Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 466 2001-12-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 2000 M.BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR.168 ,,DĖL ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA MOKĖJIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

 
                                                                                                                                   

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 271 ,,DĖL SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTŲ DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 466

Šiauliai

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės valdyba  nusprendžia:

 

Iš dalies pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2001 m. liepos 24 d. sprendimą Nr. 271 ,,Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų patvirtinimo“  ir 3.3 punktą  išdėstyti taip:

,,3.3.Taip pat suformuoti du žemės sklypai (Nr.3 ir Nr.4) vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.263 ,,Dėl valstybinės ne žemės  ūkio paskirties žemės sklypų perėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybę“:

-          žemės sklypas Nr.3 - plotas - 10481 kv.m, paskirtis - kita - teritorijos gamybos objektams statyti ir eksploatuoti; suteikiamas adresas - Pramonės g.24b;

-          žemės sklypas Nr.4 - plotas - 13575 kv.m, paskirtis - kita - teritorijos gamybos objektams statyti ir eksploatuoti; suteikiamas adresas - Pramonės g.24c“.

 

 

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                      Vaclovas Vingras

______________

 

 

 

Į pradžią