iki Ežero g.

Gegužių g. nuo Gegužių g. 21 iki Architektų g.

Architektų g. nuo Gegužių g. iki J. Jablonskio g.

398

9

719,926

1876

18

Inž. paslaugos

(techninė priežiūra, projekto ekspertizė)

2340

20

6.

Šviesoforinio reguliavimo įrengimas

Rekonstravimas (projektavimas)

Aušros al. sankryžose su Žemaitės g.

ir J. Basanavičiaus g.  

 

62,34

Inž. paslaugos

(projekto ekspertizė, techninė priežiūra)

Inž. paslaugos

(eismo saugumo auditas)

7.

Purienų g. šaligatvio įrengimas

Statyba (projektavimas)

Nuo Žemaitės g. iki pastato Purienų g. 48

140

1,5

19,87

Inž. paslaugos

(techninė priežiūra, pr. ekspertizė)

 

8.

Jotvingių g. tiesimas

Tiesimas

Tarp Baltų g. ir miesto ribos

805

6

118,694

Inž. paslaugos (techninė priežiūra)

 

9.

Žibuoklių g.

Rekonstravimas (projektavimas)

Tarp Vytauto g. ir Darželio g.

177

6

45,0

Inž. paslaugos

(eismo saugumo auditas)

 

Inž. paslaugos (techninė priežiūra)

 

2 723,643

 

4 158,643

2015 m. kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-78 redakcija

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 redakcija

 

__________________

 

 

Į pradžią