Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-7 2017-04-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Tarybos posėdžio protokolo TP-7 priedas

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-04-20 Nr. TP-7 priedas

 

 

Balsavo dėl 26 darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai“ išbraukimo: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Žuklijiene Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Nainys Pranas

SUSILAIKE:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Martinkiene Danguole

Petreikis Tomas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Rimkus Arunas

 

Balsavo dėl 49 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 8, prieš – 4, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Rimkus Arunas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Lukošaitis Gintautas

Petreikis Tomas

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

Balsavo dėl 52 darbotvarkės klausimo „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo” išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta  išbraukimui.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimas.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 11.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

NEBALSAVO:

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Lankauskas Alfredas

Pabreža Juozas

Žakaris Lukas

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Martinkiene Danguole

Pabreža Juozas

Sartauskas Justinas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Rimkus Arūnas

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Rimkus Arunas

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Lankauskas Alfredas

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritys.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Pabreža Juozas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Visockas Arturas

 

7. SVARSTYTA. Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2017-2018 mokslo metais nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

NEBALSAVO:

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro pavadinimo pakeitimas ir nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šiaulių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto su pastaba: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Lankauskas Alfredas

Poteliene Simona

Trijonis Pranciškus

Žakariene Jolanta

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

 

11. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

 

12. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

13. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Sartauskas Justinas

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Dainų muzikos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Sartauskas Justinas

 

15. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Jaunųjų turistų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

16. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

17. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

18. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

19. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

20. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Rimkus Arunas

 

21. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

 

 

22. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

23. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

24. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Vyšniauskas Gedeminas

 

25. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

26. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

27. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Barabanova Irina

Sartauskas Justinas

 

28. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių teniso mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

29. SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

30. SVARSTYTA. Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių futbolo akademijos bei Šiaulių teniso mokyklos nuostatų patvirtinimai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

31. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 2016 metų veiklos ataskaitos ir 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimas ir pritarimas viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

32. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimas ir pritarimas viešosios įstaigos Dainų pirminės  sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš –nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Juškiene Rima

Lukošaitis Gintautas

Visockas Arturas

 

33. SVARSTYTA.. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimas ir pritarimas viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

 

34. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties 2016 metų veiklos ataskaitos ir 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimas ir pritarimas viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

 

35. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

36. SVARSTYTA. Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

NEBALSAVO:

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

 

38. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

39. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl alternatyvaus sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

40. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

NEBALSAVO:

Martinkiene Danguole

 

41. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Karalevicius Gintaras

Martinkiene Danguole

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

42. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų viešų nuomos konkursų skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

43. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Energetikų g. 7, Šiauliuose, panauda.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26.

 

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

44. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ laikinai einančio direktoriaus pareigas skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bartkus Jonas

 

45. SVARSTYTA. Virginijos Daugėlienės atleidimas iš Šiaulių moksleivių namų direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

 

46. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Rimkus Arunas

Žakariene Jolanta

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

 

47. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26.

BALSAVO UŽ:

Barabanova Irina

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

 

48. SVARSTYTA. Smulkiojo verslo rėmimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

 

 

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Barabanova Irina

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabreža Juozas

Petreikis Tomas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijiene Zina

SUSILAIKE:

Rimkus Arunas

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

Į pradžią