Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-2 2015-01-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. T-2

Šiauliai

 

                     

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-32 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą,  Šiaulių miesto  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatą (pridedama).

                      2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-2

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO

2015 METŲ SĄMATA

 

Eil.

nr.

Pavadinimas

Lėšų suma (Eur)

Asignavimų valdytojas

1

2

3

4

1

Pajamos iš viso

925862

 

1.1

Lėšų likutis 2015-01-01

145125

 

1.2

Pajamos, gautos už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas už atidėtas įmokas ir netesybas, bei kitos įplaukos

6715

 

1.3

Pajamos, gautos iš privatizavimo sandorių

774022

 

2

Išlaidos iš viso

925862

 

2.1

Išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo programos vykdymu, padengti

15000

Savivaldybės administracija

2.2

Biudžetinių įstaigų skubiems remonto, avariniams darbams vykdyti

37878

Savivaldybės administracija

2.3

Pramoninio parko Šiauliuose (I etapas) detaliojo plano korekcijai parengti

10716

Savivaldybės administracija

2.4

Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių pastatymui paremti

19041

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

2.5

Plenero meniniams akcentams sukurti, organizavimo išlaidoms iš dalies padengti

11585

Šiaulių dailės galerija

2.6

Šiaulių miesto bulvaro senosios dalies, amfiteatro infrastruktūrai tvarkyti

19

Švietimo centras,

Savivaldybės administracija

2.7

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus Energetikų g. 7 salei remontuoti

59690

Kultūros centras

2.8

Moduliniam nameliui įsigyti

38514

Šiaulių futbolo akademija

2.9

Šiaulių valstybinio kamerinio choro                            Šiaulių valstybinis

„Polifonija“ koncertinei veiklai                                        kamerinis choras

ir edukacinėms programoms vykdyti

7240

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija

2.10

Regbio stadiono, esančio Gardino g. 14, Šiauliuose, techniniam projektui parengti

4678

Sporto mokykla „Klevas

2.11

Šiaulių miesto švietimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių remonto (rekonstravimo) ir virtuvių įrangos įsigijimo išlaidoms padengti iš viso

257378

 

2.11.1

iš jų: Didždvario gimnazijai

62404

Didždvario gimnazija

2.11.2

         lopšeliui-darželiui „Gluosnis“

10282

Lopšelis-darželis „Gluosnis“

1

2

3

4

2.11.3

         lopšeliui-darželiui „Voveraitė“

5792

Lopšelis-darželis „Voveraitė“

2.11.4

         lopšeliui-darželiui „Berželis“

13323

Lopšelis-darželis „Berželis“

2.11.5

         lopšeliui-darželiui „Pasaka“

5387

Lopšelis-darželis „Pasaka“

2.11.6

         lopšeliui-darželiui „Pušelė“

2027

Lopšelis-darželis „Pušelė“

2.11.7

         lopšeliui-darželiui „Kregždutė“

6082

Lopšelis-darželis „Kregždutė“

2.11.8

         lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“

724

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2.11.9

         lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“

174

Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

2.11.10

         Logopediniam lopšeliui-darželiui

4634

Logopedinis lopšelis-darželis

2.11.11

         lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“

4634

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“

2.11.12

         lopšeliui-darželiui „Žirniukas“

5792

Lopšelis-darželis „Žirniukas“

2.11.13

         lopšeliui-darželiui „Žiburėlis“

4345

Lopšelis-darželis „Žiburėlis“

2.11.14

         lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“

435

Lopšelis-darželis „Ežerėlis“

2.11.15

         lopšeliui-darželiui „Dainelė“

13612

Lopšelis-darželis „Dainelė“

2.11.16

         lopšeliui-darželiui „Saulutė“

868

Lopšelis-darželis „Saulutė“

2.11.17

         lopšeliui-darželiui „Salduvė“

1158

Lopšelis-darželis „Salduvė“

2.11.18

         lopšeliui-darželiui „Žibutė“

464

Lopšelis-darželis „Žibutė“

2.11.19

         lopšeliui-darželiui „Eglutė“

434

Lopšelis-darželis „Eglutė“

2.11.20

         lopšeliui-darželiui „Coliukė“

1506

Lopšelis-darželis „Coliukė“

2.11.21

         Gegužių progimnazijai

10137

Gegužių progimanzija

2.11.22

         ,,Romuvos“ progimnazijai

4344

,,Romuvos“ progimnazija

2.11.23

         Dainų progimnazijai

3562

Dainų progimnazija

2.11.24

         ,,Romuvos“ gimnazijai

5792

,,Romuvos“ gimnazija

2.11.25

         Stasio Šalkauskio gimnazijai

2925

Stasio Šalkauskio gimnazija

2.11.26

         Lieporių gimnazijai

3000

Lieporių gimnazija

2.11.27

         Ragainės progimnazijai

9442

Ragainės progimnazija

2.11.28

         Gytarių progimnazijai

4605

Gytarių progimanzija

2.11.29

         ,,Saulės“ pradinei mokyklai

9847

,,Saulės“ pradinė mokykla

2.11.30

         Tėvo Benedikto Andruškos pradinei mokyklai

145

Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla

 

1

2

3

4

2.11.31

         Specialiojo ugdymo centrui

35464

Specialiojo ugdymo centras

2.11.32

         Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centrui

24038

Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras

2.12

Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ išvykos į susigiminiavusių miestų asociacijos (OSCA) 50-mečio šventę Omahoje (JAV) kelionės išlaidoms iš dalies padengti

3900

Šiaulių universitetas

2.13

Muzikinės grupės „Kitava“ išvykos į Baltijos miestų sąjungos rengiamą muzikos šventę Slupsko mieste (Lenkija) kelionės išlaidoms iš dalies padengti

400

Muzikinė grupė „Kitava“

2.14

Insulino pompų, insulino pompų priedo įsigijimo išlaidoms iš dalies  padengti

10976

Šiaulių krašto žmonių, segančių cukriniu diabetu, klubas „Lemtis“

2.15

Šiaulių miesto garbės piliečio A. Griganavičiaus atminimo įamžinimo Respublikinės Šiaulių ligoninės garbės galerijoje  išlaidoms iš dalies padengti

2273

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

2.16

AB „Lesto“ priklausančių inžinerinių tinklų iškėlimo išlaidoms sklypuose Radviliškio g. 47A ir Radviliškio g. 49A, Šiauliuose, finansuoti

14000

Savivaldybės administracija

2.17

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto veiklai finansuoti

415000

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas

 

2.18

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ansamblio ,,Saulėtos mergaitės“ ir kitų muzikantų išvykos į Tarptautinės muziejų dienos renginius Sankt Peterburge kelionės išlaidoms iš dalies  padengti

400

Šiaulių Dainų muzikos mokykla

2.19

Šiaulių vyskupijos 15-osios šeimų šventės išlaidoms iš dalies padengti

4174

Šiaulių vyskupijos šeimų centras

 

2015 m. kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

2015 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 redakcija

2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

2015 m. liepos 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-210 redakcija

2015 m. rugpjūčio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-249 redakcija

2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-311 redakcija

2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-338 redakcija

                                                                                                           

 

Į pradžią