Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-3 2017-02-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio protokolo TP-3 priedas (PRIEDAS)

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-02-10 Nr. TP-3 priedas

 

 

Balsavo dėl 37 darbotvarkės klausimo “Dėl Giedrės Mendozos Herreros atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų išbraukimo”: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

 

Balsavo dėl 38 darbotvarkės klausimo „ Dėl Martyno Šiurkaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 17, prieš – 11, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arunas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Sartauskas Justinas

 

Balsavo dėl 1 darbotvarkės klausimo Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo” perkėlimo 37 darbotvarkės klausimu: už – 15, prieš – 13, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

 

Balsavo dėl 2 darbotvarkės klausimo Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo” perkėlimo 38 darbotvarkės klausimu: už – 15, prieš – 12, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Griškevicius Domas

 

Balsavo dėl 4 darbotvarkės klausimo “Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininko teises ir kapitalą iš Akmenės rajono savivaldybės” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 28, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevicius Gintaras

 

Balsavo dėl 5 darbotvarkės klausimo “Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininko teises ir kapitalą iš Kelmės rajono savivaldybės”: už – 28, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevicius Gintaras

 

Balsavo dėl papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ pakeitimo“: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo –29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

2. SVARSTYTA. Sutikimas perimti viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ dalininko teises ir kapitalą.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Karalevicius Gintaras

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-320 „Dėl nevyriausybinių organizacijų aplinkosaugos projektų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-321 „Dėl švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Šedžius Andrius

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

7. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti įgyvendinant projektą „Alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės tobulinimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Vyšniauskas Gedeminas

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Rimkus Arunas

 

13. SVARSTYTA. Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ organizavimas ir finansavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

15. SVARSTYTA. Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Griškevicius Domas

 

16. SVARSTYTA. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikimo tvarkos ir laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

19. SVARSTYTA. Turto perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

20. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarčių atnaujinimai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

21. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

NEBALSAVO:

Bagdonaviciene Alma

 

22. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto perdavimas Šiaulių Jovaro progimnazijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

23. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

 

24. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartys.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

 

25. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

26. SVARSTYTA. Keltuvų ir laiptų kopiklių perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

27. SVARSTYTA. Pageluvio gelbėjimo stoties pastato perėmimas ir perdavimas Šiaulių rajono savivaldybei.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Vyšniauskas Gedeminas

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 170, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 2, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonaviciene Alma

Kvedariene Regina

SUSILAIKE:

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lankauskas Alfredas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

29. SVARSTYTA. Atstovų delegavimas į Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Bagdonaviciene Alma

Žakaris Lukas

 

30. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 11, prieš – 8, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Rimkus Arunas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kvedariene Regina

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žuklijiene Zina

 

31. SVARSTYTA. Elektromobilių įkrovimo prieigų Šiaulių mieste schemos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo: už – 15, prieš – 5, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta Tarybos ir mero sekretoriato teikiamam sprendimo projektui.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Kvedariene Regina

Matoniene Daiva

Pabreža Juozas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

 

Balsavo dėl Tarybos ir mero sekretoriato teikiamo sprendimo projekto: už – 15, prieš – 14, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonaviciene Alma

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas.  

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

Balsavo dėl balsavimo rezultatų patvirtinimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Matoniene Daiva

 

34. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

35. SVARSTYTA. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Visockas Arturas

 

36. SVARSTYTA. Pavedimo Martynui Šiurkui laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 2, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Kvedariene Regina

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arunas

 

38. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Į pradžią