Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-10-07-1 2015-07-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-07-16 Nr. TP-10 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

Balsavo dėl 2 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo išbraukimo“: už – 15, prieš – 11, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

                       Tumėnas Stasys

              SUSILAIKĖ:

                        Bartkus Jonas

                        Gargasaitė Goda

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 24, prieš – 1, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Rimkus Arūnas

SUSILAIKĖ:

            Kulikauskas Artūras

            Tumėnas Stasys

 

Balsavo dėl Justino Sartausko kreipimosi išklausymo posėdžio pabaigoje: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

            Bartkus Jonas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Matonienė Daiva

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

 

1. SVARSTYTA. Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nutraukimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 9.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Gargasaitė Goda

            Lankauskas Alfredas

            Matonienė Daiva

            Šedžius Andrius

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Gargasaitė Goda

            Griškevičius Domas

            Juškienė Rima

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Šedžius Andrius

            Trijonis Pranciškus

SUSILAIKĖ:

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakaris Lukas

 

 

Į pradžią