Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-15 priedas 2017-12-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO 2017-12-21/22 BALSAVIMO ATASKAITOS PROTOKOLAS

 

Tarybos posėdžio protokolo 2017-12-21/22 Nr. TP-15 priedas

 

Balsavo dėl 11 darbotvarkės klausimo (TSP-512) „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 20, prieš – 7, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Aleliūnas Vilius

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Visockas Artūras

 

Balsavo dėl 12 darbotvarkės klausimo (TSP-517) „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ išbraukimo iš darbotvarkės: už – 20, prieš – 8, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Psl. 19 iš 32

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Lukošaitis Gintautas

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Visockas Artūras

Balsavo dėl 1 papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“: už – 31, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

Balsavo dėl 2 papildomo klausimo įtraukimo į darbotvarkę „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“: už – 31, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31. Pritarta įtraukimui į darbotvarkę.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime     dalyvavo – 31.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo –31.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

 

Kadangi 2017 metų biudžeto projektas išdėstomas nauja redakcija, tai gali paliesti daugumą tarybos narių. Posėdžio pirmininkas Artūras Visockas paskelbė balsavimą, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti: už – 23, prieš – 1, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 7. Pritarta.

BALSAVO UŽ:

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Bartkus Jonas

NEBALSAVO:

Adeikis Augtumas

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Michalenko Denis

Stugys Eligijus

Žuklijienė Zina

 

Kadangi nusišalinus 23 Tarybos nariui neliktų kvorumo, balsavo dėl nenusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 31. Nenusišalinimui pritarta.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Bartkus Jonas

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

3. SVARSTYTA. 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Balsys Vladas Artūras

Lankauskas Alfredas

NEBALSAVO:

Bartkus Jonas

 

4. SVARSTYTA.  Žemės sklypų savininkų, kurių sklypuose neįrengta būtina infrastruktūra, atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

Žvinys Aurimas

 

5. SVARSTYTA. E.D. atleidimas nuo žemės mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Matonienė Daiva

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

NEBALSAVO:

Lukošaitis Gintautas

 

6. SVARSTYTA. Turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Kvedarienė Regina

 

Balsavo dėl Almos Bagdonavičienės  nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 3. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kvedarienė Regina

 

7. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas Lietuvos centro partijai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Kvedarienė Regina

 

8. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Sukilėlių g. 41, Šiauliuose, panauda.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 29, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 2.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Visockas Artūras

 

10. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Statga“ valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 30, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo –30 .

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

11. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto su redakcinio pobūdžio pataisymu: už – 28, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 30.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

BALSAVO PRIEŠ:

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

 

Balsavo dėl Pranciškaus Trijonio  nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 28, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 29, nebalsavo – 1. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Pabrėža Juozas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

12. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vytauto g. 101, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimas.

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą. Žalią mygtuką spaudžia tie Tarybos nariai, kurie palaiko Administracijos sprendimo projektą, kitus mygtukus, t.y. prieš arba susilaikė –  už Domo Griškevičiaus teikiamą alternatyvią naują sprendimo projekto redakciją. Sprendimo projektas daugiausia surinkęs balsų išeis į antrą turą. Balsavo: už (žalias mygtukas) – 1, prieš (raudonas) – 1, susilaikė (geltonas) – 14. Balsavime dalyvavo – 30, nebalsavo – 14. Daugiau balsų surinko Domo Griškevičiaus alternatyvus naujos redakcijos sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Rimkus Arūnas

BALSAVO PRIEŠ:

Karalevičius Gintaras

SUSILAIKĖ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą. Žalią mygtuką spaudžia tie Tarybos nariai, kurie palaiko Socialdemokratų frakcijos alternatyvų sprendimo projektą, kitus mygtukai, t.y. prieš arba susilaikė – už Gintauto Lukošaičio teikiamą alternatyvų sprendimo projektą. Sprendimo projektas daugiausia surinkęs balsų išeis į antrą turą. Balsavo: už – 14, prieš – 3, susilaikė – 13. Balsavime dalyvavo – 30. Daugiau balsų surinko Gintauto Lukošaičio alternatyvus sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Bagdonavičienė Alma

Balsys Vladas Artūras

Bartkus Jonas

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

SUSILAIKĖ:

Adeikis Augtumas

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

 

Artūras Visockas paaiškino balsavimo procedūrą. Kadangi Domas Griškevičius Alternatyvų sprendimo projektą pateikė anksčiau nei Gintautas Lukošaitis, tai žalią mygtuką spaudžia tie Tarybos nariai, kurie palaiko Domo Griškevičiaus alternatyvią naują sprendimo projekto redakciją, kitus mygtukus, t. y. prieš arba susilaikė – už Gintauto Lukošaičio teikiamą alternatyvų sprendimo projektą. Balsavo: už – 1, prieš – nėra, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 18. Daugiau balsų surinko Gintauto Lukošaičio alternatyvus sprendimo projektas.

BALSAVO UŽ:

Griškevičius Domas

SUSILAIKĖ:

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

Balsavo dėl Gintauto Lukošaičio alternatyvaus sprendimo projekto: už – 13, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 31, nebalsavo – 18.

BALSAVO UŽ:

Aleliūnas Vilius

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Lukošaitis Gintautas

Martinkienė Danguolė

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Adeikis Augtumas

Bagdonavičienė Alma

Bartkus Jonas

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Pabrėža Juozas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žakaris Lukas

Žuklijienė Zina

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašų patvirtinimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 20.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Vyšniauskas Gedeminas

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų  teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

16. SVARSTYTA. Trumpalaikės socialinės globos kainos Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvados rengimo ir kainos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

18. SVARSTYTA. Maitinimo išlaidų Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Lankauskas Alfredas

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

Žakarienė Jolanta

 

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

25. SVARSTYTA. Reginos Kačkienės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

 

26. SVARSTYTA. Dalijos Berutos Ulinskienės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

27. SVARSTYTA. Galinos Stepanovienės atleidimas iš Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ direktoriaus pareigų.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Rimkus Arūnas

 

Balsavo dėl Pranciškaus Trijonio  nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

NEBALSAVO:

Lankas Aurimas

 

Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 18, prieš – 3, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Griškevičius Domas

Michalenko Denis

Nainys Pranas

SUSILAIKĖ:

Matonienė Daiva

Žvinys Aurimas

28. SVARSTYTA. 2018-2020 m. reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių ir sporto renginių sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

 

29. SVARSTYTA. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

NEBALSAVO:

Kulikauskas Artūras

 

30. SVARSTYTA. Pritarimas įgyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

 

31. SVARSTYTA. Projekto „Kelio žvaigždė“ bendro finansavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 25.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

Žvinys Aurimas

SUSILAIKĖ:

Beržinis Beržinskas Gediminas

Kvedarienė Regina

Lankauskas Alfredas

Rimkus Arūnas

 

Balsavo dėl Simonos Potelienės  nusišalinimo nuo klausimo svarstymo: už – 15, prieš – 4, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Nusišalinimas priimtas.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Trijonis Pranciškus

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

BALSAVO PRIEŠ:

Nainys Pranas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Vyšniauskas Gedeminas

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Rimkus Arūnas

Visockas Artūras

NEBALSAVO:

Potelienė Simona

 

32. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

NEBALSAVO:

Karalevičius Gintaras

 

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lankauskas Alfredas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

 

34. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24.

BALSAVO UŽ:

Adeikis Augtumas

Bartkus Jonas

Beržinis Beržinskas Gediminas

Griškevičius Domas

Juškienė Rima

Karalevičius Gintaras

Kavalieskienė Angelė

Kulikauskas Artūras

Kvedarienė Regina

Lankas Aurimas

Lukošaitis Gintautas

Matonienė Daiva

Michalenko Denis

Nainys Pranas

Potelienė Simona

Rimkus Arūnas

Sartauskas Justinas

Stugys Eligijus

Trijonis Pranciškus

Visockas Artūras

Vyšniauskas Gedeminas

Žakarienė Jolanta

Žuklijienė Zina

SUSILAIKĖ:

Lankauskas Alfredas

 

 

 

Į pradžią