Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 429 2001-11-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, KURIUOSE NĖRA ĮKURTOS SAVININKŲ BENDRIJOS, EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINĖS SUTARTIES FORMOS 3.8 PUNKTO PAKEITIMO

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, KURIUOSE NĖRA ĮKURTOS SAVININKŲ BENDRIJOS, EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINĖS SUTARTIES FORMOS 3.8 PUNKTO PAKEITIMO

 

2001 m. lapkričio 27 d.  Nr. 429

Šiauliai

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės valdyba nusprendžia:

 

Pakeisti Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros tipinės sutarties formos, patvirtintos Šiaulių miesto valdybos 1998 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 449, 3.8 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,3.8.Vykdytojas privalo tvarkyti atskirą kiekvieno 2.1 punkte nurodyto namo faktinių eksploatavimo pajamų, išlaidų ir sąnaudų, nuomos mokesčio rinkimo apskaitą pagal straipsnius. Iš gyventojų surinktas priežiūros, profilaktikos, remonto ir kaupimo lėšas privalo pervesti į įmonės atidarytą atskirą lėšų laikymo sąskaitą. Šioje sąskaitoje esamas lėšas turi naudoti tik priežiūros, profilaktikos ir remonto darbams atlikti, neviršijant konkretaus namo turimų lėšų likučio “.

 

 

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią