Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-6-5-07 2015-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-05-07  Nr. TP-6 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

            DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS.

1. Balsavo dėl nenusišalinimo nuo 2 darbotvarkės klausimo tvirtinant posėdžio darbotvarkę ir svarstant bei balsuojant už jį: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

2. Balsavo dėl 6 darbotvarkės klausimo svarstymo paskutiniu: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5.  Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

3. Balsavo dėl 11 darbotvarkės klausimo išbraukimo iš posėdžio darbotvarkės: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 4. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Kulikauskas Artūras

Martinkienū Danguolė

 

4. Balsavo už 25 darbotvarkės klausimo įtraukimą į posėdžio darbotvarkę.: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 7. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

 

5. Balsavo už papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 4. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Sartauskas Justinas

 

6. Balsavo už papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – nėra, prieš – 21, susilaikė – 5, Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Nepritarta.

BALSAVO PRIEŠ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

 

7. Balsavo už likusiųjų darbotvarkės klausimų patvirtinimą: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Irmina Volskienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 4. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Trijonis Pranciškus

 

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

Lankauskas Alfredas

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

           

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimas.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Tumėnas Stasys

 

 

7. SVARSTYTA. Turto perdavimas panaudos teise.

            Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

 

8. SVARSTYTA. Patalpų Vilniaus g. 297A, Šiauliuose, panauda.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 15A, Šiauliuose, perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

            BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų neformaliajam vaikų švietimui paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Biudžetinių įstaigų Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arunas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

14. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Šiaulių teritorinės ligoninės kasos stebėtojų tarybą.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Viktorija Palčiauskienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

15. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Trijonis Pranciškus

Žuklijienė Zina

 

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pavaduotojų pareigybių įsteigimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

21. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-101“.

21.1. Balsavo už tai, kad nutraukti diskusijas: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

21.2. Balsavo už tai, kad nepritarti Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimui: už – 16, prieš – 10, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

 

22. SVARSTYTA. Direktoriaus pavaduotojo (-ų) skyrimo tvarka.

22.1. Balsavo už tai, kad būtų vykdomas vienas slaptas balsavimas, už kandidatus balsuojant atskirais biuleteniais: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo –1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Lankauskas Alfredas

SUSILAIKĖ:

Vyšniauskas Gedeminas

 

 

22.2. Balsavo dėl Direktoriaus pavaduotojo (-ų) skyrimo tvarkos: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

22.3. Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenių formų patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

Žuklijienė Zina

 

22.4. Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėties patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Giedrės Mendozos Herreros skyrimas.

23.1. Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos rezultatų patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Martinkienė Danguolė

 

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Martyno Šiurkaus skyrimas.

24.1. Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos rezultatų patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

 

 

23.2. Balsavo dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Giedrės Mendozos Herreros skyrimo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žuklijienė Zina

 

24.2. Balsavo dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Martyno Šiurkaus skyrimo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žuklijienė Zina

 

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų darbo užmokesčio nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta.      

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

BALSAVO PRIEŠ:

Žuklijienė Zina

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Danutė Kuprienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 3, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.      

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

27. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl administracinės komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumenas Stasys

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

29. SVARSTYTA. Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Bacys Vaidas

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Į pradžią