Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-528 2017-04-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. A-528

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 19 straipsniu ir įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 10.2 papunktį bei atsižvelgdamas į UAB „Apsaga“ 2017 m. vasario 9 d. prašymą         Nr. 172 (G-881):

                   1. N u s t a t a u, kad prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį, kurio dydis iki 10 kv. m, ir jį eksploatuoti pagal Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75, priedą Nr. 3 reklamos vietose  2273, 4613, 5603, 5753, skirtose degalinių informacinių lentų/stendų įrengimui, pateikimo terminas yra nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos iki 2017 m. balandžio 24 d. (pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1696 patvirtintą prašymo formą).

                   2. N u r o d a u  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašyto įsakymo įregistravimo šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                   3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-528 - Priedas. DĖL TEISĖS ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE (PRIEDAS)
Į pradžią