Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-12 2017-10-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO 2017-10-05 BALSAVIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS (PRIEDAS)

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-10-05 Nr. TP-12 priedas

 

Balsavo dėl 27 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – 8, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Potelienė Simona

Šedžius Andrius

Žuklijienė Zina

 

Balsavo dėl papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ pakeitimo“: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Žakarienė Jolanta

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Šedžius Andrius

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime     dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

2. SVARSTYTA. Vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

Kadangi 2017-2019 metų strateginio veiklos planas išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Paskelbė balsavimą, kurie norėtų nusišalinti: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 7. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Juškienė Rima

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Kadangi nusišalinus 21 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

NEBALSAVO:

Rimkus Arūnas

Papildomas balsavimas 5

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

 

Kadangi 2017 metų biudžeto išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Paskelbė balsavimą, kurie norėtų nusišalinti: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

SUSILAIKĖ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Michalenko Denis

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

 

Kadangi nusišalinus 22 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

5. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

7. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Juškienė Rima

 

8. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimo partijai „Tvarka ir teisingumas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonavičienė Alma

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

 

11. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose, panaudos sutartys.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Šedžius Andrius

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

Derindamas viešųjų ir privačių interesų nuostatomis valstybės tarnyboje, Mindaugas Žukauskas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Mindaugo Žukausko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 3. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Žukauskas Mindaugas

13. SVARSTYTA. Tapimas viešosios įstaigos krepšinio klubo „Šiauliai“ dalininke ir sutikimo perimti dalininko teises ir kapitalo dalį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Rimkus Arūnas

Žakarienė Jolanta

 

14. SVARSTYTA. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, ar Tarybos nariai sutiktų klausinėti pusę valandos iškart po sprendimo priėmimo: už – 14, prieš – 8, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Nepritarta. Administracinė valanda vyks posėdžio pabaigoje.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Žukauskas Mindaugas

SUSILAIKĖ:

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Šedžius Andrius

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Martinkienė Danguolė

Sartauskas Justinas

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-201 Dėl Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Kavaliauskienė Angelė

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių dailės galerijos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

Michalenko Denis

Žukauskas Mindaugas

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Trijonis Pranciškus

 

24. SVARSTYTA. Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Martinkienė Danguolė

 

25. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

26. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Viešųjų turizmo paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Karalevičius Gintaras

 

27. SVARSTYTA. Dvaro gatvės, Sodo gatvės ir Grafo Zubovo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

 

28. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas.

Balsavo dėl sprendimo projekto su redakcinio pobūdžio pataisymu: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Kulikauskas Arturas

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Lankauskas Alfredas

 

Derindami viešųjų ir privačių interesų nuostatomis valstybės tarnyboje, Denis Michalenko, Alfredas Lankauskas, Justinas Sartauskas, Artūras Visockas informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Denio Michalenko, Alfredo Lankausko, Justino Sartausko, Artūro Visocko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 5. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevičius Gintaras

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Žakaris Lukas

 

29. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2017 m. vasario 22 d. teikime ir 2017 m. birželio 21 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto įrašant posėdžio datą „spalio 5 d.“: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Pabrėža Juozas

NEBALSAVO:

Visockas Arturas

 

30. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos darbo grupės savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui plėtoti sudarymas ir jos veiklos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

31. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Matonienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

 

Į pradžią