Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO PROTOKOLAS, Nr. TP-13 2017-11-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-11-09 Nr. TP-13

Šiauliai

 

 

 

Posėdis įvyko 2017-11-09, 12:00-17:30.

Posėdžio pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras.

Posėdžio pirmininkas – Domas Griškevičius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas.

 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai:

 

 

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Beržinskas Beržinis Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavaliauskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

 

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijaus

Andrius Šedžius

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

 

Lietuvos Respublikos himną giedojo Auksinį scenos kryžių pernai pelniusi, operos solistė Viktorija Miškūnaitė.

Naujo Tarybos nario Viliaus Aleliūno priesaiką priėmė Vyriausioji rinkimų komisija narys Vilius Semeška (pridedama).

Sūnaus gimimo proga įteiktos gėlės Domui Griškevičiui, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojui.

Iš anksto informavo, kad Tarybos posėdyje nedalyvaus Jonas Bartkus.

Frakcijos „Dirbame miestui“ vadovė Simona Potelienė informavo apie frakcijos sudėties pasikeitimą. Nuo šiol frakciją sudaro Vilius Aleliūnas, Domas Griškevičius, Rima Juškienė, Gintautas Lukošaitis, Pranas Nainys, Simona Potelienė, Artūras Visockas ir Aurimas Žvinys.

 

Iš anksto pasisakyti posėdžio pradžioje užsiregistravo:

1.      Etikos komisijos pirmininkas  – Juozas Pabrėža;

2.      Loreta Tamulaitienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė.

 

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

Artūras Visockas informavo, kad:

1. Rengėjas atsiima 43 klausimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos kainos nustatymo“;

2. Iš anksto pasisakyti užsiregistravo dėl 28 klausimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ – Rozeta Strazdauskienė, Algirdo Strazdausko įmonės direktorė;

3. Prie kitų klausimų Tarybos nariams yra pateikta informacija, susijusi su komisijos dėl Tarybos narių įgaliojimų netekimo veikla bei pateiktomis išvadomis. 

Gintaras Karalevičius pasitikslino, kokiu klausimu nori pasisakyti Loreta Tamulaitienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė.

Pasisakė Juozas Pabrėža, Etikos komisijos pirmininkas.

Artūras Visockas siūlė Tarybos nariams balsuoti, ar leisti pasisakyti Loretai Tamulaitienei, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei.

1. Balsavo už tai, kad leisti pasisakyti Loretai Tamulaitienei, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4.  Pritarta.

Loreta Tamulaitienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė pasisakė dėl mokyklos pastato renovacijos darbų ir sporto salės vėdinimo sistemos. Prašė Tarybos narių atsižvelgti į mokinių poreikius.

2. Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo be 43 klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos kainos nustatymo“: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-456

2.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-421

3.    Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-455

4.    Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“ pakeitimo. Pranešėja Ieva Džiaugienė. TSP-465

5.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“ pakeitimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-466

6.    Dėl VšĮ futbolo akademijos ,,Šiauliai“ steigimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-450

7.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-338 ,,Dėl dalyvavimo Europos futbolo asociacijos (UEFA) moterų futbolo čempionų lygos varžybose“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-468

8.         Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-418

9.          Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-433

10.      Dėl Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-457

11.      Dėl Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-434

12.      Dėl Šiaulių Centro, „Saulės“ pradinių mokyklų ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-435

13.      Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-432

14.      Dėl Šiaulių logopedinės, „Ringuvos“ specialiosios, Sanatorinės mokyklų ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-451

15.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-452

16.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-461

17.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl Kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-447

18.      Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-448

19.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Lesauskienė. TSP-463

20.      Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-428

21.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-419

22.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-420

23.      Dėl negyvenamųjų patalpų Radviliškio g. 66,  Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo.  Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-422 

24.      Dėl turto perdavimo Šiaulių turizmo informacijos centrui. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-423

25.      Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-424

26.      Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-425

27.      Dėl viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriaus ir kitų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo.  Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-426

28.      Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-427

29.      Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-449

30.      Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-462

31.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-454

32.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Pranešėja – Rima Jankienė. TSP-429

33.      Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2016 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Rima Jankienė. TSP-430

34.      Dėl Lauksargio gatvės pavadinimo suteikimo. Pranešėja – Rasa Budrytė. TSP-444

35.      Dėl Pasaulio Teisuolių skvero pavadinimo suteikimo. Pranešėja – Rasa Budrytė. TSP-445

36.      Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialiai remtinų žmonių būstų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Šiaulių mieste“. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-453

37.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-459

38.      Dėl atnaujinto Šiaulių miesto aglomeracijos strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-460

39.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-431

40.      Dėl turto pirkimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-438

41.      Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-436

42.      Dėl Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Deividas Petrolevičius. TSP-437

43.     Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-439

44.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-441

45.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-443

46.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Arnas Ilgauskas. TSP-464

47.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-442

48.      Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcijos  komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laura Steponkienė. TSP-446

49.      Kiti klausimai.

 

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Denio Michalenko užduotus klausimus.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-370 pridedamas).

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Aurimas Lankas informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

Artūras Visockas siūlė balsuoti, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

2.1. Balsavo, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo

Artūras Visockas informavo, kad nusišalinus 17 Tarybos narių neliktų kvorumo, todėl pasiūlė balsuoti dėl nenusišalinimo.

2.2. Balsavo dėl Tarybos narių nenusišalinimo nuo Tarybos sprendimo projekto: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Vaida Kalasevičienė ir Gintaras Jasiūnas atsakė į Vlado Artūro Balsio, Reginos Kvedarienės, Denio Michalenko, Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Rima Juškienė išsakė pastabų dėl aiškinamųjų raštų išsamumo.

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Gintautas Lukošaitis, Danguolė Martinkienė, Gintaras Karalevičius, Andrius Šedžius.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

2.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-371 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Gintautas Lukošaitis, Andrius Šedžius.

 

3. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Domas Griškevičius, Gintautas Lukošaitis, Denis Michalenko, Justinas Sartauskas, Andrius Šedžius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-372 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Gintautas Lukošaitis, Andrius Šedžius, Artūras Visockas.

 

13:00 Į Tarybos posėdį atvyko Alfredas Lankauskas.

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Ieva Džiaugienė. Atsakė į Gintaro Karalevičiaus, Gintauto Lukošaičio, Danguolės Martinkienės, Denio Michalenko, Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Pasisakė Justinas Sartauskas, Andrius Šedžius, Artūras Visockas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-373 pridedamas).

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Ieva Džiaugienė. Atsakė į  Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Artūras Visockas posėdžio pirmininkavimą perdavė Domui Griškevičiui, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojui.

Ieva Džiaugienė atsakė į  Vlado Artūro Balsio, Gintaro Karalevičiaus, Alfredo Lankausko, Gintauto Lukošaičio, Denio Michalenko, Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Toliau posėdžiui pirmininkavo Artūras Visockas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Pasisakė Domas Griškevičius, Gintautas Lukošaitis, Denis Michalenko, Andrius Šedžius, Artūras Visockas, Gedeminas Vyšniauskas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 5. Pritarta.

Pasisakė Artūras Visockas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-374 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Vladas Artūras Balsys. Kreipėsi į Antikorupcijos komisiją ir Kontrolės komitetą, kad pagal savo kompetencijos ribas išsiaiškintų projekto „Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“ konkurso nutraukimo teisėtumą.

Po balsavimo replikavo Domas Griškevičius, Gintautas Lukošaitis, Denis Michalenko, Justinas Sartauskas, Andrius Šedžius, Artūras Visockas.

Artūras Visockas paprašė Tarybos ir mero sekretoriato, persiųsti visiems Tarybos nariams Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos protokolą.

 

6. SVARSTYTA. VšĮ futbolo akademijos ,,Šiauliai“ steigimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė. Atsakė į Aurimo Lanko, Danguolė Martinkienės, Denio Michalenko, Gedemino Vyšniausko, Jolantos Žakarienės užduotus klausimus.

Arnas Ilgauskas, mero patarėjas teisės klausimais, atsakė į  Tarybos narių užduotus klausimus. Informavo, kad Konkurencijos tarnybos pritarimas reikalingas tik tuo atveju, kada įstaigos įstatuose yra numatyta tam tikra ekonominė veikla.

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Domas Griškevičius, Arnas Ilgauskas.  Gintautas Lukošaitis, Aurimas Lankas, Justinas Sartauskas, Andrius Šedžius, Artūras Visockas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-375 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Alfredas Lankauskas.

 

13:40 Artūras Visockas paskelbė 30 minučių pertrauką. Nurodęs priežastis informavo, kad po pertraukos posėdžiui pirmininkaus Domas Griškevičius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas.

Po pertraukos 14:10

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-338 ,,Dėl dalyvavimo Europos futbolo asociacijos (UEFA) moterų futbolo čempionų lygos varžybose“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė. Atsakė į Denio Michalenko užduotus klausimus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-376 pridedamas).

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-377 pridedamas).

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Vaida Kalasevičienė atsakė į Artūro Kulikausko ir Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-378 pridedamas).

 

10. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-379 pridedamas).

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-380 pridedamas).

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių Centro, „Saulės“ pradinių mokyklų ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-381 pridedamas).

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projekto pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-382 pridedamas).

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių logopedinės, „Ringuvos“ specialiosios, Sanatorinės mokyklų ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-383 pridedamas).

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Vaida Kalasevičienė atsakė į Gintaro Karalevičiaus, Gintauto Lukošaičio, Pranciškaus Trijonio ir Jolantos Žakarienės užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-384 pridedamas).

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė. Atsakė į Danguolės Martinkienės ir Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-385 pridedamas).

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl Kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-386 pridedamas).

 

18. SVARSTYTA. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimas.

Sprendimo projekto pristatė Asta Lesauskienė. Atsakė į Vlado Artūro Balsio, Angelės Kavaliauskienės, Artūro Kulikausko, Aurimo Lanko, Denio Michalenko, Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Gedeminas Vyšniauskas paprašė Administracijos raštu atsakyti jam, iš kokių šaltinių, ar sutaupytų lėšų sporto mokykla „Delfinas“ planuoja pirkti tarnybinius automobilius.

Denis Michalenko, atsižvelgdamas į Reglamento 67 punktą, siūlė atidėti šį klausimą, jį išnagrinėjant iš esmės. Taip pat kreipėsi į Etikos komisiją išnagrinėti mero elgesį, kadangi vadovaudamasis tuo pačiu Reglamento punktu, jis anksčiau prašė mero atidėti klausimą, tačiau jis neteikė šio siūlymo balsavimui.

Domas Griškevičius siūlė Deniui Michalenko perskaityti Reglamento 63 punktą.

Pasisakė Domas Griškevičius, Gintaras Karalevičius, Artūras Kulikauskas, Alfredas Lankauskas, Justinas Sartauskas, Zina Žuklijienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – 2, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 6. Nepritarta.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimui.

Po balsavimo replikavo Andrius Šedžius. Kreipėsi į Etikos komisiją su prašymu įvertinti pirmininkaujančio elgesį, ar jis nepiktnaudžiauja savo kaip pirmininkaujančio padėtimi, komentuodamas ir neleisdamas atsakyti pranešėjui į užduodamus klausimus.   

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Asta Lesauskienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-387 pridedamas).

 

20. SVARSTYTA. 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Vlado Artūro Balsio užduotą klausimą.

Arūnas Rimkus pristatė alternatyvų sprendimo projektą.

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Gintaras Karalevičius, Artūras Kulikauskas, Aurimas Lankas, Gintautas Lukošaitis, Arūnas Rimkus, Justinas Sartauskas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su alternatyvaus balsavimo tvarka: pritariantys Administracijos pateiktai sprendimo projekto naujai redakcijai, spaudžia žalią mygtuką, pritariantys Arūno Rimkaus pateiktam alternatyviam sprendimo projektui, spaudžia geltoną arba raudoną mygtukus.

20.1. Alternatyvus balsavimas: žalias už – 23, raudonas prieš – 1, geltonas susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pasirinkta Administracijos pateikta sprendimo projekto nauja redakcija.

20.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-388 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Alfredas Lankauskas, Arūnas Rimkus, Andrius Šedžius.

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-389 pridedamas).

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-390 pridedamas).

 

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Radviliškio g. 66,  Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas. 

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Almos Bagdonavičienės, Gintaro Karalevičiaus, Danguolės Martinkienė, Gedemino Vyšniausko, Zinos Žuklijienės užduotus klausimus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Pasisakė Domas Griškevičius, Andrius Šedžius.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-391 pridedamas).

 

24. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių turizmo informacijos centrui.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-392 pridedamas).

 

25. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-393 pridedamas).

 

26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams.

Eligijus Stugys informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

26.1. Balsavo dėl Eligijaus Stugio nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 25, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė. Atsakė į Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

26.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-394 pridedamas).

 

27. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriaus ir kitų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimas. 

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-395 pridedamas).

 

28. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto). Informavo, kad iš anksto pasisakyti užsiregistravo Rozeta Strazdauskienė, Algirdo Strazdausko įmonės direktorė. Paaiškino, dėl kokių priežasčių Tarybos narių grupė nebeteikia alternatyvaus sprendimo projekto.

Sprendimo projekto naują redakciją pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius, Vaida Kalasevičienė ir Arnas Ilgauskas atsakė į Vlado Artūro Balsio, Artūro Kulikausko,  Arūno Rimkaus, Andriaus Šedžiaus, Pransiškaus Trijonio, Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Pasisakė Arūnas Lankas. Siūlė frakcijos vardu atidėti šį klausimą iki kito Tarybos posėdžio ir pateikti keturis atskirus sprendimo projektus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo.

Pasisakė Domas Griškevičius, Gintaras Karalevičius, Angelė Kavaliauskienė, Gintautas Lukošaitis, Arūnas Rimkus, Justinas Sartauskas, Andrius Šedžius,  Gedeminas Vyšniauskas.

Domas Griškevičius siūlė pasitikrinti, ar yra 1/3 Tarybos narių, norinčių atidėti šį klausimą.

28.1. Balsavo, ar yra 1/3 Tarybos narių norinčių atidėti šį klausimą: už – 17, prieš – 3, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

28.2. Balsavo dėl Tarybos sprendimo projekto atidėjimo kitam Tarybos posėdžiui: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti Tarybos sprendimo projektą kitam Tarybos posėdžiui.

Domas Griškevičius prašė Administracijos kartu su Šiaulių apskrities policijos vyriausiojo komisariatu įvertinti kiekvieną atvejį individualiai ir kitam Tarybos posėdžiui pateikti atskirus Tarybos sprendimo projektus.

Po balsavimo replikavo Vladas Artūras Balsys, Alfredas Lankauskas.

 

15:30 Toliau posėdyje nedalyvavo Gintautas Lukošaitis ir Lukas Žakaris.

15:37 Domas Griškevičius paskelbė 10 minučių pertrauką.

Po pertraukos 15:47

 

29. SVARSTYTA. Investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių.

Sprendimo projekto pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-396 pridedamas).

 

30. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymas.

Zina Žuklijienė informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

30.1. Balsavo dėl Zinos Žuklijienės nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 4. Pritarta.

Sprendimo projektą pristatė Vaida Kalasevičienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

30.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 21, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-397 pridedamas).

 

31. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Sprendimo projekto pristatė Vaida Kalasevičienė.

Antanas Bartulis ir Vaida Kalasevičienė atsakė į Alfredo Lankausko, Denio Michalenko, Andriaus Šedžiaus užduotus klausimus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Pasisakė Angelė Kavaliauskienė.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 25.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-398 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Domas Griškevičius, Angelė Kavaliauskienė, Alfredas Lankauskas, Andrius Šedžius, Zina Žuklijienė.  

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projekto pristatė Rima Jankienė. Atsakė į Daivos Matonienės, Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-399 pridedamas).

 

33. SVARSTYTA. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2017 metų sąrašo patvirtinimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Rima Jankienė. Atsakė į Alfredo Lankausko užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-400 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Domas Griškevičius, Denis Michalenko.

         

34. SVARSTYTA. Lauksargio gatvės pavadinimo suteikimas.

Sprendimo projektą pristatė Rasa Budrytė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25.  Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-401 pridedamas).

 

35. SVARSTYTA. Pasaulio Teisuolių skvero pavadinimo suteikimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Rasa Budrytė. Atsakė į Vlado Artūro Balsio, Denio Michalenko, Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-402 pridedamas).

 

36. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Socialiai remtinų žmonių būstų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Šiaulių mieste“.

Simona Potelienė informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

36.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Sprendimo projektą pristatė Virgilijus Statkus. Atsakė į Almos Bagdonavičienės, Alfredo Lankausko, Denio Michalenko, Andriaus Šedžiaus, Gedemino Vyšniausko, Jolantos Žakarienės užduotus klausimus.

Pasisakė Gedeminas Vyšniauskas. Prašė Administracijos pateikti informaciją, ar yra vykdoma prevencija su asmenimis, kurių gyvenamieji namai nėra prijungti prie centralizuotų nuotekų sistemų. Taip pat prašė Administracijos pateikti informaciją, kiek buvo atlikta patikrinimų ir nubausta asmenų  dėl netinkamų nuotekų šalinimo atvejų.

Pasisakė Domas Griškevičius, Alfredas Lankauskas.

36.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-403 pridedamas).

 

16:30 Toliau posėdyje nedalyvavo Gediminas Beržinskas Beržinis.

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto). Informavo Tarybos narius apie redakcinio pobūdžio pataisymu.

Sprendimo projektą pristatė Virgilijus Statkus. Atsakė į Almos Bagdonavičienės, Denis Michalenko, Gedemino Vyšniausko užduotus klausimus.

Alma Bagdonavičienė prašė Administracijos atsakyti, kas parengė ir vykdė Lygumų gatvės  asfaltavimo pilotinį projektą.

Pasisakė Domas Griškevičius.

Denis Michalenko prašė Administracijos pateikti dokumentus, kokiu būdu buvo nupirkta kelio ženklų priežiūros darbų paslauga, kuo remiantis buvo pritaikytas įkainis.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-404 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Denis Michalenko, Andrius Šedžius, Gedeminas Vyšniauskas.

 

38. SVARSTYTA. Atnaujinto Šiaulių miesto aglomeracijos strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Virgilijus Statkus.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Domas Griškevičius, Arūnas Rimkus, Justinas Sartauskas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-405 pridedamas).

 

39. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Deividas Petrolevičius.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-406 pridedamas).

 

40. SVARSTYTA. Turto pirkimas.

Sprendimo projektą pristatė Deividas Petrolevičius.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-407 pridedamas).

 

41. SVARSTYTA. Maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymas.

Arūnas Rimkus informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Nurodė nusišalinimo priežastis.

41.1. Balsavo dėl Arūno Rimkaus nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 16, prieš – 4, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

Sprendimo projektą pristatė Deividas Petrolevičius.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

41.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-408 pridedamas).

 

42. SVARSTYTA. Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Deividas Petrolevičius.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-409 pridedamas).

 

43. SVARSTYTA.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Viktorija Palčiauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-410 pridedamas).

 

44. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.  

Sprendimo projektą pristatė Viktorija Palčiauskienė.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-411 pridedamas).

 

45. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projekto naują redakciją ir alternatyvą pristatė Arnas Ilgauskas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto). Supažindino Tarybos narius su balsavimo tvarka: pritariantys pateiktai sprendimo projekto naujai redakcijai, spaudžia žalią mygtuką, pritariantys pateiktam alternatyviam sprendimo projektui, spaudžia geltoną arba raudoną mygtukus.

45.1. Alternatyvus balsavimas: žalias už – 5, raudonas prieš – 16, geltonas susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 24. Pasirinktas pateiktas alternatyvus sprendimo projektas.

45.2. Balsavo už alternatyvų sprendimo projektą: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-412 pridedamas).

Po balsavimo replikavo Vladas Artūras Balsys.

 

46. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Arnas Ilgauskas.

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-413 pridedamas).

 

47. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Laura Steponkienė.  

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-414 pridedamas).

 

48. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Sprendimo projektą pristatė Laura Steponkienė.  

Domas Griškevičius supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 22. Pritarta.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas T-415 pridedamas).

 

49.  Kiti klausimai.

Domas Griškevičius priminė, kad prie kitų klausimų Tarybos nariams yra pateikta informacija, susijusi su komisijos dėl Tarybos narių įgaliojimų netekimo veikla bei pateiktomis išvadomis. 

Aurimas Lankas, Alfredas Lankauskas, Denis Michalenko ir Justinas Sartauskas informavo, kad remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo.

Balsavo dėl Aurimo Lanko, Alfredo Lankausko, Denio Michalenko ir Justino Sartausko nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 21, nebalsavo - 3. Pritarta.

Antanas Bartulis ir Arnas Ilgauskas atsakė į Domo Griškevičiaus,  Artūro Kulikausko, Reginos Kvedarienės, Jolantos Žakarienės ir Zinos Žuklijienės užduotus klausimas.

Pasisakė Vladas Artūras Balsys, Domas Griškevičius.

Replikavo Artūras Kulikauskas.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Artūras Visockas

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Domas Griškevičius

 

 

Mero patarėjas,                                                                                                              Arnas Ilgauskas

l. e. Tarybos sekretoriaus pareigas

 

Dokumento priedai:
TP-13 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Į pradžią