Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-75 2015-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 26 d.  Nr. T-75

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. vasario 12 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-207-(19.4), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

       1. Patvirtinti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami), kurios planavimo organizatorius yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2015 m. balandžio 24 d. sudaryti darbo grupę Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programai parengti (dėl demontuojamų reklaminių įrenginių nukėlimo sąlygų, naujų reklaminių vietų skyrimo tvarkos, pasibaigus leidimų galiojimo laikui naujų leidimų išdavimo sąlygų esamiems eksploatuojamiems reklaminiams įrenginiams), įtraukti į jos sudėtį reklamos sklaida užsiimančių įmonių, asociacijų deleguotus atstovus, kurie sudarytų ne mažiau kaip pusę darbo grupės narių skaičiaus, ir patvirtinti jos reglamentą.

            3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-75 - T-75 SPRENDIMO PRIEDAS (1 PRIEDAS)
T-75 - T-75 SPRENDIMO PRIEDAS (2 PRIEDAS)
Į pradžią