Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-13 2017-11-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
BALSAVIMO REZULTATAI

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-11-09 Nr. TP-13 priedas

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI

 

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1. Balsavo už tai, kad leisti pasisakyti Loretai Tamulaitienei, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 4.  Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

26 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

28 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

2. Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo be 43 klausimo „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos kainos nustatymo“: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

2.1. Balsavo, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 9.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žvinys Aurimas UŽ

21 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

22 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

23 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

24 Michalenko Denis NEBALSAVO

25 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

26 Šedžius Andrius NEBALSAVO

27 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

28 Žakaris Lukas NEBALSAVO

29 Žuklijiene Zina NEBALSAVO

 

2.2. Balsavo dėl Tarybos narių nenusišalinimo nuo Tarybos sprendimo projekto: už – 24, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Lankas Aurimas NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

2.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Kvedarienė Regina UŽ

11 Lankas Aurimas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijiene Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

3. SVARSTYTA. Ilgalaikės paskolos ėmimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kavaliauskienė Angelė UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

11 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

23 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijiene Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Visockas Artūras UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

30 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

 

5. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 10. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 5. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

27 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

28 Lankas Aurimas NEBALSAVO

29 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

30 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

6. SVARSTYTA. VšĮ futbolo akademijos ,,Šiauliai“ steigimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

15 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

23 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

24 Visockas Artūras UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

7. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-338 ,,Dėl dalyvavimo Europos futbolo asociacijos (UEFA) moterų futbolo čempionų lygos varžybose“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

27 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

28 Šedžius Andrius NEBALSAVO

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kulikauskas Artūras UŽ

6 Kvedarienė Regina UŽ

7 Lankas Aurimas UŽ

8 Lankauskas Alfredas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

27 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

28 Šedžius Andrius NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas  UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Šedžius Andrius NEBALSAVO

 

10. SVARSTYTA. Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

28 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

12. SVARSTYTA. Šiaulių Centro, „Saulės“ pradinių mokyklų ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

28 Lukošaitis Gintautas NEBALSAVO

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių logopedinės, „Ringuvos“ specialiosios, Sanatorinės mokyklų ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

28 Nainys Pranas NEBALSAVO

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl Kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 28. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

 

18. SVARSTYTA. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – 2, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 6. Nepritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

8 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

9 Lankauskas Alfredas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius PRIEŠ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

25 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

26 Michalenko Denis NEBALSAVO

27 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

28 Trijonis Pranciškus NEBALSAVO

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lankauskas Alfredas UŽ

12 Lukošaitis Gintautas UŽ

13 Martinkienė Danguolė UŽ

14 Matonienė Daiva UŽ

15 Michalenko Denis UŽ

16 Nainys Pranas UŽ

17 Pabrėža Juozas UŽ

18 Potelienė Simona UŽ

19 Rimkus Arūnas UŽ

20 Sartauskas Justinas UŽ

21 Stugys Eligijus UŽ

22 Šedžius Andrius UŽ

23 Trijonis Pranciškus UŽ

24 Griškevičius Domas UŽ

25 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

26 Žakarienė Jolanta UŽ

27 Žakaris Lukas UŽ

28 Žuklijiene Zina UŽ

29 Žvinys Aurimas UŽ

 

20. SVARSTYTA. 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymas.

20.1. Alternatyvus balsavimas: žalias už – 23, raudonas prieš – 1, geltonas susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pasirinkta Administracijos pateikta sprendimo projekto nauja redakcija.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas PRIEŠ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

29 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

20.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas PRIEŠ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius SUSILAIKĖ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žakaris Lukas UŽ

27 Žuklijiene Zina UŽ

28 Žvinys Aurimas UŽ

29 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

28 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

29 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Griškevičius Domas UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijiene Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

29 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Radviliškio g. 66,  Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Griškevičius Domas UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijiene Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

24. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių turizmo informacijos centrui.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakarienė Jolanta UŽ

26 Žuklijiene Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

25. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą ir jo perdavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 27, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Griškevičius Domas UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijiene Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

29 Šedžius Andrius NEBALSAVO

 

26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams.

26.1. Balsavo dėl Eligijaus Stugio nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 25, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Lankas Aurimas NEBALSAVO

29 Stugys Eligijus NEBALSAVO

 

26.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Šedžius Andrius UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Griškevičius Domas UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

 

27. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriaus ir kitų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimas. 

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Šedžius Andrius UŽ

22 Trijonis Pranciškus UŽ

23 Griškevičius Domas UŽ

24 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijiene Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

28 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

 

28. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas.

28.1. Balsavo, ar yra 1/3 Tarybos narių norinčių atidėti šį klausimą: už – 17, prieš – 3, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 28, nebalsavo – 2.

1 Aleliūnas Vilius SUSILAIKĖ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas PRIEŠ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus PRIEŠ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijiene Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

28 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

28.2. Balsavo dėl Tarybos sprendimo projekto atidėjimo kitam Tarybos posėdžiui: už – 19, prieš – 2, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius SUSILAIKĖ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus PRIEŠ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

27 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

29. SVARSTYTA. Investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

25 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

26 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

 

30. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymas.

30.1. Balsavo dėl Zinos Žuklijienės nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 4. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Juškienė Rima UŽ

4 Kulikauskas Artūras UŽ

5 Kvedarienė Regina UŽ

6 Lankas Aurimas UŽ

7 Lankauskas Alfredas UŽ

8 Matonienė Daiva UŽ

9 Michalenko Denis UŽ

10 Nainys Pranas UŽ

11 Pabrėža Juozas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Šedžius Andrius UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

21 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

22 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

23 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

 

24 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

25 Žuklijiene Zina NEBALSAVO

26 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

 

30.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 21, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Juškienė Rima UŽ

4 Kavaliauskienė Angelė UŽ

5 Kulikauskas Artūras UŽ

6 Lankas Aurimas UŽ

7 Lankauskas Alfredas UŽ

8 Matonienė Daiva UŽ

9 Michalenko Denis UŽ

10 Nainys Pranas UŽ

11 Pabrėža Juozas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Šedžius Andrius UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

21 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

22 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

 

31. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto verslo tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 13, prieš – 3, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

11 Matonienė Daiva PRIEŠ

12 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius PRIEŠ

20 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Šedžius Andrius UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijiene Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

33. SVARSTYTA. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų 2017 metų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Juškienė Rima UŽ

4 Kavaliauskienė Angelė UŽ

5 Kulikauskas Artūras UŽ

6 Kvedarienė Regina UŽ

7 Lankas Aurimas UŽ

8 Lankauskas Alfredas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

         

34. SVARSTYTA. Lauksargio gatvės pavadinimo suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25.  Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lankauskas Alfredas UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Šedžius Andrius UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Griškevičius Domas UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žuklijiene Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

35. SVARSTYTA. Pasaulio Teisuolių skvero pavadinimo suteikimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

36. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Socialiai remtinų žmonių būstų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Šiaulių mieste“.

36.1. Balsavo dėl Simonos Potelienės nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijiene Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

24 Potelienė Simona NEBALSAVO

25 Vyšniauskas Gedeminas NEBALSAVO

 

36.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

37. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2017 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – 1, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Šedžius Andrius UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijiene Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

24 Potelienė Simona NEBALSAVO

 

38. SVARSTYTA. Atnaujinto Šiaulių miesto aglomeracijos strateginio triukšmo žemėlapio patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Juškienė Rima UŽ

4 Kavaliauskienė Angelė UŽ

5 Kulikauskas Artūras UŽ

6 Kvedarienė Regina UŽ

7 Lankas Aurimas UŽ

8 Lankauskas Alfredas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

39. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

40. SVARSTYTA. Turto pirkimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

41. SVARSTYTA. Maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymas.

41.1. Balsavo dėl Arūno Rimkaus nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 16, prieš – 4, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

7 Kvedarienė Regina PRIEŠ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis PRIEŠ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas PRIEŠ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Rimkus Arūnas NEBALSAVO

 

41.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Šedžius Andrius UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

42. SVARSTYTA. Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

43. SVARSTYTA.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

44. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.  

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Griškevičius Domas UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žuklijiene Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Šedžius Andrius NEBALSAVO

                     

45. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

45.1. Alternatyvus balsavimas: žalias už – 5, raudonas prieš – 16, geltonas susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 24. Pasirinktas pateiktas alternatyvus sprendimo projektas.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras PRIEŠ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

6 Kulikauskas Artūras PRIEŠ

7 Kvedarienė Regina PRIEŠ

8 Lankas Aurimas PRIEŠ

9 Lankauskas Alfredas PRIEŠ

10 Matonienė Daiva PRIEŠ

11 Michalenko Denis PRIEŠ

12 Nainys Pranas PRIEŠ

13 Pabrėža Juozas PRIEŠ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas PRIEŠ

16 Sartauskas Justinas PRIEŠ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius PRIEŠ

19 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

22 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

23 Žuklijiene Zina PRIEŠ

24 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

45.2. Balsavo už alternatyvų sprendimo projektą: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

46. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lankauskas Alfredas UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Šedžius Andrius UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Griškevičius Domas UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žuklijiene Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

47. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kvedarienė Regina UŽ

7 Lankas Aurimas UŽ

8 Matonienė Daiva UŽ

9 Michalenko Denis UŽ

10 Nainys Pranas UŽ

11 Pabrėža Juozas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Šedžius Andrius UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijiene Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

24 Lankauskas Alfredas NEBALSAVO

 

48. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 22. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Matonienė Daiva UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Griškevičius Domas UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žuklijiene Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Šedžius Andrius NEBALSAVO

 

49.  Kiti klausimai.

Balsavo dėl Aurimo Lanko, Alfredo Lankausko, Denio Michalenko ir Justino Sartausko nusišalinimo dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 21, nebalsavo - 3. Pritarta.

1 Aleliūnas Vilius UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kulikauskas Artūras UŽ

6 Kvedarienė Regina UŽ

7 Matonienė Daiva UŽ

8 Nainys Pranas UŽ

9 Pabrėža Juozas UŽ

10 Rimkus Arūnas UŽ

11 Stugys Eligijus UŽ

12 Šedžius Andrius UŽ

13 Trijonis Pranciškus UŽ

14 Griškevičius Domas UŽ

15 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

16 Žakarienė Jolanta UŽ

17 Žuklijiene Zina UŽ

18 Žvinys Aurimas UŽ

19 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

20 Michalenko Denis NEBALSAVO

21 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

Į pradžią