Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-08-25 2016-08-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

Tarybos posėdžio protokolo 2016-08-25 Nr. TP-7 priedas

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.1. Balsavo už tai, kad į Tarybos posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktas klausimas „Dėl patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perėmimo ir perdavimo“: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1, Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta. 

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18. Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

1.2. Balsavo už visą Tarybos posėdžio darbotvarkę su papildomu klausimu: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti darbotvarkę.

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

2. SVARSTYTA. 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo.

2.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 8, prieš – 5, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Simonai Potelienėi nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Pabrėža Juozas PRIEŠ

15 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas PRIEŠ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

2.2. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo: už – 8, prieš – 5, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Tomui Petreikiui nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguole UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Pabrėža Juozas PRIEŠ

15 Potelienė Simona PRIEŠ

16 Sartauskas Justinas PRIEŠ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

26 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

 

2.3. Balsavo dėl Godos Gargasaitės Bunės nusišalinimo: už – 8, prieš – 5, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Goda Bunėi Gargasaitėi Bunei nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguole UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Pabrėža Juozas PRIEŠ

15 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona PRIEŠ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas PRIEŠ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Gargasaitė Goda Bunė NEBALSAVO

27 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

 

2.4. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.     

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas PRIEŠ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

25 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

27 Potelienė Simona NEBALSAVO

 

3.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 8, prieš – 5, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Simonai Potelienėi nusišalinti nereikia.

 

3.2. Balsavo dėl Irinos Barabanovos nusišalinimo: už – 9, prieš – 5, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Irinai Barabanovai nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

3 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas PRIEŠ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Barabanova Irina NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

 

3.3. Balsavo dėl Godos Gargasaitės Bunės nusišalinimo: už – 6, prieš – 6, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Goda Bunėi Gargasaitėi Bunei nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas PRIEŠ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

22 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Gargasaitė Goda Bunė NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

27 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

3.4. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo: už – 6, prieš – 6, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Tomui Petreikiui nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

13 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas PRIEŠ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

24 Lankas Aurimas NEBALSAVO

25 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

27 Petreikis Tomas NEBALSAVO

 

3.5. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo: už – 3, prieš – 5, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Aurimui Lankui nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

13 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas PRIEŠ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

25 Lankas Aurimas NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

 

3.6. Balsavo dėl Angelės Kavaliauskienės nusišalinimo: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Angelėi

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

14 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas PRIEŠ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

22 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

 

3.7. Balsavo dėl Arūno Gumuliausko nusišalinimo: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Arūnui Gumuliauskui nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

14 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas PRIEŠ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

26 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

27 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

3.8. Balsavo dėl pritarimo įtraukti į projektą frakcijos „UŽ ŠIAULIUS“ pateiktą pasiūlymą: už – 10, prieš – 3, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3. Nepritarta.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Gargasaitė Goda Bunė PRIEŠ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas PRIEŠ

11 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Petreikis Tomas PRIEŠ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

20 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

 

3.9. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo  27. Pritarta.       

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybos“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta. 1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ          

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

5.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo: už – 6, prieš – 4, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 5. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Simonai Potelienėi nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas PRIEŠ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

13 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

14 Sartauskas Justinas PRIEŠ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Tumėnas Stasys UŽ

17 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

22 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

23 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

24 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

 

5.2. Balsavo dėl Tomo Petreikio nusišalinimo: už – 5, prieš – 4, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Tomui Petreikiui nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas PRIEŠ

4 Gargasaitė Goda Bunė SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas PRIEŠ

12 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

13 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas PRIEŠ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

23 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

24 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

26 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

5.3. Balsavo dėl Godos Gargasaitės Bunės nusišalinimo: už – 7, prieš – 4, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo – 26. Nepritarta nusišalinimui. Taryba nusprendė, kad Goda Bunėi Gargasaitėi Bunei nusišalinti nereikia.

1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina PRIEŠ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguole PRIEŠ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas PRIEŠ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Tumėnas Stasys SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

26 Gargasaitė Goda Bunė NEBALSAVO

27 Gumuliauskas Arūnas NEBALSAVO

 

5.4. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.      

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

6. SVARSTYTA. Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

7. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

 Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

8. SVARSTYTA. 2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos ir privatizavimo fondo įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Petreikis Tomas NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-318 „Dėl susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27 , prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta. 

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

 

10. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta. 1 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ          

 

 

12. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo –27. Pritarta. 1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

 

13. SVARSTYTA. Pritarimads įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

15. SVARSTYTA. UAB „Sporto investicijos“ projekto pripažinimas regioninės svarbos projektu.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta. 1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ          

 

 

17. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo kuriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių regione sutarčiai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

18. SVARSTYTA. Turto perėmimas ir perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

19. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

20. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

21. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

22. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguole UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Tumėnas Stasys UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos turto perėmimo ir perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-28 ,,Dėl Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo – Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, – energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.  

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguole UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Tumėnas Stasys UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančių žemės sklypų (jų dalių), reikalingų kelio A9 Panevėžys–Šiauliai jungčiai su pramoninio parko teritorija Šiaulių mieste, įrengti, paėmimas visuomenės poreikiams.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.   

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Gumuliauskas Arūnas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Petreikis Tomas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Tumėnas Stasys UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

27 Martinkienė Danguole NEBALSAVO

 

26. SVARSTYTA. Patalpų Aušros al. 15, Šiauliuose, perėmimas ir perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Gargasaitė Goda Bunė UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Gumuliauskas Arūnas UŽ

8 Juškienė Rima UŽ

9 Karalevičius Gintaras UŽ

10 Kavaliauskienė Angelė UŽ

11 Kulikauskas Artūras UŽ

12 Kvedarienė Regina UŽ

13 Lankas Aurimas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguole UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Tumėnas Stasys UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ          

Į pradžią