Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-14-10 2015-10-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

Tarybos posėdžio protokolo 2015-10-29 Nr. TP-14 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

Artūras Visockas pasakė, kad 6,7 ir 38 klausimai tarpusavyje susiję. Siūlė balsuoti dėl jų išėmimo iš darbotvarkės: už – 7, prieš – 17, susilaikiusių – 4. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

Barabanova Irina PRIEŠ

Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

Gargasaitė Goda PRIEŠ

Griškevičius Domas PRIEŠ

Gumuliauskas Arūnas PRIEŠ

Juškienė Rima PRIEŠ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras PRIEŠ

Kvedarienė Regina PRIEŠ

Lankas Aurimas PRIEŠ

Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas PRIEŠ

Potelienė Simona PRIEŠ

Rimkus Arūnas PRIEŠ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus PRIEŠ

Tumėnas Stasys PRIEŠ

Visockas Artūras PRIEŠ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

Balsavo dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Matonienė Daiva NEBALSAVO

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

           

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl siūlymo neskirti lėšų Motinos Teresės namams ir Maisto bankui: už – 5, prieš – 13, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

Barabanova Irina PRIEŠ

Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

Gargasaitė Goda PRIEŠ

Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas PRIEŠ

Juškienė Rima PRIEŠ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

Martinkienė Danguolė PRIEŠ

Matonienė Daiva PRIEŠ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona PRIEŠ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius PRIEŠ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys PRIEŠ

Visockas Artūras PRIEŠ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Michalenko Denis NEBALSAVO

Žuklijienė Zina NEBALSAVO       

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 2, susilaikiusių – 10. Balsavime dalyvavo – 28.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

Šedžius Andrius PRIEŠ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta PRIEŠ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ          

 

4. SVARSTYTA. 2014 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos ir privatizavimo fondo įvykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

5. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 m. vykdomai veiklai, nustatymas. 

Balsavo dėl siūlymo sąrašo 034 punkte fiksuotą pajamų dydį Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietoj 525 eurų taikyti 340 eurų: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

Balsavo dėl sąrašo 010 punkto Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Klaipėdos m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m. Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijose vietoj 1 eur. taikyti 340 eurų, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietoj 1 eur. taikyti 525 eur: už – nėra, prieš – 4, susilaikiusių – 22. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

Juškienė Rima SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė PRIEŠ

Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona SUSILAIKĖ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas PRIEŠ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl sąrašo 064 punkto Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Klaipėdos m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos m. Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijose vietoj 1 eur. taikyti 340, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietoj 1 eur. taikyti 525 eur: už – 1, prieš – 7, susilaikiusių – 17. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

Juškienė Rima PRIEŠ

Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė PRIEŠ

Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona PRIEŠ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas PRIEŠ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus PRIEŠ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl likusių sprendimo projekto punktų: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl frakcijos „Dirbame miestui“ siūlymo: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 2. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl siūlymo naujajai (renovuotai) bulvaro daliai nedidinti mokesčio paliekant 0,40 euro centų: už – 3, prieš – 4, susilaikiusių – 23. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina SUSILAIKĖ

Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

Juškienė Rima SUSILAIKĖ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

Lankauskas Alfredas PRIEŠ

Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva PRIEŠ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona SUSILAIKĖ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Visockas Artūras SUSILAIKĖ

Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas PRIEŠ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

Balsavo dėl siūlymo nediferencijuoti mokesčio kavinėms pagal plotą, leidžiant mokestį nustatyti Administracijai.: už – 13, prieš – nėra, susilaikiusių – 17. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina SUSILAIKĖ

Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

Juškienė Rima SUSILAIKĖ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona SUSILAIKĖ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Visockas Artūras SUSILAIKĖ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – 8. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

8. SVARSTYTA. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2015 metų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktoriaus atleidimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių Sanatorinės mokyklos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

           

12. SVARSTYTA. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

Kadangi posėdyje dalyvauja Sanatorinės mokyklos ir Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorės, Artūras Visockas pasakė, kad gali trumpai prisistatyti Tarybos nariams.

Balsavo dėl leidimo prisistatyti minėtų mokyklų direktorėms: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 5.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Pabrėža Juozas NEBALSAVO

Žuklijienė Zina NEBALSAVO

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 4.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO   

           

15. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ įkainiams.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 1, susilaikiusių – 9. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius PRIEŠ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – 1, susilaikiusių – 10. Balsavime dalyvavo – 30.

 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius PRIEŠ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ         

 

17. SVARSTYTA. Viešų konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

18. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

Lankas Aurimas NEBALSAVO         

 

19. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

 

20. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

21. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

23. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą. Balsavo: už Andriaus Šedžiaus kandidatūrą – 10, už Danguolės Martinkienės kandidatūrą – 11, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 8.

Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

Barabanova Irina PRIEŠ

Gargasaitė Goda PRIEŠ

Juškienė Rima PRIEŠ

Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė PRIEŠ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas PRIEŠ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas PRIEŠ

Potelienė Simona PRIEŠ

Rimkus Arūnas PRIEŠ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys PRIEŠ

Visockas Artūras PRIEŠ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

Griškevičius Domas NEBALSAVO

Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 4.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

 

24. SVARSTYTA. Savivaldybės turto pripažinimas netinkamu (negalimu) naudoti.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 6.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

25. SVARSTYTA. Turto perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

 

26. SVARSTYTA. Patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

 Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankas Aurimas NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO          

 

27. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto nurašymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 4.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Michalenko Denis NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

            

28. SVARSTYTA. Nuomos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

 Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

          

29. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

30. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Dainų g. 7, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

 Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO          

 

31. SVARSTYTA. Patalpų Aušros al. 48, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas

Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

32. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

           

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

Matonienė Daiva NEBALSAVO

Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

34. SVARSTYTA. Socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuoma.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

35. SVARSTYTA. Gyvenamosios patalpos išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Visockas Artūras NEBALSAVO       

 

36. SVARSTYTA. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – 9. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikiusių – 10. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

38. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Vietų lauko kavinėms Šiaulių mieste nustatymo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Matonienė Daiva UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

39. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

40. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 10, prieš – nėra, susilaikiusių – 14. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4.

Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

Barabanova Irina SUSILAIKĖ

Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

Gargasaitė Goda SUSILAIKĖ

Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

Juškienė Rima SUSILAIKĖ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

Lankauskas Alfredas UŽ

Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

Potelienė Simona SUSILAIKĖ

Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

Visockas Artūras SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina UŽ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

 

41. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Karalevičius Gintaras UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

 

42. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-390 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2015 m. programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

Balsys Vladas Artūras UŽ

Barabanova Irina UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

Gargasaitė Goda UŽ

Griškevičius Domas UŽ

Gumuliauskas Arūnas UŽ

Juškienė Rima UŽ

Kavaliauskienė Angelė UŽ

Kulikauskas Artūras UŽ

Kvedarienė Regina UŽ

Lankas Aurimas UŽ

Lukošaitis Gintautas UŽ

Martinkienė Danguolė UŽ

Michalenko Denis UŽ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas UŽ

Šedžius Andrius UŽ

Trijonis Pranciškus UŽ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas UŽ

Žakarienė Jolanta UŽ

Žakaris Lukas UŽ

Žuklijienė Zina UŽ

Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

 

Į pradžią