Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POSĖDŽIO BALSAVIMO REZULTATAI, Nr. TP-2 2018-03-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO BALSAVIMO ATASKAITA

 

Tarybos posėdžio protokolo 2018-03-01 Nr. TP-2 priedas

 

Balsavo dėl Jono Bartkaus nusišalinimo svarstant klausimą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo“: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

4 Griškevičius Domas UŽ

5 Juškienė Rima UŽ

6 Karalevičius Gintaras UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

25 Bartkus Jonas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl Justino Sartausko nusišalinimo svarstant klausimą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo“: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 2. Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bartkus Jonas NEBALSAVO

25 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl Gintaro Karalevičiaus nusišalinimo svarstant klausimą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo“: už – 18, prieš – 1, susilaikė – 3. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3.  Nusišalinimui pritarta.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas PRIEŠ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bartkus Jonas NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

Artūras Visockas dar kartą paaiškino balsavimo procedūrą ir paskelbė perbalsavimą dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto siūlymo išbraukti 2 darbotvarkės klausimą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo : už – 11, prieš – 2, susilaikė – 9. Balsavime dalyvavo – 22.  Nepritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

5 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

6 Juškienė Rima PRIEŠ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

10 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

22 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

 

Balsavo dėl Finansų ir ekonomikos komiteto siūlymo išbraukti 3 darbotvarkės klausimą: „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: už – 2, prieš – 2, susilaikė – 20. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 1.  Nepritarta išbraukimui iš darbotvarkės.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis BeržinskasGediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas SUSILAIKĖ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras SUSILAIKĖ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas PRIEŠ

11 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

13 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

14 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

15 Potelienė Simona SUSILAIKĖ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

18 Trijonis Pranciškus PRIEŠ

19 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

20 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

24 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

25 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

Balsavo dėl darbotvarkės patvirtinimo: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime     dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Pabrėža Juozas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

25 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas pasirašyti ketinimų protokolą tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Termicom“.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 25, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas UŽ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

Balsavo dėl Jono Bartkaus, Gintaro Karalevičiaus ir Justino Sartausko nusišalinimo svarstant klausimą „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo“: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 25, nebalsavo – 3.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kulikauskas Artūras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bartkus Jonas NEBALSAVO

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

25 Sartauskas Justinas NEBALSAVO

 

2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

 

3. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 25.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Pabrėža Juozas SUSILAIKĖ

16 Potelienė Simona UŽ

17 Rimkus Arūnas UŽ

18 Sartauskas Justinas UŽ

19 Trijonis Pranciškus UŽ

20 Visockas Artūras UŽ

21 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

22 Žakarienė Jolanta UŽ

23 Žakaris Lukas UŽ

24 Žuklijienė Zina UŽ

25 Žvinys Aurimas UŽ

 

4. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 7. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

10 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

5. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių centro poliklinikai pagal panaudos sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

6. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

7. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių municipalinei aplinkos tyrimų laboratorijai patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

8. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

9. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijai patikėjimo teise.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

10. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pagal panaudos sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

11. SVARSTYTA. Turto perdavimas Šiaulių universiteto gimnazijai pagal panaudos sutartį.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

12. SVARSTYTA. Automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato Aido g. 12, Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 6, prieš – 2, susilaikė – 15. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1. Sprendimas nepriimtas.

1 Adeikis Augtumas SUSILAIKĖ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas SUSILAIKĖ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Kulikauskas Artūras SUSILAIKĖ

9 Lankas Aurimas SUSILAIKĖ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė SUSILAIKĖ

12 Michalenko Denis PRIEŠ

13 Nainys Pranas SUSILAIKĖ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

16 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras SUSILAIKĖ

19 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

20 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

21 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

22 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

23 Žvinys Aurimas SUSILAIKĖ

24 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

13. SVARSTYTA. Valstybės turto nurašymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras UŽ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

 

14. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato (Žalgirio g. 3) atnaujinimas“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 23, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

24 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

15. SVARSTYTA.  Šiaulių miesto savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 24, nebalsavo – 2.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

3 Bartkus Jonas UŽ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Kulikauskas Artūras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Bagdonavičienė Alma NEBALSAVO

24 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

 

16. SVARSTYTA. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

17. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – 5. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas SUSILAIKĖ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

18. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 24, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta UŽ

22 Žakaris Lukas UŽ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

19. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto su redakcinio pobūdžio pataisymu: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 2. Balsavime dalyvavo – 24.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Kulikauskas Artūras UŽ

10 Lankas Aurimas UŽ

11 Lukošaitis Gintautas UŽ

12 Martinkienė Danguolė UŽ

13 Michalenko Denis UŽ

14 Nainys Pranas UŽ

15 Potelienė Simona UŽ

16 Rimkus Arūnas UŽ

17 Sartauskas Justinas UŽ

18 Trijonis Pranciškus UŽ

19 Visockas Artūras UŽ

20 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

21 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

22 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

23 Žuklijienė Zina UŽ

24 Žvinys Aurimas UŽ

 

20. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Griškevičius Domas NEBALSAVO

 

21. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas UŽ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas UŽ

 

22. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Martinkienė Danguolė NEBALSAVO

23. SVARSTYTA.

 

23. SVARSTYTA. Šiaulių miesto kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto naujos redakcijos: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Karalevičius Gintaras UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Potelienė Simona UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

23 Beržinis Beržinskas Gediminas NEBALSAVO

 

Derindamas viešųjų ir privačių interesų nuostatomis valstybės tarnyboje, Aurimas Žvinys  informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Aurimo Žvinio nusišalinimo: už – 17, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 23, nebalsavo – 1. Pritarta nusišalinimui.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima SUSILAIKĖ

8 Karalevičius Gintaras PRIEŠ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Potelienė Simona UŽ

15 Rimkus Arūnas UŽ

16 Sartauskas Justinas UŽ

17 Trijonis Pranciškus UŽ

18 Visockas Artūras UŽ

19 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

20 Žakarienė Jolanta UŽ

21 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

22 Žuklijienė Zina UŽ

23 Žvinys Aurimas NEBALSAVO

24. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 19, prieš – 1, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 21.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas PRIEŠ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

 

25. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 21.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

 

26. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

27. SVARSTYTA.

 

27. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

 

28. SVARSTYTA. 2018 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

 

29. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 21, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žakaris Lukas UŽ

20 Žuklijienė Zina UŽ

21 Žvinys Aurimas UŽ

22 Lankas Aurimas NEBALSAVO

 

30. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 22, prieš – nėra, susilaikė – nėra. Balsavime dalyvavo – 22.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras UŽ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Karalevičius Gintaras UŽ

9 Lankas Aurimas UŽ

10 Lukošaitis Gintautas UŽ

11 Martinkienė Danguolė UŽ

12 Michalenko Denis UŽ

13 Nainys Pranas UŽ

14 Rimkus Arūnas UŽ

15 Sartauskas Justinas UŽ

16 Trijonis Pranciškus UŽ

17 Visockas Artūras UŽ

18 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

19 Žakarienė Jolanta UŽ

20 Žakaris Lukas UŽ

21 Žuklijienė Zina UŽ

22 Žvinys Aurimas UŽ

 

31. SVARSTYTA. Klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – 1. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 1.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Lankas Aurimas UŽ

9 Lukošaitis Gintautas UŽ

10 Martinkienė Danguolė UŽ

11 Michalenko Denis UŽ

12 Nainys Pranas UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas UŽ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas UŽ

18 Žakarienė Jolanta UŽ

19 Žakaris Lukas UŽ

20 Žuklijienė Zina UŽ

21 Žvinys Aurimas UŽ

22 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

 

Derindamas viešųjų ir privačių interesų nuostatomis valstybės tarnyboje, Aurimas Lankas  informavo, kad nori nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Išdėstė nusišalinimo motyvus. Išėjo iš posėdžio patalpos.

Balsavo dėl Aurimo Lanko nusišalinimo: už – 16, prieš – 1, susilaikė – 4. Balsavime dalyvavo – 22, nebalsavo – 1. Pritarta nusišalinimui.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas UŽ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Michalenko Denis PRIEŠ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas UŽ

14 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

15 Trijonis Pranciškus UŽ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

18 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

19 Žakaris Lukas UŽ

20 Žuklijienė Zina UŽ

21 Žvinys Aurimas UŽ

22 Karalevičius Gintaras NEBALSAVO

32. SVARSTYTA. Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ ir Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimai.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 9, prieš – 4, susilaikė – 8. Balsavime dalyvavo – 21. Sprendimas nepriimtas.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma SUSILAIKĖ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Bartkus Jonas PRIEŠ

5 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

6 Griškevičius Domas UŽ

7 Juškienė Rima UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Martinkienė Danguolė PRIEŠ

10 Michalenko Denis SUSILAIKĖ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Potelienė Simona UŽ

13 Rimkus Arūnas SUSILAIKĖ

14 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

15 Trijonis Pranciškus SUSILAIKĖ

16 Visockas Artūras UŽ

17 Vyšniauskas Gedeminas PRIEŠ

18 Žakarienė Jolanta PRIEŠ

19 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

20 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

21 Žvinys Aurimas UŽ

 

33. SVARSTYTA. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Balsavo dėl sprendimo projekto: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 6. Balsavime dalyvavo – 20.

1 Adeikis Augtumas UŽ

2 Bagdonavičienė Alma UŽ

3 Balsys Vladas Artūras SUSILAIKĖ

4 Beržinis Beržinskas Gediminas UŽ

5 Griškevičius Domas UŽ

6 Juškienė Rima UŽ

7 Lankas Aurimas UŽ

8 Lukošaitis Gintautas UŽ

9 Martinkienė Danguolė UŽ

10 Michalenko Denis UŽ

11 Nainys Pranas UŽ

12 Rimkus Arūnas UŽ

13 Sartauskas Justinas SUSILAIKĖ

14 Trijonis Pranciškus UŽ

15 Visockas Artūras UŽ

16 Vyšniauskas Gedeminas SUSILAIKĖ

17 Žakarienė Jolanta SUSILAIKĖ

18 Žakaris Lukas SUSILAIKĖ

19 Žuklijienė Zina SUSILAIKĖ

20 Žvinys Aurimas UŽ

 

 

Į pradžią