Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 443 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
SPRENDIMAS<br> <br> DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1999 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR.331 ,,DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1999 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR. 331 ,,DĖL BUTO (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO) ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM IR KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 4 d. Nr. 443

Šiauliai

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr.930 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 774 ,,Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, nusprendžia:

 

1.Iš dalies pakeisti Šiaulių miesto valdybos 1999 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr.331 ,,Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo“ 8 priedo 4 priedėlio 6 punktą ir vietoje skaičiaus ,,4“ įrašyti skaičių ,,1“. Šį punktą išdėstyti taip:

,,6.Energijos kiekis bendrojo (naudingojo) ploto l kv.m šildyti (5 punktas: 1 punktas)____kWh“.

2.Įpareigoti SPAB ,,Šiaulių energija“ skaičiuojamas kompensacijas už buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidas vadovautis šiuo sprendimu nuo š.m. gruodžio mėnesio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

Į pradžią