Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-1 2018-02-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Tarybos posėdžio protokolo 2018-02-01 Nr. TP-1 priedas

 

 

SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

1.1. Balsavo už Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlymą iš Tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukti 10 darbotvarkės klausimą „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“: už – 13, prieš – 5, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 27. Nepritarta siūlymui iš Tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukti 10 darbotvarkės klausimą.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima PRIEŠ

6 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona PRIEŠ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus PRIEŠ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

1.2. Balsavo už Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlymą iš Tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukti 11 darbotvarkės klausimą „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“: už – 11, prieš – 8, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Nepritarta siūlymui iš Tarybos posėdžio darbotvarkės išbraukti 11 darbotvarkės klausimą.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

5 Juškienė Rima PRIEŠ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina PRIEŠ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

14 Nainys Pranas PRIEŠ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona PRIEŠ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus PRIEŠ

20 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas PRIEŠ

27 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

1.3. Balsavo už papildomo klausimo „Dėl įgaliojimo suteikimo“ įtraukimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 2. Pritarta įtraukti papildomą klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

27 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

1.4. Balsavo už darbotvarkę su papildomu klausimu: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Žakaris Lukas NEBALSAVO

 

1. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

1.1. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo: už – 7, prieš – 5, susilaikė – 12. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Nepritarta Aurimo Lanko nusišalinimui.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

3 Griškevičius Domas PRIEŠ

4 Juškienė Rima PRIEŠ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas SUSILAIKĖ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas PRIEŠ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas PRIEŠ

16 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

17 Stugys Eligijus SUSILAIKĖ

18 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

27 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

1.2. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimas

2.1. Balsavo, kurie Tarybos nariai norėtų nusišalinti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 5.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

24 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

25 Matonienė Daiva NEBALSAVO

26 Stugys Eligijus NEBALSAVO

27 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

 

 

2.2. Balsavo dėl Tarybos narių nenusišalinimo nuo Tarybos sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

2.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

3. SVARSTYTA. Turto perėmimas ir perdavimas panaudos sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 27. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žakaris Lukas UŽ

26 Žuklijienė Zina UŽ

27 Žvinys Aurimas UŽ

 

4. SVARSTYTA. Turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Žakarienė Jolanta NEBALSAVO

 

5. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Aušros al. 29, Šiauliuose, perdavimas patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

 

6. SVARSTYTA. Turto perdavimas patikėjimo sutartimi.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

7. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Potelienė Simona UŽ

18 Rimkus Arūnas UŽ

19 Sartauskas Justinas UŽ

20 Stugys Eligijus UŽ

21 Trijonis Pranciškus UŽ

22 Visockas Artūras UŽ

23 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

24 Žakarienė Jolanta UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

8. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – 1, susilaikė – 11. Balsavime dalyvavo – 27, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

13 Michalenko Denis PRIEŠ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

24 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

27 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

9. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarymas ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

26 Matonienė Daiva NEBALSAVO

 

10. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 12, prieš – 3, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas PRIEŠ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

20 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

21 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

22 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

 

11. SVARSTYTA. Prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 12, prieš – 3, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

7 Kavaliauskienė Angelė SUSILAIKĖ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

12 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas PRIEŠ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

21 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Kvedarienė Regina NEBALSAVO

 

12. SVARSTYTA. I. B. atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

25 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

13. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl paslaugos kainos kompensavimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Pabrėža Juozas NEBALSAVO

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės ir asociacijos Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus bendradarbiavimo sutarties patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

15. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018–2020 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

16. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

17.     SVARSTYTA. Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymas.

Artūras Visockas supažindino Tarybos narius su komitetų išvadomis (pridedama prie sprendimo projekto).

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Stugys Eligijus UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

26 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

18.  SVARSTYTA. Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ bendras finansavimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 26, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 26. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Matonienė Daiva UŽ

14 Michalenko Denis UŽ

15 Nainys Pranas UŽ

16 Pabrėža Juozas UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Stugys Eligijus UŽ

20 Trijonis Pranciškus UŽ

21 Visockas Artūras UŽ

22 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

23 Žakarienė Jolanta UŽ

24 Žakaris Lukas UŽ

25 Žuklijienė Zina UŽ

26 Žvinys Aurimas UŽ

 

19.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-330 ,,Dėl Šiaulių futbolo akademijos likvidavimo“ pakeitimas

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 18, prieš – 5, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Matonienė Daiva UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Michalenko Denis NEBALSAVO

 

20.  SVARSTYTA. Šiaulių miestą reprezentuojančių žaidimų sporto komandų, olimpinės ir parolimpinės rinktinės kandidatų, meno kolektyvų, atlikėjų ir menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, siekiančių gauti juridinių asmenų paramą, sąrašo patvirtinimas.

20.1. Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo: už – 21, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

20.2. Balsavo dėl Gintauto Lukošaičio nusišalinimo: už – 20, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Kulikauskas Artūras NEBALSAVO

 

20.3. Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kavaliauskienė Angelė UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Kvedarienė Regina UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

21.  SVARSTYTA. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimas.  

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Karalevičius Gintaras UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

22.  SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-320 „Dėl dalyvavimo VšĮ „Mūsų draugas“ vykdomame projekte „Socialinės rizikos grupės vaikų gerovės kėlimas Šiaulių m. ir Šiaulių raj. savivaldybėse“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 10, prieš – 1, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 4. Nepritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas PRIEŠ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

7 Kvedarienė Regina SUSILAIKĖ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Matonienė Daiva SUSILAIKĖ

10 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

13 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Stugys Eligijus UŽ

16 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žakaris Lukas UŽ

20 Kavaliauskienė Angelė NEBALSAVO

21 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

22 Žuklijienė Zina NEBALSAVO

23 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

 

23.  SVARSTYTA. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bartkus Jonas UŽ

3 Griškevičius Domas UŽ

4 Juškienė Rima UŽ

5 Kavaliauskienė Angelė UŽ

6 Kulikauskas Artūras UŽ

7 Kvedarienė Regina UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Matonienė Daiva UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Stugys Eligijus UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Balsys Vladas Artūras NEBALSAVO

 

24.  SVARSTYTA. Pritarimas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23. Pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Kavaliauskienė Angelė UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Kvedarienė Regina UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Matonienė Daiva UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Stugys Eligijus UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ