Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-11-8-27 2015-08-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2015-08-27 Nr. TP-11 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

Balsavo dėl 34 klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

Balsavo dėl 36 klausimo „Dėl Domo Griškevičiaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“ svarstymo 2-uoju klausimu: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

2. SVARSTYTA. Domo Griškevičiaus atleidimas iš Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 7, prieš – nėra, susilaikiusių – 15. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 6.

BALSAVO UŽ:

            Martinkienė Danguolė

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

3. SVARSTYTA. Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimas.

Balsavo: už Administracijos parengtą sprendimo projektą – nėra, už Alternatyvų sprendimo projektą – 24, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Daugiau balsų surinko Alternatyvus sprendimo projektas.

BALSAVO PRIEŠ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

Balsavo dėl alternatyvaus sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Martinkienė Danguolė

 

4. SVARSTYTA. Signatarų alėjos pavadinimo suteikimas Lieporių parke.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – nėra.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

 

5. SVARSTYTA. Žemės sklypo Artojų g. 10, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 6.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Juškienė Rima

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Pabrėža Juozas

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Michalenko Denis

 

8. SVARSTYTA. Sutikimas perimti dalininko teises.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

9. SVARSTYTA. Terminuoto vardinio elektroninio bilieto su nuolaida, skirto socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

10. SVARSTYTA. Neapmokestinamo žemės sklypo dydžio nustatymo ir žemės mokesčio lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

 

11. SVARSTYTA. Garantijų paskoloms imti suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Pabrėža Juozas

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo: už – 9, prieš – 12, susilaikiusių – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Nepritarta siūlymui.

BALSAVO UŽ:

            Kvedarienė Regina

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

SUSILAIKĖ:

            Gumuliauskas Arūnas

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Rimkus Arūnas

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 2, susilaikiusių – 3. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Rimkus Arūnas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Kavaliauskienė Angelė

            Martinkienė Danguolė

 

SUSILAIKĖ:

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Žuklijienė Zina

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

  Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

SUSILAIKĖ:

            Pabrėža Juozas

            Žuklijienė Zina

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-695 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų darbo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

 

16. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ pavadinimo pakeitimo ir Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių futbolo akademijos bei Šiaulių teniso mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

 

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

   Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

18. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės statyba ir aikštynų modernizavimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 2, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lukošaitis Gintautas

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Kavaliauskienė Angelė

            Martinkienė Danguolė

SUSILAIKĖ:

            Michalenko Denis

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakaris Lukas

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – 3. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

 

22. SVARSTYTA. Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 5, susilaikiusių – 5. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

  Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

BALSAVO PRIEŠ:

            Kvedarienė Regina

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Lankauskas Alfredas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Trijonis Pranciškus

            Žakaris Lukas

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimas ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

  Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

  Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

  Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žuklijienė Zina

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto Dainų g. 74-29, Šiauliuose, pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

 BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

27. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto Vilniaus g. 297A, Šiauliuose, perėmimas ir perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

28. SVARSTYTA. Sutikimas perimti statinius Kauno g. 6, Šiauliuose.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

29. SVARSTYTA. Inžinerinių statinių – šaligatvių, esančių Kviečių g. 9, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

  Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

30. SVARSTYTA. Sutikimas perimti materialųjį turtą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

  Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

31. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas Šiaulių oro uostui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

  Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

32. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

  Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-448 „Dėl gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos“ pripažinimas  netekusiais galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

34. SVARSTYTA. Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lankauskas Alfredas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Pabrėža Juozas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Sartauskas Justinas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

            Bartkus Jonas

 

35. SVARSTYTA. Pritarimas investicijų projektų rengimui.

Balsavo dėl balsavimo už kiekvieną projektą atskirai: už – 9, prieš – 15, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 28. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

            Kavaliauskienė Angelė

            Lankauskas Alfredas

            Martinkienė Danguolė

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

            Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kulikauskas Artūras

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Griškevičius Domas

            Kvedarienė Regina

            Michalenko Denis

            Trijonis Pranciškus

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

            Balsys Vladas Artūras

            Barabanova Irina

  Bartkus Jonas

            Beržinis Beržinskas Gediminas

            Griškevičius Domas

            Gumuliauskas Arūnas

            Juškienė Rima

            Karalevičius Gintaras

            Kavaliauskienė Angelė

            Kulikauskas Artūras

            Kvedarienė Regina

            Lankas Aurimas

            Lukošaitis Gintautas

            Martinkienė Danguolė

            Michalenko Denis

            Petreikis Tomas

            Potelienė Simona

            Rimkus Arūnas

            Trijonis Pranciškus

            Tumėnas Stasys

            Visockas Artūras

SUSILAIKĖ:

            Pabrėža Juozas

            Sartauskas Justinas

            Vyšniauskas Gedeminas

            Žakarienė Jolanta

            Žakaris Lukas

            Žuklijienė Zina

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią