Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-5-04-16 2015-04-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-04-16 Nr. TP-5 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

             SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 16, prieš – 6, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda PRIEŠ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina PRIEŠ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

14 Michalenko Denis PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

20 Šedžius Andrius PRIEŠ

21 Šiurkus Martynas UŽ

22 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

27 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojai.

1.1. SVARSTYTA. Mero pavaduotojo skyrimo tvarka.

Balsavo dėl mero pavaduotojo (-ų) skyimo tvarkos: už – 16,  prieš – 3, susilaikiusių – 10. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

21 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

22 Šiurkus Martynas UŽ

23 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

27 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

29 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

1.3. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisija.

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėties patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Šiurkus Martynas UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

1.4. SVARSTYTA. Slapto balsavimo biuletenio formos patvirtinimas.

1.4.1. Artūras Visockas pristatė slapto balsavimo biuletenio formą švieslentėje, kurioje įrašyta Domo Griškevičiaus kandidatūra ir siūlė formą patvirtinti.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenių formos patvirtinimo: už – 17, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 8.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gumuliauskas Arūnas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Petreikis Tomas UŽ

11 Potelienė Simona UŽ

12 Rimkus Arūnas UŽ

13 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

14 Šiurkus Martynas UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Tumėnas Stasys UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

19 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

20 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

21 Žuklijienė Zina UŽ

 

1.4.2. Artūras Visockas pristatė slapto balsavimo biuletenio formą švieslentėje, kurioje įrašyta Stasio Tumėna kandidatūra ir siūlė formą patvirtinti.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenių formos patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Šiurkus Martynas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

26 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

27 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

28 Žuklijienė Zina UŽ

 

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos rezultatų patvirtinimo: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gumuliauskas Arūnas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Petreikis Tomas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

20 Šiurkus Martynas UŽ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

 

 

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos rezultatų patvirtinimo: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

22 Šiurkus Martynas UŽ

23 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

 

Į Tarybos sprendimo projektą įrašomi Domas Griškevičius ir Stasys Tumėnas. Edita Čičelienė pristato sprendimo projektą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – nėra, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

21 Šiurkus Martynas UŽ

22 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

23 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

24 Visockas Artūras UŽ

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Šiurkus Martynas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Tumėnas Stasys UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 16.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Gumuliauskas Arūnas UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Petreikis Tomas UŽ

10 Potelienė Simona UŽ

11 Rimkus Arūnas UŽ

12 Tumėnas Stasys UŽ

13 Visockas Artūras UŽ

 

Dėl techninių kliūčių, Artūras Visockas siūlė tarybai balsuoti dėl perbalsavimo galimybės. Paaiškino balsavimo procedūrą. Žalias mygtukas už perbalsavimo galimybę. Perbalsavimo motyvai yra stringanti elektroninė sistema.

Balsavo dėl perbalsavimo galimybės: už – 17, prieš – 6, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 6. Pritarta.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda PRIEŠ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina PRIEŠ

12 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis PRIEŠ

16 Pabrėža Juozas PRIEŠ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Šiurkus Martynas UŽ

21 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

 

Artūras Visockas pasakė, kad grįžtame prie sprendimo projekto svarstymo. Siūlė atsižvelgti dėl frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ balsavimo papunkčiui siūlymą.

Balsavo: už – 18, prieš – 6, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda PRIEŠ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina PRIEŠ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis PRIEŠ

16 Pabrėža Juozas PRIEŠ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Šiurkus Martynas UŽ

21 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Žuklijienė Zina PRIEŠ

 

Justinas Sartauskas pasakė, kad dėl klausimo atidėjimo gali išreikšti 11 ir daugiau tarybos narių. Paprašė mero patikrinti, ar yra 11 ir daugiau Tarybos narių, kurie nori atidėti klausimo svarstymą.

Remiantis Justino Sartausko paklausimu, Artūras Visockas paskelbė balsavimą.

Balsavo dėl Justino Sartausko paklausimo: už – 12, prieš – 1, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 15.

1 Gargasaitė Goda UŽ

2 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

3 Kvedarienė Regina UŽ

4 Lankauskas Alfredas UŽ

5 Martinkienė Danguolė UŽ

6 Michalenko Denis UŽ

7 Pabrėža Juozas UŽ

8 Sartauskas Justinas UŽ

9 Trijonis Pranciškus UŽ

10 Tumėnas Stasys PRIEŠ

11 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

12 Žakarienė Jolanta UŽ

13 Žakaris Lukas UŽ

14 Žuklijienė Zina UŽ

 

Balsavo dėl klausimo atidėjimo: už – 12, prieš – 16, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nepritarta.

1 Bacys Vaidas PRIEŠ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

5 Gargasaitė Goda UŽ

6 Griškevičius Domas PRIEŠ

7 Gumuliauskas Arūnas PRIEŠ

8 Juškienė Rima PRIEŠ

9 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

10 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas PRIEŠ

18 Potelienė Simona PRIEŠ

19 Rimkus Arūnas PRIEŠ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šiurkus Martynas PRIEŠ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Tumėnas Stasys PRIEŠ

24 Visockas Artūras PRIEŠ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 5, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda PRIEŠ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina PRIEŠ

12 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Michalenko Denis PRIEŠ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Šiurkus Martynas UŽ

21 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

 

4. SVARSTYTA. Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 7.

1 Bacys Vaidas UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Gumuliauskas Arūnas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Petreikis Tomas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Šiurkus Martynas UŽ

16 Tumėnas Stasys UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią