Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 432 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO ,,SAULĖ" REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KINO IR KULTŪROS CENTRO ,,SAULĖ“ REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2001 m. gruodžio 4 d. Nr. 432

Šiauliai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 ,,Dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 308 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės kino ir kultūros centro ,,Saulė“ reorganizavimo“, Šiaulių miesto savivaldybės valdyba   nusprendžia:

 

1.Sudaryti reorganizavimo komisiją:

 

Komisijos pirmininkė   -     Sigita Jakštavičienė, Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Nariai:                           -     Natalija Borgerdt, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

                                      -     Eugenijus Civilka,kino ir kultūros centro ,,Saulė“ direktorius;

-          Irena Krištopaitienė, Finansų skyriaus vyr.inspektorė;

                                      -     Loreta Milašauskaitė, Juridinio skyriaus vyr.specialistė;

-          Raisa Povilaitienė,kino ir kultūros centro ,,Saulė“ vyr.finansininkė.

 

 

2.Pavesti komisijai iki 2002 m.vasario 15 d. parengti biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės kino ir kultūros centro ,,Saulė“ reorganizavimo projektą ir Viešosios įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės kino ir kultūros centro ,,Saulė“ įstatus, vadovaujantis 2001 metų metine finansine ataskaita ir teikti juos Savivaldybės Valdybai tvirtinti. Reorganizavimo projekte turtą vertinti balansine verte.

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

Į pradžią