Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-03-26 2015-03-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-03-26  Nr. TP-3 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

            DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS.

Balsavo už visos darbotvarkės patvirtinimą be 16 klausimo, vietoj jo svartyti papildomą 7 klausimą ir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 papildomų klausimų įtraukimą: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

 

Balsavo už tai, kad suteikti žodį asmenims, kurių pasisakymai susijęs su Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo –2.  Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

 

 

            1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nebuvo. Balsavime dalyvavo –  27, nebalsavo –2. Pritarta.           

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

           

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

3. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas.

3.1. Balsavo už tai, kad balsuoti už visą sprendimo projektą, o ne papunkčiui: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta balsuoti už visą sprendimo projektą.         

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

15 Nausėda Aurimas PRIEŠ

16 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

17 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramunas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

 

3.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 25. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

17 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

18 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

25 Tumėnas Stasys UŽ                     

             

 

 

4. SVARSTYTA. Nuomos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramūnas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

6. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

            1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

7. SVARSTYTA. Pastatų – angarų Aviacijos g. 5, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Mikšys Genadijus UŽ

15 Mockuvienė Elena UŽ

16 Nausėda Aurimas UŽ

17 Pupelis Ričardas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

           

 

8. SVARSTYTA. Pastato-garažo Bačiūnų g. 27A, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

            8.1. Balsavo už tai, kad būtų palikta 1 kv. m ploto nuomos kaina - 1 Eur ( be PVM): už – 16, prieš – 5, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Pritarta.     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas PRIEŠ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė PRIEŠ

5 Damulevičius Vladas PRIEŠ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

11 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

18 Pupelis Ričardas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Snarskis Ramunas UŽ

21 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

22 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

23 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

24 Žakaris Lukas UŽ

 

 

8.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

19 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų pastatų Radviliškio g. 118A, Šiauliuose ir Kairių k., Šiaulių raj., panaudos sutarčių atnaujinimas.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Gytis Skurkis.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Tilžės g. 148, Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Arturas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramunas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

12. SVARSTYTA. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

13. SVARSTYTA. Lazdynėlių gatvės pavadinimo suteikimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas SUSILAIKĖ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

14. SVARSTYTA. Žemės sklypo L. Rėzos g. 48, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo - 1. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

15. SVARSTYTA. Žemės sklypo Ežero g. 11, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Nausėda Aurimas UŽ

18 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

16. SVARSTYTA. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koncepcijos patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.                      

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

17. SVARSTYTA. Žemės sklypo Vasario 16-osios g. 39, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

19 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

26 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

 

 

19. SVARSTYTA. Transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

20 Pupelis Ričardas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Snarskis Ramūnas UŽ

23 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

24 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

25 Tumėnas Stasys UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

 

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-390 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2015 m. programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.               

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.       

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.                                 

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

23. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ įkainiams“.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Biudžetinių įstaigų Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

3 Budrytė Nijolė UŽ

4 Damulevičius Vladas UŽ

5 Gedminas Artūras UŽ

6 Gedvilas Aidas UŽ

7 Juškus Vytautas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo –2. Pritarta.           

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos kainos nustatymas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

27. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.                     

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

 

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo nuostatų ir Finansavimo prioritetų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.                                 

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabreža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

29. SVARSTYTA. Įgaliojimų Savivaldybės administracijos direktoriui suteikimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ            

           

 

30. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietmeta“.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.                                 

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Laurutis Vincas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

21 Pupelis Ričardas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Snarskis Ramūnas UŽ

24 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

26 Tumėnas Stasys UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

 

 

31. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Bodesa“. 

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.                                             

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

32. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Venta“.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.                                                         

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

33. SVARSTYTA. Pritarimas nutraukti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „B.P. Techology“ ir  įgaliojimui pasirašyti ketinimų protokolą.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvieėe Elena UŽ

20 Nauėeda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

 

 

34. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 8, prieš – 9, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nepritarta.

1 Andriukaitis Juras PRIEŠ

2 Bacys Vaidas PRIEŠ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė SUSILAIKĖ

5 Damulevičius Vladas PRIEŠ

6 Gedminas Arturas UŽ

7 Gedvilas Aidas PRIEŠ

8 Juškus Vytautas SUSILAIKĖ

9 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

10 Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

11 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

12 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

13 Laurutis Vincas SUSILAIKĖ

14 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

15 Matonienė Daiva PRIEŠ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

18 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

19 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

20 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

21 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

35. SVARSTYTA. Švietimo įstaigų investicijų projektų, teikiamų modernizavimo programos finansavimui gauti, sąrašo patvirtinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nepritarta.

1 Andriukaitis Juras PRIEŠ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Budrytė Nijolė UŽ

5 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas SUSILAIKĖ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

11 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

15 Matonienė Daiva PRIEŠ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus SUSILAIKĖ

18 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

19 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

36. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl 2015 metų viešųjų darbų, finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės ir iš valstybės biudžetų lėšų, programos patvirtinimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas UŽ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl pritarimo projektavimo užduočiai Šiaulių miesto centrinės dalies – Prisikėlimo aikštės su prieigomis sutvarkymo idėjos konkursui ir techniniam projektui parengti“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2 . Nesurinkus daugumos balsų sprendimui nepritarta.    

1 Andriukaitis Juras SUSILAIKĖ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė SUSILAIKĖ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

13 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

14 Laurutis Vincas SUSILAIKĖ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

17 Michalenko Denis PRIEŠ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena SUSILAIKĖ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas PRIEŠ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Šalkauskienė Aušrelė PRIEŠ

26 Tumėnas Stasys UŽ

 

 

38. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-686 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekretoriato steigimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Arturas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

39. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-258 ,,Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimą) sistemos administravimo sutarties Nr. SŽ-1718“ ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro sutarčių projektus“ pripažinimas netekusiais galios.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija SUSILAIKĖ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

40. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikloje“ panaikinimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Mikšys Genadijus UŽ

17 Mockuvienė Elena UŽ

18 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

19 Pupelis Ričardas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Snarskis Ramūnas UŽ

22 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

23 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

24 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

25 Žakaris Lukas UŽ

 

 

41. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikloje.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas SUSILAIKĖ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

10 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

11 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Laurutis Vincas UŽ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Mikšys Genadijus UŽ

18 Mockuvienė Elena UŽ

19 Nausėda Aurimas SUSILAIKĖ

20 Pabrėža Juozas UŽ

21 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

22 Pupelis Ričardas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Snarskis Ramūnas UŽ

25 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

26 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

27 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas UŽ

 

 

42. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti Elektros įrenginių prijungimo ir rekonstrukcijos projektą.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

43. SVARSTYTA. Klausimas dėl lėšų skyrimo.

            Balsavo už sprendimo projekto atidėjimą, bei Šiaulių regiono plėtros agentūros įpareigojimą derėtis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl terminų pratęsimo ir rangovu dėl kainos mažinimo: už – 19, prieš – 1, susilaikė –2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 6. Pritarta.      

1 Andriukaitis Juras SUSILAIKĖ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Damulevičius Vladas SUSILAIKĖ

6 Gedminas Artūras UŽ

7 Gedvilas Aidas UŽ

8 Juškus Vytautas UŽ

9 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Laurutis Vincas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Mikšys Genadijus UŽ

16 Mockuvienė Elena UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Snarskis Ramūnas UŽ

20 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

21 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

 

 

44. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė SUSILAIKĖ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras SUSILAIKĖ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė SUSILAIKĖ

28 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

 

 

45. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-686 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekretoriato steigimo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Andriukaitis Juras UŽ

2 Bacys Vaidas UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Brazlauskaitė Giedrė UŽ

5 Budrytė Nijolė UŽ

6 Damulevičius Vladas UŽ

7 Gedminas Artūras UŽ

8 Gedvilas Aidas UŽ

9 Juškus Vytautas UŽ

10 Karalevičius Gintaras UŽ

11 Kavaliauskienė Angelė UŽ

12 Kulikauskas Arturas UŽ

13 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

14 Laurutis Vincas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Mikšys Genadijus UŽ

19 Mockuvienė Elena UŽ

20 Nausėda Aurimas UŽ

21 Pabrėža Juozas UŽ

22 Paplauskienė Birutė Marija UŽ

23 Pupelis Ričardas UŽ

24 Sartauskas Justinas UŽ

25 Snarskis Ramūnas UŽ

26 Statulevičienė Danutė Ona UŽ

27 Šalkauskienė Aušrelė UŽ

28 Tumėnas Stasys UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

 

Į pradžią