Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-9-07-09 2015-07-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-07-09 Nr. TP-9 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

Artūras Visockas siūlė balsuoti dėl papildomo klausimo Dėl Šiaulių miesto savivaldybės komisijos dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ įtraukimo pirmuoju darbotvarkės klausimu.

Balsavo: už – 22, prieš – 2, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės komisijos dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo sudarymas ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių –1. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto verslo tarybos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 1, susilaikiusių – 9. Balsavime dalyvavo – 25.

           BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

SUSILAIKĖ:

            Gargasaitė Goda

            Kvedarienė Regina

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

 

           3. SVARSTYTA. Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas vadovo atšaukimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 9.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

        4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimas.

       Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

 

5. SVARSTYTA. Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nutraukimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 15.

 

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

Artūras Visockas klausė, ar Tarybos nariai nori išgirsti papildomą informaciją iš VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ vadovės ir paskelbė balsavimą. Balsavo: už – 13, prieš – 1, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 6.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Lankauskas Alfredas

SUSILAIKĖ:

            Gargasaitė Goda

            Juškienė Rima

            Kvedarienė Regina

            Šedžius Andrius

            Žuklijienė Zina

Artūras Visockas paskelbė balsavimą dėl galimybės už tą patį klausimą balsuoti antrą kartą: už – 15, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 20, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ:

            Žuklijienė Zina

Artūras Visockas paskelbė balsavimą Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nutraukimo antrą kartą: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 15.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto integruotųjų teritorijų vystymo programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

           

            7. SVARSTYTA. Atstovų skyrimas į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės stebėtojų tarybą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 5.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Pabrėža Juozas

                                                                                                                                                                       

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Pabrėža Juozas

 

10. SVARSTYTA. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Petreikis Tomas

 

 

           

 

           

 

 

Į pradžią