Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-12 PRIEDAS 2017-10-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-10-05 Nr. TP-12 priedas

 

Balsavo dėl 27 darbotvarkės klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 15, prieš – 8, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

BALSAVO PRIEŠ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Potelienė Simona

Šedžius Andrius

Žuklijienė Zina

 

Balsavo dėl papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ pakeitimo“: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Žakarienė Jolanta

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Šedžius Andrius

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime     dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

2. SVARSTYTA. Vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

Lankauskas Alfredas

Michalenko Denis

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

 

Kadangi 2017-2019 metų strateginio veiklos planas išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Paskelbė balsavimą, kurie norėtų nusišalinti: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 7. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Juškienė Rima

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Kadangi nusišalinus 21 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

NEBALSAVO:

Rimkus Arūnas

Papildomas balsavimas 5

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 28.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Karalevičius Gintaras

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Šedžius Andrius

Trijonis Pranciškus

 

Kadangi 2017 metų biudžeto išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Paskelbė balsavimą, kurie norėtų nusišalinti: už – 22, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 5. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

SUSILAIKĖ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Michalenko Denis

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Žakaris Lukas

 

Kadangi nusišalinus 22 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 4.

BALSAVO UŽ:

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

5. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Michalenko Denis

Šedžius Andrius

 

6. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

7. SVARSTYTA. Turto panaudos sutarčių atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Juškienė Rima

 

8. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

9. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

10. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimo partijai „Tvarka ir teisingumas“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 27.

BALSAVO UŽ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Šedžius Andrius

Stugys Eligijus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žukauskas Mindaugas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bagdonavičienė Alma

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Arturas

Kulikauskas Arturas

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Trijonis Pranciškus

 

11. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 213, Šiauliuose, panaudos sutartys.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Arturas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Arturas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Arturas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta