Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-2 priedas 2017-02-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Tarybos posėdžio protokolo 2017-02-02 Nr. TP-2 priedas

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-02-02 Nr. TP-2 priedas

 

 

Balsavo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ atidėjimo: už – 2, prieš – 22, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Nepritarta atidėjimui.

BALSAVO UŽ:

Martinkienė Danguolė

Rimkus Arūnas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonavičienė Alma

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

Balsavo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo atidėjimo“: už – 2, prieš – 25, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta atidėjimui.

BALSAVO UŽ:

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

 

Balsavo „Dėl Giedrės Mendozos Herreros atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

Balsavo „Dėl Martyno Šiurkaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

Artūras Visockas siūlė perbalsuoti dėl sprendimo projektų: „Dėl Giedrės Mendozos Herreros atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ ir „Dėl Martyno Šiurkaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūras. Tarybos nariai, kurie pritaria išbraukimui – spaudžia žalią mygtuką, nepritariantys – spaudžia kitokį mygtuką.

Balsavo „Dėl Giedrės Mendozos Herreros atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta išbraukimui.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

Balsavo „Dėl Martyno Šiurkaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 10, prieš – 18, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta išbraukimui.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Lankauskas Alfredas

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

Balsavo “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo” išbraukimo iš darbotvarkės: už – nėra, prieš – 27, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonavičienė Alma

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Lankauskas Alfredas

 

Balsavo dėl papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę ir įrašymo pirmu klausimu „Dėl leidimo išimties tvarka senosiose miesto kapinėse palaidoti Šiaulių miesto garbės pilietę Gražbylę Venslauskaitę“: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Bagdonavičienė Alma

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

 

1. SVARSTYTA. Leidimas išimties tvarka senosiose miesto kapinėse palaidoti Šiaulių miesto garbės pilietę Gražbylę Venslauskaitę.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

Artūras Visockas siūlė pasitikrinti: žalią mygtuką spaudžia tarybos nariai, kurie mano, kad turi viešųjų ir privačių interesų: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 11. Klausimo priėmimui nelieka kvorumo.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Barabanova Irina

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kvedarienė Regina

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žvinys Aurimas

         

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 2, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Petreikis Tomas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

SUSILAIKĖ:

Michalenko Denis

Vyšniauskas Gedeminas

 

Į pradžią