Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-105 2015-04-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO  PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. T-105

Šiauliai

 

           

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. balandžio 8 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-461-(19.4), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimą (pridedama), pagal kurį suformuojami žemės sklypai ir nustatomi žemės sklypų tvarkymo bei naudojimo režimai, kurie nurodomi priede.             

            Planavimo organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

            2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-04-09

Į pradžią