Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-172 2017-02-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

2017 m. vasario 8 d. Nr. A-172

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 15.4 papunktį, Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“, 20 punktą ir  atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.  A-52 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. A-25 „Dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo  komisijos sudarymo“ pakeitimo“ sudarytos Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos 2017 m. vasario 6 d. protokolą Nr. VAK-43:

1.        T v i r t i n u   Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2017 m. vasario 6 d.,  rezultatus (laimėtojus):

1.1.  teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta  Nr. 772 (Architektų g. ties sklypu Žaliūkių g. 87, Šiauliai; nauja reklamos vieta), laimėtojas – UAB „MA Innovation“;

1.2.   teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta  Nr. 773 (Dubijos g. ties sklypu Dubijos g. 34, Šiauliai; nauja reklamos vieta), laimėtojas – UAB „Pramuštgalvis“;

1.3.  teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta  Nr. 774 (Tilžės g. tarp sklypų Tilžės g. 217 ir 223, Šiauliai; nauja reklamos vieta), laimėtojas – UAB „Lidl Lietuva“;

2.        N u r o d a u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyriui šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3.       N u s t a t a u,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis l. e. p. administracijos direktorių                                                          Martynas Šiurkus

______________

 

Į pradžią