Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP 03-31 2016-03-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Tarybos posėdžio protokolo 2016-03-31 Nr. TP-3 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.1. Balsavo už tai, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas 7 klausimas: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Kvedarienė Regina

 

NEBALSAVO:

Matonienė Daiva

 

1.2. Balsavo dėl visos Tarybos posėdžio darbotvarkės be 7 klausimo: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Vyšniauskas Gedeminas

Karalevičius Gintaras

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

Matonienė Daiva

Šedžius Andrius

 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

 

BALSAVO PRIEŠ:

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Visockas Artūras

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Administracijos 2015 metų veiklos ataskaitos.

2.1. Balsavo už tai, kad būtų užbaigta klausimų faze ir pereita prie pasisakymų fazės: už –,21, prieš – 4, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis SUSILAIKĖ

Pabrėža Juozas UŽ

Petreikis Tomas UŽ

Potelienė Simona UŽ

Rimkus Arūnas UŽ

Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

Tumėnas Stasys UŽ

Visockas Artūras UŽ

Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

Žuklijienė Zina UŽ

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Šedžius Andrius

Žakaris Lukas

 

SUSILAIKĖ:

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

 

2.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ:

Šedžius Andrius

 

SUSILAIKĖ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

3. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Gumuliauskas Arūnas

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

 

4. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Petro Avižonio regos centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Karalevičius Gintaras

Lankas Aurimas

Žakaris Lukas

 

5. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių - nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

 

6. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

7. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

2 Barabanova Irina

3 Bartkus Jonas

4 Beržinis Beržinskas Gediminas

5 Gargasaitė Goda

6 Griškevičius Domas

7 Gumuliauskas Arūnas

8 Juškienė Rima

9 Karalevičius Gintaras

10 Kavaliauskienė Angelė

11 Kulikauskas Artūras

12 Kvedarienė Regina

13 Lankas Aurimas

14 Lankauskas Alfredas

15 Lukošaitis Gintautas

16 Martinkienė Danguolė

17 Matonienė Daiva

18 Michalenko Denis

19 Pabrėža Juozas

20 Petreikis Tomas

21 Potelienė Simona

22 Rimkus Arūnas

23 Sartauskas Justinas

24 Tumėnas Stasys

25 Visockas Artūras

26 Vyšniauskas Gedeminas

27 Žakarienė Jolanta

28 Žakaris Lukas

29 Žuklijienė Zina     

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

8. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27 , prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

9. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

10. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Žuklijienė Zina

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo –28, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Martinkienė Danguolė

 

12. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

 

13. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

15. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

16. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Gumuliauskas Arūnas

 

17. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

18. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

19. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Regina Kačkienė,

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

20. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Pušelė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Martinkienė Danguolė

 

NEBALSAVO

Barabanova Irina

 

21. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

1 Barabanova Irina UŽ

2 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

3 Gargasaitė Goda UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Gumuliauskas Arūnas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

22. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Gumuliauskas Arūnas

Michalenko Denis

 

23. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

BALSAVO UŽ:        

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

 

24. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

 

25. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Vyšniauskas Gedeminas

 

26. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

27. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

28. SVARSTYTA. Pritarimo Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

29. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

30. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

31. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

32. SVARSTYTA. Pritarimas  Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimas. Sprendimo projektą pristatė Violeta Damskienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

 

SUSILAIKĖ:

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Žakarienė Jolanta

 

NEBALSAVO:

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

 

34. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

 

35. SVARSTYTA. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokančių lietuvių kalbos, ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

29 Žakarienė Jolanta

 

36. SVARSTYTA. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:        

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Pabrėža Juozas

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos likvidavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:        

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kvedarienė Regina

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

38. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių sporto mokyklos ,,Atžalynas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

38.1. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo nuo sprendimo projekto svarstymo: už – 11, prieš – 4, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

 

38.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:        

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

 

39. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras UŽ

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

 

40. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių sporto mokyklos ,,Dubysa“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

41. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto sporto mokyklos ,,Klevas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

42. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

43. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių teniso mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

43.1. Balsavo dėl Alfredo Lankausko nusišalinimo nuo sprendimo projekto svarstymo: už – 8, prieš – 4, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 6. Nepritarta nusišalinimui.            

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Martinkienė Danguolė

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Pabrėža Juozas

 

SUSILAIKĖ:

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

 

43.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

44. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kvedarienė Regina

Šedžius Andrius        

 

45. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

46. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

46.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo nuo sprendimo projekto svarstymo: už – 10, prieš – 2, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Kavaliauskienė Angelė

Lankas Aurimas

Martinkienė Danguolė

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kulikauskas Artūras

Pabrėža Juozas

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Šedžius Andrius

 

46.2. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo nuo sprendimo projekto svarstymo: už – 8, prieš – 2, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Kavaliauskienė Angelė

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Gumuliauskas Arūnas

Pabrėža Juozas

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Gargasaitė Goda

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Šedžius Andrius

 

46.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:        

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Potelienė Simona

 

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

47. SVARSTYTA. UAB „Agrospelta“ valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo. Sprendimo projektą pristatė Kristina Šmidtienė.

BALSAVO UŽ:

47.1. Alternatyvus balsavimas: žalias mygtukas už Administracijos.pateiktą Tarybos sprendimo projektą, raudonas ir geltonas už Finansų ir ekonomikos komiteto siūlymu parengtą alternatyvų sprendimo projektą: žalias, už – 19, raudonas, prieš – nėra, geltonas, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Daugiau balsų surinko Administracijos pateiktas Tarybos sprendimo projektas.

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Žakarienė Jolanta

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

Šedžius Andrius

 

47.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

Šedžius Andrius

 

48. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimas.

 

48.1. Balsavo dėl nusišalinimo: už – 5, prieš – 2, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 4. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Griškevicius Domas

Martinkiene Danguole

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Rimkus Arunas

Žuklijiene Zina

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaite Goda

Gumuliauskas Arunas

Juškiene Rima

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Tumenas Stasys

Visockas Arturas

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Šedžius Andrius

48.2. Balsavo dėl nusišalinimo: už – 7, prieš – 1, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 5. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Rimkus Arunas

 

SUSILAIKĖ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaite Goda

Gumuliauskas Arūnas

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

 

48.3. Balsavo dėl nusišalinimo: už – 7, prieš – 2, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 5. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Rimkus Arunas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

 

48.4. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25. Pritarta.

BALSAVO UŽ:        

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

 

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

49. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“.

49.1. Balsavo dėl nusišalinimo: už – 5, prieš – 2, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

1 Balsys Vladas Artūras

2 Beržinis Beržinskas Gediminas

3 Gargasaitė Goda

5 Gumuliauskas Arūnas

6 Juškienė Rima

8 Kulikauskas Artūras

9 Kvedarienė Regina

10 Lukošaitis Gintautas

12 Michalenko Denis

13 Petreikis Tomas

14 Rimkus Arūnas

15 Sartauskas Justinas

16 Tumėnas Stasys

17 Visockas Artūras

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Pabrėža Juozas

 

49.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

 

50. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 4. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kavaliauskienė Angelė

Michalenko Denis

Potelienė Simona

 

51. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

52. SVARSTYTA. Balsavimas viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1. Pritarta.           

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Kvedarienė Regina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

53. SVARSTYTA. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimas.

53.1. Alternatyvus balsavimas: žalias mygtukas už Administracijos pateiktą Tarybos sprendimo projektą, raudonas ir geltonas už Švietimo, kultūros ir sporto komteto pateiktą pasiūlymą: žalias už – 14, raudonas prieš – 3, geltonas susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 23. Daugiau balsų surinko Administracijos pateiktas sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kulikauskas Artūras

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Žuklijienė Zina

 

53.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 2. Pritarta.   

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Kulikauskas Artūras

 

54. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

Martinkienė Danguolė

 

55. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos kainos nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

56. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

 

57. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

58. SVARSTYTA. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijos perėmimas iš Šiaulių rajono savivaldybės.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

59. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vertinimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina          

 

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

 

60. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

61. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

62. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl Šiaulių miesto trišalės tarybos nuostatų“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.  

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis