Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-05-26 2016-05-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Tarybos posėdžio protokolo 2016-05-26 Nr. TP-5 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.1. Balsavo už tai, kad atidėti 7 Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 1, Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKĖ:

Griškevičius Domas

 

1.2. Balsavo už tai, kad atidėti 35 Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą „Dėl patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose“: už – 14, prieš – 10, susilaikė – 4, Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Nepritarta klausimo atidėjimui.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Gargasaitė Goda

Petreikis Tomas

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

Gumuliauskas Arūnas

 

1.3. Balsavo dėl visos Tarybos posėdžio darbotvarkės be 7 klausimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

1.1. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo: už – 11, prieš – 9, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 29. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

 

1.2. Balsavo dėl Godos Gargasaitės nusišalinimo: už – 11, prieš – 8, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

1.3. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 9, prieš – 7, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Žakarienė Jolanta

 

1.4. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 3. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

2.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 12, prieš – 7, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Petreikis Tomas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Lankas Aurimas

 

2.2. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo: už – 12, prieš – 7, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

2.3. Balsavo dėl Godos Gargasaitės nusišalinimo: už – 12, prieš – 8, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 29. Nepritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Kavaliauskienė Angelė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

2.4. Balsavo dėl Irinos Barabanovos nusišalinimo: už – 12, prieš – 6, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

2.5. Balsavo dėl Arūno Gumuliausko nusišalinimo: už – 10, prieš – 9, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Kavaliauskienė Angelė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Gumuliauskas Arūnas

Vyšniauskas Gedeminas

 

 

2.6. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo: už – 12, prieš – 7, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Nepritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Kavaliauskienė Angelė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

 

2.7. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

 

3. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas Savivaldybės paskoloms refinansuoti.

3.1. Balsavo dėl Jono Bartkaus nusišalinimo: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta nusišalinimui.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Gumuliauskas Arūnas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

 

3.2. Balsavo dėl Gintaro Karalevičiaus nusišalinimo: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Juškienė Rima

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Gumuliauskas Arūnas

Lankas Aurimas

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

 

3.3. Balsavo dėl Justino Sartausko nusišalinimo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo - 2. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Juškienė Rima

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Gumuliauskas Arūnas

Lankas Aurimas

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Sartauskas Justinas

 

3.4. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24 , prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Šedžius Andrius

Vyšniauskas Gedeminas

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

 

4. SVARSTYTA. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Rimkus Arūnas          

 

5. SVARSTYTA. 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymas.

5.1. Balsavo už Arūno Rimkaus pateiktą pasiūlymą: už – 5, prieš – 1, susilaikė – 23. Balsavime dalyvavo – 29. Pasiūlymui nepritarta.

BALSAVO UŽ:

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

 

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevicius Gintaras

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

5.2. Balsavo už Gintaro Karalevičiaus pateiktą pasiūlymą: už – 13, prieš – 2, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pasiūlymui nepritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

5.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 2. Pritarta.          

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKE:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Žakaris Lukas

 

6. SVARSTYTA. 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas.

6.1. Balsavo už Arūno Rimkaus pateiktą pasiūlymą: už – 11 prieš – 1, susilaikė – 18. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pasiūlymui nepritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

6.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Rimkus Arūnas

 

SUSILAIKE:

Kvedarienė Regina

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

7. SVARSTYTA. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą mokėjimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas 

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2016 m. programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29 , prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymas reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 3. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Griškevičius Domas

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

 

10. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 2. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

Sartauskas Justinas

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo –31, nebalsavo – 1. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Vyšniauskas Gedeminas

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

 

12. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 31, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.  

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

13. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato (Žalgirio g. 3) atnaujinimas ir priestato statyba“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 31, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.  

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Karalevicius Gintaras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus     

 

15. SVARSTYTA. Klausimas dėl elektros galios skyrimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

Lankauskas Alfredas 

 

16. SVARSTYTA. Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos likvidatoriaus atšaukimas ir paskyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

BALSAVO PRIEŠ:

Kvedarienė Regina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Trijonis Pranciškus     

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-336 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų skyrimo perspektyviausiems sportininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

18.1. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo nuo 18 ir 19 klausimų: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Gumuliauskas Arūnas

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

 

18.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.   

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas 

 

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2016–2017 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė –1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šiaulių dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

24. 1. Balsavo dėl Godos Gargasaitės nusišalinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Lankauskas Alfredas

 

24.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Lankauskas Alfredas

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Michalenko Denis

 

25. SVARSTYTA. Saulės mūšio 780-osioms metinėms skirto projekto „Tarptautinis grafičių pleneras „Saulės pagrobimas“ įgyvendinimas.

25. 1. Balsavo dėl Gintauti Lukošaičio nusišalinimo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

 

SUSILAIKE:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Michalenko Denis

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Žuklijienė Zina

 

25.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo -2. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Griškevičius Domas

Michalenko Denis

 

27. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro 2015 m. veiklos ataskaitos ir 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gumuliauskas Arūnas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

 

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

 

28. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.  Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

 

29. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos įstatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

Lankauskas Alfredas

 

30. SVARSTYTA. Nuomos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

 

31. SVARSTYTA. Patalpų perdavimas panaudos teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

 

32. SVARSTYTA. Garažo Aušros al. 15, Šiauliuose, perėmimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.  

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.  

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

34. SVARSTYTA. Klausimas dėl patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKE:

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

Gumuliauskas Arūnas

Kulikauskas Artūras

Šedžius Andrius

 

35. SVARSTYTA. Pritarimas nustatyti patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, naudojimo dalis.

35.1. Balsavo dėl Lietuvos socialdemokratų frakcijos (Justino Sartausko, Gedemino Vyšniausko, Jolantos Žakarienės, Luko Žakario, Zinos Žuklijienės) nusišalinimo: už – 17, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 11. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Gumuliauskas Arūnas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Šedžius Andrius

Tumėnas Stasys

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

 

35.2. Balsavo dėl Domo Griškevičiaus nusišalinimo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 6. Pritarta nusišalinimui.

 

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

SUSILAIKE:

Juškienė Rima

Šedžius Andrius

 

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Karalevicius Gintaras

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

 

35.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 22. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

36. SVARSTYTA. Birštono – Purienų gatvių blokuotų namų kvartalo Šiauliuose išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

37. SVARSTYTA. Kvartalo su prieigomis tarp Vytauto, Tilžės, Dubijos ir P. Višinskio gatvių detaliojo plano panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

38. SVARSTYTA. Šiaulių miesto centrinės dalies detalaus išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.           

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

 

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

 

39. SVARSTYTA. Gluosnių gatvės kvartalo teritorijų planavimo dokumento panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

40. SVARSTYTA. Šiaulių miesto Ežero gyvenamojo rajono detalaus išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas 

 

41. SVARSTYTA. Buvusio Gagarino miestelio išplanavimo projekto panaikinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Griškevičius Domas

Lankauskas Alfredas

 

42. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.          

 

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

43. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo – 28. Balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininko balsas lėmė nepritarimą.

 

BALSAVO UŽ:

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Gargasaitė Goda

Griškevičius Domas

Gumuliauskas Arūnas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Tumėnas Stasys

Visockas Artūras

 

Į pradžią