Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-12-18 2014-12-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2014-12-18 Nr. TP-15 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

             SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl 1 papildomo klausimo „Dėl privatizavimo sąlygų įtraukimo į privatizavimo objektų, esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Ežero g. 11, privatizavimo programą“ įtraukimo į darbotvarkę: už – 20, prieš – 4, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Šalkauskienė Aušrelė

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

Račienė Virginija

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Pupelis Ričardas

 

Balsavo dėl 2 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukimo į darbotvarkę: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

 

Balsavo dėl 4 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukimo į darbotvarkę: už – 23, prieš – 3, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Nausėda Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

 

Balsavo už darbotvarkės patvirtinimą įtraukiant 1,2,4 papildomus klausimus ir be 3 papildomo klausimo: už – 23, prieš – 4, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Nausėda Aurimas

Paplauskienė Birutė Marija

NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Artūras

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Karalevicius Gintaras

Nausėda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

Tumenas Stasys

Visockas Arturas

 

2. SVARSTYTA. Atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevicius Vladas

Gedminas Artūras

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Visockas Arturas

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Mikšys Genadijus

Pupelis Ričardas

 

3. SVARSTYTA. Žemės mokesčio sumažinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Gedminas Artūras

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Račiene Virginija

Šalkauskiene Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumenas Stasys

Visockas Arturas

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Mikšys Genadijus

Pupelis Ričardas

 

4. SVARSTYTA. Rūtos Sabakonienės atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Gedminas Artūras

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Raciene Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl diskusijų nutraukimo: už – 22, prieš – 1, susilaikiusių – 3. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Nausėda Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Gedminas Artūras

Karalevičius Gintaras

 

Balsavo: už Administracijos parengtą sprendimo projektą – 16, už Tarybos nario Artūro Visocko parengtą alternatyvų sprendimo projektą – 7, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pritarta Administracijos parengtam sprendimo projektui.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Pupelis Ričardas

Raciene Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Karalevičius Gintaras

Mikšys Genadijus

Paplauskienė Birutė Marija

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Nausėda Aurimas

 

Balsavo dėl administracijos parengto sprendimo projekto: už – 16, prieš – 6, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Karalevičius Gintaras

Nausėda Aurimas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Gedvilas Aidas

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Mikšys Genadijus

 

6. SVARSTYTA. Atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Gedminas Artūras

Gedvilas Aidas

Juškus Vytautas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Arturas

Žakaris Lukas

           

7. SVARSTYTA. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 2, susilaikiusių – 6. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Nausėda Aurimas

Paplauskienė Birutė Marija

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Mikšys Genadijus

Tumėnas Stasys

 

8. SVARSTYTA. 2015 metų viešųjų darbų, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Damulevičius Vladas

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ siūlymo: už – 5, prieš – 2, susilaikiusių – 14. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 3. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

Gedminas Artūras

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šalkauskienė Aušrelė

Tumėnas Stasys

BALSAVO PRIEŠ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaitė Giedrė

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Damulevičius Vladas

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Mikšys Genadijus

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

 

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 18, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Damulevicius Vladas

Pabreža Juozas

Tumenas Stasys                                                                                                                                  

 

 10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015-2018 metų veiklos programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabreža Juozas

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

11. SVARSTYTA. Patikslintos aplinkos oro kokybės valdymo Šiaulių mieste programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

12.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 3.                   

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Brazlauskaite Giedre

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos buveinės adreso pakeitimas ir nuostatų patvirtinimas.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.                      

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių centro, Tėvo Benedikto Andruškos ir „Saulės“ pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

  17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2015 m. programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.                      

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

18.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 22.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

SUSILAIKE:

Damulevicius Vladas

Tumenas Stasys

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Nauseda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

Tumenas Stasys

 

20. SVARSTYTA. Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKE:

Mikšys Genadijus

 

21.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2.

  BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

  22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl alternatyvaus sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

 BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

  23.  SVARSTYTA. Savivaldybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti.

  Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24,  nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

  24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. 

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

25. SVARSTYTA. Lėšų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos pagrindiniams projektams paskirstymas.

Balsavo: už Administracijos parengtą sprendimo projektą – 14, už frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ siūlymą – 5, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta Administracijos parengtam sprendimo projektui.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Gedminas Arturas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Šalkauskiene Aušrele

Tumenas Stasys

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

Damulevicius Vladas

Nauseda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

 

Balsavo dėl Administracijos parengto sprendimo projekto: už – 16, prieš – 1, susilaikiusių – 7. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Pabreža Juozas

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Damulevicius Vladas

Gedminas Arturas

Michalenko Denis

Nauseda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

Šalkauskiene Aušrele

 

   26. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 23.    

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

Gedminas Arturas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Šalkauskiene Aušrelė

                               

27. SVARSTYTA. Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 9, prieš – nėra, susilaikiusių – 12. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 1. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Pupelis Ricardas

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

SUSILAIKĖ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Gedminas Arturas

Kavaliauskiene Angele

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Šalkauskiene Aušrele

Tumenas Stasys

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų sudarymas.

  Balsavo dėl Tvarkos ir teisingumo frakcijos siūlymo: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta siūlymui.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

Kavaliauskiene Angele

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

                              

Balsavo dėl sprendimo projekto su siūlymu: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Mikšys Genadijus

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKE:

Kavaliauskiene Angele

Michalenko Denis

 

29. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių išlaidų apmokėjimas.

  Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaite Giedre

Budryte Nijole

Juškus Vytautas

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nauseda Aurimas

Pabreža Juozas

Paplauskiene Birute Marija

Pupelis Ricardas

Raciene Virginija

Šalkauskiene Aušrele

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramunas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Gedminas Artūras

Mikšys Genadijus

 

30. SVARSTYTA. Privatizavimo sąlygų įtraukimas į privatizavimo objektų, esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Ežero g. 11, privatizavimo programą.

Balsavo dėl diskusijų nutraukimo: už – 22, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Raciene Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Nausėda Aurimas

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 2, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birute Marija

Šalkauskienė Aušrelė

Tumėnas Stasys

BALSAVO PRIEŠ:

Budrytė Nijolė

Sartauskas Justinas

SUSILAIKĖ:

Pupelis Ričardas

Raciene Virginija

Snarskis Ramūnas

Žakaris Lukas

 

31. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Arturas

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Nausėda Aurimas

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumėnas Stasys

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Bacys Vaidas

 

32. SVARSTYTA. Paraiškų pateikimas pagrindinių mokyklų, progimnazijų vidaus erdvėms modernizuoti.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 22.

BALSAVO UŽ:

Andriukaitis Juras

Bacys Vaidas

Bartkus Jonas

Brazlauskaitė Giedrė

Budrytė Nijolė

Gedminas Artūras

Juškus Vytautas

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Laurutis Vincas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Mikšys Genadijus

Pabrėža Juozas

Paplauskienė Birutė Marija

Pupelis Ričardas

Račienė Virginija

Šalkauskienė Aušrelė

Sartauskas Justinas

Snarskis Ramūnas

Tumenas Stasys

Žakaris Lukas

 

 

 

Į pradžią