Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-7 2017-04-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-04-20 Nr. TP-7 priedas

 

 

Balsavo dėl 26 darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai“ išbraukimo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Nainys Pranas

SUSILAIKE:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Martinkiene Danguole

Petreikis Tomas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Rimkus Arunas

 

Balsavo dėl 49 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 8, prieš – 4, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Rimkus Arunas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

Balsavo dėl 52 darbotvarkės klausimo „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta  išbraukimui.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 11.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

NEBALSAVO:

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras