Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-01-28 2016-01-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2016-01-28 Nr. TP-1 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1. Balsavo dėl leidimo pasisakyti Mindaugui Gervaldui: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo-5. Nepritarta.             

BALSAVO UŽ: 

Gumuliauskas Arūnas

Kavaliauskienė Angelė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

 

 

2. Balsavo dėl nenusišalinimo nuo Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Pritarta nenusišalinti.

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Sartauskas Justinas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

Vyšniauskas Gedeminas

 

 

 

3. Balsavo už tai, kad šiame Tarybos posėdyje nesvarstyti 31 klausmo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-686 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo“ pakeitimo“: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

4. Balsavo už tai, kad šiame Tarybos posėdyje nesvarstyti 32 klausmo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“: už – 10, prieš – 13, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 26. Nepritarta.

BALSAVO UŽ: 

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas Martinkienė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

 

 

5. Balsavo už visą Tarybos posėdžio darbotvarkę be 31 klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-686 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo“ pakeitimo“: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras  

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas    

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas  

Juškienė Rima   

Karalevičius Gintaras  

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas 

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė  

Michalenko Denis  

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona  

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys  

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas    

Žakarienė Jolanta  

Žakaris Lukas   

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas  

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKĖ: 

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas  

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis 

Pabrėža Juozas      

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta       

Žakaris Lukas   

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

 

2. SVARSTYTA. Dianos Kurbanovienės neatleidimas nuo žemės mokesčio.

2.1. Alternatyvus balsavimas: žalias mygtukas už Administracijos pateiktą Tarybos sprendimo projektą, raudonas ir geltonas – už Finansų ir ekonomikos komiteto pateiktą alternatyvų sprendimo projektą: žalias už – 17, raudonas prieš – 1, geltonas susilaikė – 10. Daugiau balsų surinko Administracijos teikiamas Tarybos sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras  

Barabanova Irina   

Bartkus Jonas    

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas 

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima 

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras   

Lankas Aurimas   

Lankauskas Alfredas

Petreikis Tomas   

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ: 

Martinkienė Danguolė

 

SUSILAIKĖ:      

Kavaliauskienė Angelė 

Lukošaitis Gintautas    

Michalenko Denis 

Pabrėža Juozas 

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

 

2.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už –17, prieš – 1, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ: 

Martinkienė Danguolė

 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

 

 

3. SVARSTYTA. Leidimo suteikimas uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ vykdyti vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Vijolių kaime, Šiaulių rajone.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė 

Kulikauskas Artūras 

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO: 

Michalenko Denis

Visockas Artūras       

 

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras 

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda    

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras  

Kavaliauskienė Angelė  

Kulikauskas Artūras    

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis   

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona  

Rimkus Arūnas  

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus 

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

 

 

5. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių - nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:  

Balsys Vladas Artūras  

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas 

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė   

Kulikauskas Artūras     

Lankas Aurimas  

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas  

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona 

Rimkus Arūnas    

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus  

Tumėnas Stasys    

Visockas Artūras  

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas  

Žuklijienė Zina

 

 

 

6. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Agroconsult LT“ investicijų sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė - 10. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.           

 

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona  

Rimkus Arūnas  

Tumėnas Stasys    

Visockas Artūras

 

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas  

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas    

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus  

Vyšniauskas Gedeminas  

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių - nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.   

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras 

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas 

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė 

Kulikauskas Artūras 

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas 

Petreikis Tomas 

Rimkus Arūnas  

Sartauskas Justinas 

Trijonis Pranciškus 

Tumėnas Stasys    

Vyšniauskas Gedeminas  

Žakarienė Jolanta  

Žakaris Lukas    

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas   

Visockas Artūras

 

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimas prie elektros tinklų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:  

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda   

Griškevičius Domas   

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima   

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas   

Lukošaitis Gintautas   

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas  

Potelienė Simona 

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys 

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas    

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

 

9. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos projektui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda     

Griškevičius Domas 

Gumuliauskas Arūnas  

Juškienė Rima 

Karalevičius Gintaras  

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas  

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas   

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus  

Tumėnas Stasys     

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO: 

Bartkus Jonas

 

 

10. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos) panaudojimas Šiaulių Jovaro progimnazijoje“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.   

BALSAVO UŽ: 

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina    

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda    

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras  

Kavaliauskienė Angelė  

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus  

Tumėnas Stasys 

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas  

Žakarienė Jolanta  

Žakaris Lukas  

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO: 

Lankauskas Alfredas  

Michalenko Denis

 

 

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti projekte „Lietuvos tarpukario (1918–1940) architektūra“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas  

Beržinis Beržinskas Gediminas    

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas 

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima 

Karalevičius Gintaras  

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras    

Lankas Aurimas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis  

Pabrėža Juozas 

Petreikis Tomas

Potelienė Simona 

Rimkus Arūnas   

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas     

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas       

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

 

12. SVARSTYTA. Mokinio krepšelio lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas 

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas 

Juškienė Rima 

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas       

Lankauskas Alfredas   

Lukošaitis Gintautas  

Martinkienė Danguolė  

Michalenko Denis    

Pabrėža Juozas     

Petreikis Tomas   

Potelienė Simona    

Rimkus Arūnas   

Sartauskas Justinas 

Trijonis Pranciškus  

Visockas Artūras    

Vyšniauskas Gedeminas  

Žakaris Lukas     

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:  

Gumuliauskas Arūnas 

Tumėnas Stasys    

Žakarienė Jolanta

 

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

 

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto gimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitoms.

14.1. Balsavo dėl frakcijos pasiūlymo balsuoti už Šiaulių miesto gimnazijų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitas papunkčiui: už – 11, prieš – 9, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ: 

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Lankas Aurimas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Žakaris Lukas

 

14.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas  

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas   

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras 

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas 

Martinkienė Danguolė    

Michalenko Denis      

Pabrėža Juozas 

Petreikis Tomas 

Potelienė Simona 

Rimkus Arūnas   

Sartauskas Justinas   

Trijonis Pranciškus  

Tumėnas Stasys    

Visockas Artūras     

Vyšniauskas Gedeminas  

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

           

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO

Kavaliauskienė Angelė

 

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-283 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir vadovo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo- 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Karalevičius Gintaras

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

 

 

17. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarčiai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

 

18. SVARSTYTA. Nuomos ir panaudos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Vyšniauskas Gedeminas

 

 

19. SVARSTYTA. Negyvenamosios patalpos Radviliškio g. 66, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

 

20. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto Energetikų g. 20A, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

 

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas   

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

 

 

22. SVARSTYTA. Sutikimas perkelti skolą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

 

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Vyšniauskas Gedeminas

 

 

23. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

24. SVARSTYTA. Gytarių gyvenamojo rajono Šiauliuose II dalies detalaus išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto ligoninių kvartalo detalaus išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo -1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina 

 

SUSILAIKĖ:

Juškienė Rima

 

NEBALSAVO:

Tumėnas Stasys

 

 

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 248 „Dėl prekybos centrų išdėstymo ir esamų prekybos centrų išplėtimo schemos“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

 

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

 

 

27. SVARSTYTA. Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu požiūriu schemos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Karalevičius Gintaras

 

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo – Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, – energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už –25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Visockas Artūras

 

 

29. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už –28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina 

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas 

Gargasaitė Goda 

Griškevičius Domas  

Gumuliauskas Arūnas 

Juškienė Rima  

Karalevičius Gintaras 

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras  

Lankas Aurimas 

Lankauskas Alfredas 

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė 

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas  

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas 

Sartauskas Justinas  

Trijonis Pranciškus   

Tumėnas Stasys   

Visockas Artūras 

Vyšniauskas Gedeminas   

Žakarienė Jolanta 

Žakaris Lukas 

Žuklijienė Zina

 

 

 

30. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už –27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

 

31. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas.

31.1. Balsavo dėl pasiūlymo nutraukti diskusijas: už –19, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

31.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 5, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

PRIEŠ BALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

 

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas.

32.1. Alternatyvus balsavimas: žalias mygtukas už Lietuvos socialdemoratų frakcijos pateiktą Tarybos sprendimo projektą, raudonas ir geltonas už Liberalų sąjūdžio frakcijos pateiktą alternatyvų sprendimo projektą: žalias už – 10, raudonas prieš – 9, geltonas susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Daugiau balsų surinko Liberalų sąjūdžio frakcijos pateiktas alternatyvas sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Lankas Aurimas

Potelienė Simona

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Griškevičius Domas

Žakarienė Jolanta

 

 

 

32.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už –23, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

 

PRIEŠ BALSAVO:

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Lankauskas Alfredas

 

NEBALSAVO:

Žakarienė Jolanta

Į pradžią