Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-7-05-28 2015-05-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-05-28 Nr. TP-7 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

Balsavo dėl leidimo Viliui Puronui pasisakyti posėdžio pabaigoje: už – 12,  prieš – 5, susilaikiusių – 10. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

            Gargasaitė Goda

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Juškienė Rima

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

Artūras Visockas paskelbė balsavimą leisti Daivai Matonienei pasisakyti posėdžio pabaigoje. Balsavo: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

  Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

Balsavo dėl nenusišalinimo tvirtinant darbotvarkę: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta nenusišalinimui tvirtinant darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

 

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

Artūras Visockas siūlė balsuoti dėl 2.11 papunkčio, kuriame įrašyta Didždvario gimnazija ir visi lopšeliai-darželiai balsuoti atskirai. Balsavo: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Rimkus Arūnas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sąmatos 2.11 papunkčio: už – 9,  prieš – 2, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 12, nebalsavo – 1. Nepriimtas dėl nesant kvorumo nebuvimo.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Petreikis Tomas

            Rimkus Arūnas

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

 

Artūras Visockas paskelbė balsavimą dėl nenusišalinimo: už – 15, prieš – 2, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 10. Pritarta nenusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 14. Mero (posėdžio pirmininko) balsas lėmė sprendimo priėmimą.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Visockas Artūras

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-487 „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto direktoriaus“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Gumuliauskas Arūnas

            Griškevičius Domas

  Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Matonienė Daiva

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

           3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-307  „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto teikiamų atlygintinų paslaugų ir prekių minimalių kainų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Gumuliauskas Arūnas

            Griškevičius Domas

  Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės smulkaus verslo rėmimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

     

6. SVARSTYTA. 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymas.

Balsavo tikslu išsiaiškinti, kiek Tarybos narių, kurie turi privatų interesą: už – 6, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 21. Pagrindo priimti sprendimą dėl nenusišalinimo nėra.

BALSAVO UŽ:

            Bartkus Jonas

            Griškevičius Domas

            Karalevičius Gintaras

            Potelienė Simona

            Trijonis Pranciškus

            Vyšniauskas Gedeminas

BALSAVO PRIEŠ:

            Visockas Artūras

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 19, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Sartauskas Justinas

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

            7. SVARSTYTA. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 12, prieš – 5, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Gargasaitė Goda

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto strateginės plėtros taryba.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Žuklijienė Zina

                                                                                                                                                                       

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymas bei nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 21, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žuklijienė Zina

 

            10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymas ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

             11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šiaulių miesto Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Trijonis Pranciškus

 

12.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 4, susilaikiusių – 9. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

 BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

SUSILAIKĖ:

            Gargasaitė Goda

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

                         Žakaris Lukas

 

13. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

 

14. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių lopšeliui-darželiui „Sigutė“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

15. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių municipalinei aplinkos tyrimų laboratorijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

   Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

           

16. SVARSTYTA. Sutikimas periimti valstybės turtą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

17. SVARSTYTA. Patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose atsisakymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

   Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

            18.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-167 „Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina      

 

19. SVARSTYTA. Sutikimas perimti mokyklinį autobusą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 5, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

           Gargasaitė Goda

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Trijonis Pranciškus

 

21.  SVARSTYTA. Pritarimas projektavimo užduočiai Šiaulių miesto centrinės dalies – Prisikėlimo aikštės su prieigomis sutvarkymo idėjos konkursui ir techniniam projektui parengti.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

   Žakaris Lukas

SUSILAIKĖ:

            Gargasaitė Goda

            Kvedarienė Regina

            Michalenko Denis

            Žuklijienė Zina

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

   Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Karalevičius Gintaras

 

 

Į pradžią