Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-15 priedas 2017-12-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-12-21/22 Nr. TP-15 priedas

 

Balsavo dėl 11 darbotvarkės klausimo (TSP-512) „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 20, prieš – 7, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Aleliūnas Vilius

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Visockas Artūras

 

Balsavo dėl 12 darbotvarkės klausimo (TSP-517) „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 20, prieš – 8, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Psl. 19 iš 32

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Visockas Artūras

Balsavo dėl 1 papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“: už – 31, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

Balsavo dėl 2 papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“: už – 31, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime     dalyvavo – 31.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo –31.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

 

Kadangi 2017 metų biudžeto projektas išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Posėdžio pirmininkas Artūras Visockas paskelbė balsavimą, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti: už – 23, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 7. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

NEBALSAVO:

Adeikis Augtumas

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Michalenko Denis

Stugys Eligijus

Žuklijienė Zina

 

Kadangi nusišalinus 23 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 31. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

3. SVARSTYTA. 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Lankauskas Alfredas

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

4. SVARSTYTA.  Žemės sklypų savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona