Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-01-29 2015-01-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-01-29  Nr. TP-1 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

            DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS.

1. Balsavo dėl visos darbotvarkės patvirtinimo be 9, 26, 35, 40, 41, 43 klausimo: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

           

2. Balsavo už tai, kad Tarybos nariai nenusišalintų svarstant ir balsuojant klausimu ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.           

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

24 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

25 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

2. Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.            

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

4. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidų ir šių patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinio tarifo nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

6. Klausimas dėl skolų nurašymo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

7. Turto perdavimas patikėjimo sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ            

 

8. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

9. Negyvenamųjų patalpų Žaliūkių g. 76, Šiauliuose, panaudos sutarties atnaujinimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

10. Klausimas dėl negyvenamųjų patalpų Sukilėlių g. 41, Šiauliuose, panaudos sutarties.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

11. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budryte Nijole UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

12. Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ            

 

13. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 458 „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo ir fondo tarybos sudarymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3. Pritarta.                     

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Arturas UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Laurutis Vincas UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Mikšys Genadijus UŽ

12 Mockuvienė Elena UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

15 Pupelis Ričardas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Snarskis Ramūnas UŽ

18 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

19 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

20 Tumėnas Stasys UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

 

14. Pritarimas Prisikėlimo aikštės su prieigomis techninio projekto parengimo projektavimo užduočiai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25. Pritarta.            

1 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

15. Žemės sklypo Mažosios Lietuvos g. 1, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25. Pritarta.                      

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

16. Žemės sklypo Mažosios Lietuvos g. 1E, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

17. Žemės sklypo Karaliaučiaus g. 6, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Pritarta.               

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

 

 

18. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

18.1. Alternatyvus balsavimas – žalais mygtukas už parengtą Administracijos sprendimo projektą, geltonas už sprendimo projektą be alkoholio, raudonas mygtukas už prekybą silpnaisiais alkoholiniais gėrimais: už – 3, prieš – 2, susilaikė – 19. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Daugiausia balsų surinko alternatyva I (draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais).

1 Andriukaitis Juras SUSILAIKĖ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

6 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

7 Juškus Vytautas SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

15 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas PRIEŠ

17 Pupelis Ričardas PRIEŠ

18 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

19 Snarskis Ramūnas SUSILAIKĖ

20 Statulevičienė Danutė Ona SUSILAIKĖ

21 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

22 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

23 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

24 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

 

18.2. Balsavo už alternatyvą I (draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais): už – 22, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

19. Žemės sklypo dalies paėmimas visuomenės poreikiams.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

20. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams kainos nustatymo ir bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Mikšys Genadijus UŽ

11 Mockuvienė Elena UŽ

12 Nausėda Aurimas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

15 Pupelis Ričardas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Snarskis Ramūnas UŽ

18 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

19 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

20 Tumėnas Stasys UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

 

21. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl  mokinio krepšelio lėšų neformaliajam vaikų švietimui paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 4. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Mikšys Genadijus UŽ

12 Mockuvienė Elena UŽ

13 Nausėda Aurimas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Pupelis Ričardas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

18 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

19 Tumėnas Stasys UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

 

22. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių naudojimo Šiaulių miesto neformaliojo švietimo įstaigų reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                        

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Mikšys Genadijus UŽ

12 Mockuvienė Elena UŽ

13 Nausėda Aurimas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Pupelis Ričardas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

18 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

19 Tumėnas Stasys UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

 

23. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

24. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2015–2018 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta.          

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Laurutis Vincas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Mikšys Genadijus UŽ

12 Mockuvienė Elena UŽ

13 Nauėeda Aurimas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

16 Pupelis Ričardas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Snarskis Ramūnas UŽ

19 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

20 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

 

25. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

26. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigose. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

27. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 2, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.                  

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena PRIEŠ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras PRIEŠ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

28. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Pritarta.                                 

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Juškus Vytautas UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Lankauskas Alfredas UŽ

9 Laurutis Vincas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Mikšys Genadijus UŽ

13 Mockuvienė Elena UŽ

14 Nausėda Aurimas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Pupelis Ričardas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Snarskis Ramūnas UŽ

19 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

20 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

 

29. Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2014 metų veiklos ataskaitos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                                 

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

30. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.                             

1 Andriukaitis Juras PRIEŠ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė SUSILAIKĖ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas PRIEŠ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

31. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

 

32. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.                                                         

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

33. Atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-33 pridedamas).

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

34. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2015 metų investicijų plano suderinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

35. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2015-2020 metų ilgalaikio investicijų į šilumos tinklų rekonstrukciją ir plėtrą, planuojamų vykdyti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, plano suderinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

36. Klausimas dėl žemės mokesčio sumažinimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

37. Šiaulių miesto integruotųjų teritorijų ribų patvirtinimo ir investicijų programų rengimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Laurutis Vincas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Mikšys Genadijus UŽ

14 Mockuvienė Elena UŽ

15 Nausėda Aurimas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

Į pradžią