Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-4 2017-02-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio protokolo TP-4 priedas

Tarybos posėdžio protokolo 2017-02-23 Nr. TP-4 priedas

BALSAVIMO REZULTATAI

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.1. Balsavo už 1 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus Valerijaus Belovo atleidimo“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 14, prieš – 1, susilaikė – 14. Balsavime dalyvavo –29. Nepritarta.

1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

21 Sartauskas Justinas PRIEŠ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

26 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

27 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

28 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

29 Žvinys Aurimas UŽ

30 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

31 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

1.2. Balsavo už 2 papildomo klausimo „Dėl pavedimo Giedrei Mendozai Herrerai laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

1.3. Balsavo už 3 papildomo klausimo „Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Balsys Vladas Artūras UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

27 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

 

1.4. Balsavo už 4 papildomo klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

15 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

21 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

1.5. Balsavo už darbotvarkę su pakeitimais (be 1 klausimo įtraukiant papildomus 2, 3, 4 klausimus): už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas.

1.1. Slapto balsavimo biuletenio tvirtinimas: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 4. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

30 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

31 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Giedrės Mendozos Herreros atleidimas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 14, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 30.

1 Bagdonavičienė Alma PRIEŠ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

11 Kvedarienė Regina PRIEŠ

12 Lankas Aurimas PRIEŠ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva PRIEŠ

16 Michalenko Denis PRIEŠ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas PRIEŠ

22 Sartauskas Justinas PRIEŠ

23 Šedžius Andrius PRIEŠ

24 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

27 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

29 Žuklijienė Zina PRIEŠ

30 Žvinys Aurimas UŽ

 

 

3. SVARSTYTA. Martyno Šiurkaus atleidimas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – nėra,  prieš – 16, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Nepritarta.     

1 Bagdonavičienė Alma PRIEŠ

2 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

3 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas

Gediminas

SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

10 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

11 Kvedarienė Regina PRIEŠ

12 Lankas Aurimas PRIEŠ

13 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

14 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

15 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

16 Matonienė Daiva PRIEŠ

17 Michalenko Denis PRIEŠ

18 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

19 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

20 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

21 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

22 Rimkus Arūnas PRIEŠ

23 Sartauskas Justinas PRIEŠ

24 Šedžius Andrius PRIEŠ

25 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

26 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

27 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

28 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

29 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

30 Žuklijienė Zina PRIEŠ

31 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

 

4. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

4.1. Balsavo pasitikrinti ar yra vienas trečdalis Tarybos narių kurie sutiktų išbraukti Tarybos sprendimo projektą iš darbotvarkės: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 3.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas

Gediminas

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

30 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

31 Petreikis Tomas NEBALSAVO

 

4.2. Balsavo už tai, kad sprendimo projektas būtų išbrauktas iš Tarybos posėdžio darbotvarkės: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta. 

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

 

5. SVARSTYTA. Arvydo Ušecko atleidimas iš Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

28 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

31 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta. 1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ         

 

8. SVARSTYTA. Patalpų Aušros al. 48, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

 

10. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.  

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

30 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

 

11. SVARSTYTA. Klausimas dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties.

11.1. Balsavo dėl Aurimo Žvinio nusišalinimo nuo sprendimo projekto svarstymo: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Pritarta nusišalinimui.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

30 Šedžius Andrius NEBALSAVO

31 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

 

 

11.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

 

 

 

12. SVARSTYTA.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.  

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

 

13. SVARSTYTA.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 31, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.  

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ

           

15. SVARSTYTA. Klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymas bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.   

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

17. SVARSTYTA. 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1. Pritarta.   

Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ

31 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 31, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta.  

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta UŽ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ

 

19. SVARSTYTA. Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta. 1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

13 Lankauskas Alfredas UŽ

14 Lukošaitis Gintautas UŽ

15 Martinkienė Danguolė UŽ

16 Matonienė Daiva UŽ

17 Michalenko Denis UŽ

18 Nainys Pranas UŽ

19 Pabrėža Juozas UŽ

20 Petreikis Tomas UŽ

21 Potelienė Simona UŽ

22 Rimkus Arūnas UŽ

23 Sartauskas Justinas UŽ

24 Šedžius Andrius UŽ

25 Trijonis Pranciškus UŽ

26 Visockas Artūras UŽ

27 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

28 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

29 Žakaris Lukas UŽ

30 Žuklijienė Zina UŽ

31 Žvinys Aurimas UŽ         

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kavaliauskienė Angelė UŽ

10 Kulikauskas Artūras UŽ

11 Kvedarienė Regina UŽ

12 Lankas Aurimas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

30 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

31 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

 

21. SVARSTYTA. Sutikimas pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose laikotarpį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Petreikis Tomas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijienė Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

30 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

22. SVARSTYTA. Gatvių pavadinimų suteikimas.

Sprendimo projektą pristatė Rasa Budrytė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 3. Pritarta.   

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Barabanova Irina UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Bartkus Jonas NEBALSAVO

30 Griškevičius Domas NEBALSAVO

           

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta. 1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijienė Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ         

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.          

1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Petreikis Tomas UŽ

19 Potelienė Simona UŽ

20 Rimkus Arūnas UŽ

21 Sartauskas Justinas UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

26 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

27 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

28 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

 

25. SVARSTYTA. Pavedimas Giedrei Mendozai Herrerai laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

25.1. Balsavo pasitikrinti ar yra vienas trečdalis Tarybos narių kurie sutiktų išbraukti Tarybos sprendimo projektą iš darbotvarkės: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 4.

1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Petreikis Tomas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

24 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

25 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

28 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

29 Matonienė Daiva NEBALSAVO

30 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

25. 2. Balsavo už tai, kad sprendimo projektas būtų išbrauktas iš Tarybos posėdžio darbotvarkės: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 16. Balsavime dalyvavo – 30. Nepritarta.

Pasisakė Artūras Visockas.    

1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

12 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

16 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

22 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

23 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

24 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

27 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

28 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

29 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

30 Žvinys Aurimas UŽ

 

25.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 4, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta.      

1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina PRIEŠ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas PRIEŠ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas PRIEŠ

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta. 1 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Barabanova Irina UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas UŽ

14 Martinkienė Danguolė UŽ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas UŽ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas UŽ

20 Potelienė Simona UŽ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras UŽ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas UŽ         

 

27 SVARSTYTA. Klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 30. Pritarta. 1 Bagdonavičienė Alma UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Barabanova Irina SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas GediminasSUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lankauskas Alfredas UŽ

13 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

14 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

15 Matonienė Daiva UŽ

16 Michalenko Denis UŽ

17 Nainys Pranas PRIEŠ

18 Pabrėža Juozas UŽ

19 Petreikis Tomas SUSILAIKĖ

20 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

21 Rimkus Arūnas UŽ

22 Sartauskas Justinas UŽ

23 Šedžius Andrius UŽ

24 Trijonis Pranciškus UŽ

25 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

26 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

27 Žakarienė Jolanta UŽ

28 Žakaris Lukas UŽ

29 Žuklijienė Zina UŽ

30 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ     

Į pradžią