Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-10 2017-07-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO TP-10 PRIEDAS

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-07-27 Nr. TP-10 priedas

 

Balsavo dėl LR Liberalų sąjūdžio siūlymo siūlė 12 darbotvarkės klausimą svarstyti pirmuoju „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2017 m. vasario 22 d. teikime ir 2017 m. birželio 21 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“: už – 8, prieš – 4, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Matoniene Daiva

Rimkus Arunas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

BALSAVO PRIEŠ:

Kavaliauskiene Angele

Martinkiene Danguole

Šedžius Andrius

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKE:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

Balsavo dėl 1 papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos kanalizacijos ir nuotekų vamzdynų avarijos šalinimo darbų“: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevicius Gintaras

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kulikauskas Arturas

Rimkus Arunas

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime     dalyvavo – 28, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintauto Sitniko skyrimas.

Balsavo dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Patvirtinta. 

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

Balsavo dėl slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. 

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lukošaitis Gintautas

Žakaris Lukas

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Karalevicius Gintaras

Kulikauskas Arturas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – 2, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Balsys Vladas Arturas

Šedžius Andrius

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Rimkus Arunas

Trijonis Pranciškus

 

Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Lukošaitis Gintautas

Michalenko Denis

Sartauskas Justinas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Juškiene Rima

Kulikauskas Arturas

Rimkus Arunas

NEBALSAVO:

Karalevicius Gintaras

Lankas Aurimas

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo patvirtinimas ir pripažinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Šedžius Andrius

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

 

Balsavo dėl Denio Michalenko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevicius Gintaras

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kulikauskas Arturas

Rimkus Arunas

7. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų viešų nuomos konkursų skelbimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

NEBALSAVO:

Martinkiene Danguole

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Šedžius Andrius

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

Balsavo dėl Prano Nainio nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 23, prieš – 1, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Michalenko Denis

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Juškiene Rima

Kvedariene Regina

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

10. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Michalenko Denis

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

Balsavo dėl Denio Michalenko, Aurimo Lanko, Justino Sartausko, Artūro Visocko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Sartauskas Justinas

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2017 m. vasario 22 d. teikime ir 2017 m. birželio 21 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKE:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių Zoknių progimnazijos kanalizacijos ir nuotekų vamzdynų avarijos šalinimo darbai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonaviciene Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevicius Domas

Juškiene Rima

Karalevicius Gintaras

Kavaliauskiene Angele

Kulikauskas Arturas

Kvedariene Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkiene Danguole

Matoniene Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Poteliene Simona

Rimkus Arunas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakariene Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijiene Zina

Žvinys Aurimas

 

Į pradžią