Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 436 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

                                                                               

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

2001 m. gruodžio 4 d. Nr. 436

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Šiaulių miesto tarybos 1999 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 357,,Dėl savivaldybės nuosavybėn perduotų pastatų ir patalpų nuomos taisyklių" ir atsižvelgdama į Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos posėdžių 2001 m. lapkričio 19 d. ir lapkričio 26 d. protokolus Nr. 34 , 35 , Šiaulių miesto savivaldybės valdyba n u s p r e n d ž i a:

           

            1.Leisti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui skelbti 12,60 kv. metro ploto negyvenamosios patalpos ( pagal inv. bylą patalpa Nr. 123 , pirmame aukšte ) Aido g. 16a atvirą nuomos konkursą. Pradinė vieno kv. metro patalpos nuomos kaina per mėnesį - 5,00 Lt (be PVM). Patalpos paskirtis - masažo paslaugų teikimas. Patalpa nuomojama trejiems metams.

            2.Leisti UAB,,Šiaulių antrinės žaliavos” atlikti savo lėšomis remonto ir rekonstrukcijos darbus nuomojamose 619,40 kv.m ploto negyvenamosiose patalpose ( perdavimo akte inv.Nr.1180) Radviliškio g. 47. Projektą ir sąmatą derinti nustatyta tvarka.

            3.Skelbti atvirą 37,03 kv.m ploto negyvenamųjų patalpų ( pagal inv.bylą patalpų Nr. 2-11, 2-12, 2-13, bendrojo naudojimo patalpos Nr.2-15 - 2,71 kv.m) Tilžės g. 128.Pradinė vieno kv.m nuomos kaina per mėnesį - 10,00 Lt (be PVM ). Patalpų paskirtis-komercinė veikla, paslaugų teikimas. Patalpos nuomojamos trejiems metams.

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią