Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-02-26 2015-02-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-02-26 Nr. TP-2 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

             SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl 17 kl. nesvarstymo „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“: už  – 17, prieš – nėra, susilaikiusių – 7. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bartkus Jonas

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Bacys Vaidas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

Balsavo dėl 18 kl. nesvarstymo „Dėl transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo“: už  – 13, prieš – 4, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Bacys Vaidas

            Budrytė Nijolė

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

 

BALSAVO PRIEŠ:

            Andriukaitis Juras

            Brazlauskaitė Giedrė

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

SUSILAIKĖ:

            Bartkus Jonas

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Sartauskas Justinas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

Įvyko perbalsavimas dėl 18 kl. nesvarstymo: „Dėl transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo“: už  – 18, prieš – 2, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Bacys Vaidas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

BALSAVO PRIEŠ:

            Andriukaitis Juras

            Matonienė Daiva

SUSILAIKĖ:

            Bartkus Jonas

            Sartauskas Justinas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

Balsavo dėl 19 kl. nesvarstymo „Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijos patvirtinimo“: už  – 23, prieš – 1, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Damulevičius Vladas

SUSILAIKĖ:

            Bartkus Jonas

Balsavo dėl 1,2,3 ir 5 papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę: už – 21, prieš – 1, susilaikiusių – 3. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Damulevičius Vladas

SUSILAIKĖ:

            Bartkus Jonas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

Balsavo už visą darbotvarkę su pakeitimais: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

2. SVARSTYTA. 6 procentų 2015 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

3. SVARSTYTA. Priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymas bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Juškus Vytautas

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

5. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Karalevičius Gintaras

            Mockuvienė Elena

                                                                                                                                                           

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Karalevičius Gintaras

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialinės globos skyriaus paslaugų kainų patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

                                                                                                                                                                       

9. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios buto S. Šalkauskio g. 14-15, Šiauliuose, dalies pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

 10. SVARSTYTA. Negyvenamosios patalpų Dainų g. 35 ir pastato Tiesos g. 3, Šiauliuose.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

 11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuoma ir panauda.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

  Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

12.  SVARSTYTA. Turto perdavimas neformaliojo švietimo įstaigoms.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26 , nebalsavo – 1.                   

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

13. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

14. SVARSTYTA. Turto perdavimas.

  Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.                   

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

15. SVARSTYTA. Žemės sklypo Javų g. 69, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

   Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 26. 

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Karalevičius Gintaras

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl nuolatinės statybos komisijos“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

  17. SVARSTYTA. Darbo grupės Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos klausimams spręsti sudarymas.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 3, prieš – 8, susilaikiusių – 15. Balsavime dalyvavo – 26. Nepritarta.   

BALSAVO UŽ:

            Bartkus Jonas

            Karalevičius Gintaras

            Nausėda Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

            Andriukaitis Juras

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Lankauskas Alfredas

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

SUSILAIKĖ:

            Bacys Vaidas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Kulikauskas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

18.  SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikloje.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 23.  

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Pabrėža Juozas

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

SUSILAIKĖ:

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Damulevičius Vladas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Mockuvienė Elena

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

19. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti Šiaulių pramoninio parko IV etapą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Kulikauskas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigose gyvenantiems vaikams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Damulevičius Vladas

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

  Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

21.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto Zoknių integruotosios teritorijos ribų patvirtinimas ir investicijų programos rengimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Andriukaitis Juras

            Bacys Vaidas

            Bartkus Jonas

            Brazlauskaitė Giedrė

            Budrytė Nijolė

            Gedminas Artūras

            Juškus Vytautas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Mikšys Genadijus

            Mockuvienė Elena

            Nausėda Aurimas

            Pabrėža Juozas

            Paplauskienė Birutė Marija

            Pupelis Ričardas

            Šalkauskienė Aušrelė

            Sartauskas Justinas

            Snarskis Ramūnas

            Statulevičienė   Danutė Ona

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

Į pradžią